Kontrola kompatibility s webem: Obecné chyby

Všechny chyby nalezené nástrojem Kontrola kompatibility jsou uloženy v tabulce Problémy kompatibility s webem. Toto téma obecně vysvětluje, jak nakládat s chybami uvedenými v tabulce Problémy kompatibility s webem, a poskytuje také konkrétní nápovědu k běžným chybám, které mohou být v seznamu uvedeny.

Poznámka : Mnoho chyb je při kontrole kompatibility způsobeno přítomností objektů a nastavení určených pouze pro klientské počítače (klientských objektů a nastavení) do databáze, kterou chcete publikovat na webu.

Přehled

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Přehled

Po spuštění nástroje Kontrola kompatibility se vytvoří tabulka se seznamem zjištěných chyb. Zde je například otevřena tabulka se zobrazenou chybou:

Tabulka Problémy kompatibility s webem

Uvedená chyba znamená, že sloupec v Tabulce1 má datový typ, který není kompatibilní s webem.

Struktura tohoto článku

V tomto tématu a dalších tématech zabývajících se chybami při kontrole kompatibility s webem je každá chyba uvedena v následujícím formátu:

Text chyby:    Hodnota pole Popis pro daný řádek v tabulce Problémy kompatibility s webem.

Význam:    Podrobnější informace vysvětlující problém.

Akce:    Doporučený způsob odstranění chyby.

Začátek stránky

ACCWeb102000

Text chyby:    název objektu závisí na objektu klienta název objektu.

Význam:    Uvedený webový objekt odkazuje na jiný objekt, který není webovým objektem. Lze uvést následující příklady:

  • Webový formulář zobrazující informace z klientského dotazu

  • Webový formulář s tlačítkem, které spouští klientskou sestavu

Webový objekt nebude na webu správně fungovat, dokud neodeberete závislost na klientském objektu.

Akce:    Odeberte odkaz na klientský objekt. Můžete také klientský objekt znovu vytvořit jako webový objekt a nahradit odkaz na klientský objekt odkazem na nový webový objekt.

Začátek stránky

ACCWeb102001

Text chyby:    Hodnota vlastnosti obsahuje nejméně jeden znak, který není kompatibilní s webem.

Význam:    Název objektu nebo název ovládacího prvku není platný pro použití na webu.

Akce:    Zkontrolujte, zda název objektu splňuje následující pravidla:

  • Název nesmí obsahovat tečku (.), vykřičník (!), hranaté závorky ([]), počáteční mezeru nebo netisknutelný znak, například symbol pro návrat na začátek řádku

  • Název nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Název nesmí začínat symbolem rovná se (=)

  • Název musí mít délku od 1 do 64 znaků

Začátek stránky

ACCWeb102002

Text chyby:    název objektu závisí na objektu název objektu, který neexistuje.

Význam:    Uvedený webový objekt odkazuje na jiný objekt, který není webovým objektem. Lze uvést následující příklady:

  • Webový formulář zobrazující informace z klientského dotazu

  • Webový formulář s tlačítkem, které spouští klientskou sestavu

Webový objekt nebude na webu správně fungovat, dokud neodeberete závislost na klientském objektu.

Akce:    Odeberte odkaz na klientský objekt. Můžete také klientský objekt znovu vytvořit jako webový objekt a nahradit odkaz na klientský objekt odkazem na nový webový objekt.

Začátek stránky

ACCWeb102004

Text chyby:    Vlastnost musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavena na výchozí hodnotu.

Význam:    Ve webových databázích je podporována pouze výchozí hodnota uvedené vlastnosti.

Akce:    Nahraďte aktuální hodnotu uvedené vlastnosti výchozí hodnotou pro tuto vlastnost.

Začátek stránky

ACCWeb102008

Text chyby:    Název objektu závisí na objektu název objektu, který není kompatibilní s webem.

Význam:    První objekt odkazuje na druhý objekt, ale druhý objekt nebude na webu k dispozici.

Akce:    Odeberte odkaz na druhý objekt nebo jej nahraďte odkazem na jiný objekt, který je kompatibilní s webem.

Začátek stránky

ACCWeb102011

Text chyby:    Hodnota vlastnosti musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavena na hodnota.

Význam:    Daná vlastnost musí mít ve webové databázi uvedenou hodnotu.

Akce:    Změňte hodnotu vlastnosti na uvedenou hodnotu.

Začátek stránky

ACCWeb102013

Text chyby:    Hodnota vlastnosti nesmí být z důvodu zajištění kompatibility s webem prázdná.

Význam:    Uvedená vlastnost bude ve webové databázi funkční, pouze pokud je zadána hodnota.

Akce:    Přiřaďte vlastnosti hodnotu.

Začátek stránky

ACCWeb102014

Text chyby:    Databáze v rámci správy zdrojového kódu nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Databáze, kterou se pokoušíte publikovat, je ve správě zdrojového kódu, což není u webových databází podporováno.

Akce:    Komprimací a opravou odeberte databázi ze správy zdrojového kódu. Další informace naleznete v článku Ochrana před problémy se soubory databáze a jejich oprava pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit.

Začátek stránky

ACCWeb102015

Text chyby:    Řetězec hodnoty vlastnosti nesmí být delší než celé číslo.

Význam:    Řetězcová hodnota uvedené vlastnosti je příliš dlouhá. K tomu obvykle dochází u názvů ovládacích prvků (maximální délka 255), titulků popisků nebo tlačítek (max. 2 048), značek (2 048), popisů (2 048), popisů tlačítek (255), názvů objektů (255) a názvů obrázků (255).

Akce:    Zkraťte řetězcovou hodnotu. Tyto vlastnosti jsou obvykle v seznamu vlastností pro formulář nebo sestavu.

Začátek stránky

ACCWeb102016

Text chyby:    Hodnota vlastnosti musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavena na formulář nebo sestavu kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedený podformulář nebo podsestava nejsou kompatibilní s webem.

Akce:    Odeberte podformulář nebo podsestavu, případně je nahraďte verzemi, které jsou kompatibilní s webem.

Začátek stránky

ACCWeb102017

Text chyby:    Kontrola kompatibility s webem byla zrušena.

Význam:    Pokud jste kontrolu kompatibility nezrušili vy, mohou být příčiny následující:

  • Databáze je určena jen pro čtení.

  • Nejsou zavřeny všechny objekty.

Akce:    Zavřete všechny otevřené databázové objekty a spusťte znovu kontrolu kompatibility. Pokud není otevřen žádný objekt nebo k chybě dojde znovu, zkontrolujte, zda není soubor databáze jen pro čtení.

Začátek stránky

ACCWeb106004

Text chyby:    Objekt není kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedený objekt není datová stránka a nelze ji publikovat.

Akce:    Z databáze, kterou chcete publikovat na webu, odeberte všechny datové stránky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×