Office
Přihlásit se

Kontrola kompatibility s webem: Obecné chyby

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při spuštění kontroly kompatibility jsou všechny chyby uložené v tabulce, problémy kompatibility s webem. Toto téma vysvětluje obecně k řešení problémů uvedených v tabulce problémy kompatibility s webem a také poskytuje nápovědu na obecné chyby, které se můžou objevit uvedené.

Poznámka: Mnoho chyb je při kontrole kompatibility způsobeno přítomností objektů a nastavení určených pouze pro klientské počítače (klientských objektů a nastavení) do databáze, kterou chcete publikovat na webu.

Základní informace

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Přehled

Po spuštění nástroje Kontrola kompatibility se vytvoří tabulka se seznamem zjištěných chyb. Zde je například otevřena tabulka se zobrazenou chybou:

Tabulka Problémy kompatibility s webem

Následující chyby znamená, že sloupec typu tabulka2 má datový typ, který není kompatibilní s webem.

Struktura tohoto článku

V tomto a další webové funkce pro kompatibilitu zaškrtnutí chyby témata každá chyba je uvedený v v tomto formátu:

Text chybové zprávy    Hodnota pole Popis řádků v tabulce problémy kompatibility s webem.

Význam:    Podrobnější informace vysvětlující problém.

Akce:    Doporučený způsob odstranění chyby.

Začátek stránky

ACCWeb102000

Název objektu text chyby    závisí na objekt název objektu klienta.

Význam:    Uvedený webový objekt odkazuje na jiný objekt, který není webovým objektem. Lze uvést následující příklady:

  • Webový formulář zobrazující informace z klientského dotazu

  • Webový formulář s tlačítkem, které spouští klientskou sestavu

Webový objekt nebude na webu správně fungovat, dokud neodeberete závislost na klientském objektu.

Akce:    Odeberte odkaz na klientský objekt. Můžete také klientský objekt znovu vytvořit jako webový objekt a nahradit odkaz na klientský objekt odkazem na nový webový objekt.

Začátek stránky

ACCWeb102001

Text chyby:    Hodnota vlastnosti obsahuje nejméně jeden znak, který není kompatibilní s webem.

Význam:    Název objektu nebo název ovládacího prvku není platný pro použití na webu.

Akce:    Zkontrolujte, zda název objektu splňuje následující pravidla:

  • Název nesmí obsahovat tečku (.), vykřičník (!), hranaté závorky ([]), počáteční mezeru nebo netisknutelný znak, například symbol pro návrat na začátek řádku

  • Název nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Název nesmí začínat symbolem rovná se (=)

  • Název musí mít délku od 1 do 64 znaků

Začátek stránky

ACCWeb102002

Název objektu text chyby    závisí na název objektu, který neexistuje.

Význam:    Uvedený webový objekt odkazuje na jiný objekt, který není webovým objektem. Lze uvést následující příklady:

  • Webový formulář zobrazující informace z klientského dotazu

  • Webový formulář s tlačítkem, které spouští klientskou sestavu

Webový objekt nebude na webu správně fungovat, dokud neodeberete závislost na klientském objektu.

Akce:    Odeberte odkaz na klientský objekt. Můžete také klientský objekt znovu vytvořit jako webový objekt a nahradit odkaz na klientský objekt odkazem na nový webový objekt.

Začátek stránky

ACCWeb102004

Text chybové zprávy    Hodnota vlastnosti musí být výchozí hodnota je kompatibility s webem.

Význam:    Ve webových databázích je podporována pouze výchozí hodnota uvedené vlastnosti.

Akce:    Nahraďte aktuální hodnotu uvedené vlastnosti výchozí hodnotou pro tuto vlastnost.

Začátek stránky

ACCWeb102008

Název objektu text chyby    závisí na název objektu, který není kompatibilní s webem.

Význam:    První objekt odkazuje na druhý objekt, ale druhý objekt nebude na webu k dispozici.

Akce:    Odeberte odkaz na druhý objekt nebo jej nahraďte odkazem na jiný objekt, který je kompatibilní s webem.

Začátek stránky

ACCWeb102011

Text chybové zprávy    Hodnota vlastnosti musí být hodnota, která má být kompatibility s webem.

Význam:    Daná vlastnost musí mít ve webové databázi uvedenou hodnotu.

Akce:    Změňte hodnotu vlastnosti na uvedenou hodnotu.

Začátek stránky

ACCWeb102013

Text chyby:    Hodnota vlastnosti nesmí být z důvodu zajištění kompatibility s webem prázdná.

Význam:    Uvedená vlastnost bude ve webové databázi funkční, pouze pokud je zadána hodnota.

Akce:    Přiřaďte vlastnosti hodnotu.

Začátek stránky

ACCWeb102014

Text chyby:    Databáze v rámci správy zdrojového kódu nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Databáze, kterou se pokoušíte publikovat, je ve správě zdrojového kódu, což není u webových databází podporováno.

Akce:    Komprimace a oprava databáze, kterou chcete odebrat ze zdrojového kódu. Další informace najdete v nápovědě zabránit a opravit problémy souboru databáze pomocí komprimace a opravy.

Začátek stránky

ACCWeb102015

Text chybové zprávy    Délka řetězce hodnotu vlastnost může být delší než celé číslo.

Význam:    Řetězcová hodnota uvedené vlastnosti je příliš dlouhá. K tomu obvykle dochází u názvů ovládacích prvků (maximální délka 255), titulků popisků nebo tlačítek (max. 2 048), značek (2 048), popisů (2 048), popisů tlačítek (255), názvů objektů (255) a názvů obrázků (255).

Akce:    Zkraťte řetězcovou hodnotu. Tyto vlastnosti jsou obvykle v seznamu vlastností pro formulář nebo sestavu.

Začátek stránky

ACCWeb102016

Text chyby:    Hodnota vlastnosti musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavena na formulář nebo sestavu kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedený podformulář nebo podsestava nejsou kompatibilní s webem.

Akce:    Odeberte podformulář nebo podsestavu, případně je nahraďte verzemi, které jsou kompatibilní s webem.

Začátek stránky

ACCWeb102017

Text chyby:    Kontrola kompatibility s webem byla zrušena.

Význam:    Pokud jste kontrolu kompatibility nezrušili vy, mohou být příčiny následující:

  • Databáze je určena jen pro čtení.

  • Nejsou zavřeny všechny objekty.

Akce:    Zavřete všechny otevřené databázové objekty a spusťte znovu kontrolu kompatibility. Pokud není otevřen žádný objekt nebo k chybě dojde znovu, zkontrolujte, zda není soubor databáze jen pro čtení.

Začátek stránky

ACCWeb106004

Chyba textového    objektu jsou kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedený objekt není datová stránka a nelze ji publikovat.

Akce:    Z databáze, kterou chcete publikovat na webu, odeberte všechny datové stránky.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×