Kontrola kompatibility

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když použijete kontrolu kompatibility, můžou se zobrazit zprávy, které určují možnou ztrátu funkčnosti při uložení powerpointové prezentace jako souboru PowerPointu 97–2003 (.ppt). Tento dokument obsahuje zprávy, které generuje kontrola kompatibility. Podle informací pod každou zprávou určete, co je příčinou zobrazení chybové zprávy, a jaké jsou doporučované akce.

V tomto článku

Multimediální klipy vložené nebo upgradované v této verzi aplikace PowerPoint budou uloženy jako obrázky.

Obrazec nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint. Lze však upravit v něm umístěný text.

Obrazec a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Seskupené obrazce a veškerý v nich umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Obrázek SmartArt a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Tabulku a veškerý v ní umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty v obrazcích.

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty v seskupených obrazcích.

Veškeré vlastní úpravy na úrovni dokumentu přidané na panel nástrojů Rychlý přístup a jiné vlastní součásti uživatelského rozhraní budou při uložení ztraceny.

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nelze uložit.

Kód přidružený k objektům ve vlastním rozložení bude při uložení odebrán.

Přizpůsobený text výzvy ve vlastních rozloženích bude v předchozích verzích aplikace PowerPoint odebrán.

Animace použité u zástupných symbolů ve vlastních rozloženích budou při uložení odstraněny.

Animace z neupravitelných obrazců mohou být při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint odebrány.

Neinicializované ovládací prvky ActiveX budou při uložení převedeny na statické objekty.

Zprávy kontroly kompatibility jsou dvou typů:

 1. Běžnější je, že funkci úprav ztratíte, jenom když soubor otevřete v dřívější verzi PowerPointu. Když třeba uložíte prezentaci s obrázkem SmartArt v dřívější verzi formátu pro PowerPoint a potom tento soubor otevřete v některé z dřívějších verzí PowerPointu, SmartArt se změní na obrázek. Když ale soubor znova otevřete v novější verzi PowerPointu bez upravení tohoto obrázku SmartArt, můžete pokračovat v úpravách. Tyto typy zpráv obsahují text: ve starších verzích PowerPointu.

 2. Ve druhém případě se funkčnost ztratí natrvalo. Když jste třeba změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento text se trvale ztratí.

Ve starších verzích PowerPointu nejde upravit některý obsah z novějších verzí. Obrazce a text s novými efekty se třeba v některých starších verzích PowerPointu převedou na obrázky (rastrové obrázky), aby se zajistil jejich stejný vzhled v prezentaci. Nejde proto změnit šířku řádku, barvu výplně nebo jiné aspekty obrazců a textu. Po převedení textu na rastrový obrázek se navíc při prezentaci nebudou zobrazovat animace tohoto textu.

Tip : Když chcete změnit obrázek SmartArt, obrazec nebo jiný objekt prezentace, uložte kopii powerpointové prezentace a potom tuto kopii uložte jako soubor PowerPointu 97–2003 (.ppt). Tím můžete udělat změny v původní prezentaci, když se obrázky SmartArt, obrazce nebo jiné objekty při uložení prezentace ve formátu souboru dřívější verze převedou na obrázky.

Začátek stránky

Multimediální klipy vložené nebo upgradované v této verzi aplikace PowerPoint budou uloženy jako obrázky.

Multimediální klipy, které jsou vložené nebo upgradované v PowerPointu 2010, PowerPointu 2013 nebo PowerPointu 2016, se převedou na obrázek, který se ve starších verzích PowerPointu nedá upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Multimediální klip, který byl do prezentace vložený nebo v ní upgradovaný.

Znovu vložte multimediální klip a místo vložení použijte Připojit k souboru.

Začátek stránky

Obrazec nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint. Lze však upravit v něm umístěný text.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo více z následujících efektů: stín (vnitřní), záře, zkosení, měkké okraje nebo přechodová výplň.

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Obrazec a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, stín (vnitřní), záře, transformace, 3D otočení, obrysy textu nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte textové efekty.

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s efektem odrazu.

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Seskupené obrazce a veškerý v nich umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: Odraz, záře, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Obrázek SmartArt a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nedá upravovat ve verzích PowerPointu starších než Office PowerPoint 2007. Obrázek SmartArt ale můžete oddělit a potom upravit ve starších verzích PowerPointu. Po převedení obrázku SmartArt na jednotlivé obrazce přestane být dostupná funkčnost karet v okně Nástroje SmartArt.

Začátek stránky

Tabulku a veškerý v ní umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Abyste zachovali vizuální vzhled tabulky, tabulka se převede na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí , protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odeberte textové efekty.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty v obrazcích.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty v seskupených obrazcích.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Veškeré vlastní úpravy na úrovni dokumentu přidané na panel nástrojů Rychlý přístup a jiné vlastní součásti uživatelského rozhraní budou při uložení ztraceny.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

Protože se Fluent systému Microsoft Office v Office PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 hodně liší od nabídek a panelů nástrojů ve starších verzích PowerPointu, nebudou žádná vlastní nastavení z Office PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2010 ve starších verzích PowerPointu dostupná.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

Začátek stránky

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nebudou uložena.

V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 a novějších je velikost listu 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Velikost listu v dřívějších verzích Excelu je ale jenom 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit sloupců a řádků ve starších verzích Excelu se ztratí. Odkazy vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf, který byl vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů.

V nástroji Kontrola kompatibility v Excelu kliknutím na Najít vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a vložte do limitů sloupců a řádků v jiném listu pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Začátek stránky

Kód přidružený k objektům ve vlastním rozložení bude při uložení odebrán.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s jedním nebo víc ovládacími prvky ActiveX jako prezentaci PowerPointu 97–2003 (.ppt).

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo víc ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení.

Pokud prezentace neobsahuje kód, klikněte na Pokračovat. Kód se potom odebere z prezentace.

Pokud prezentace obsahuje kód a vy ho chcete uchovat, klikněte na Zrušit.

Poznámky : 

 • Nejde uložit kód spojený s ovládacími prvky ActiveX ve vlastních rozloženích do formátů souborů starší než PowerPoint 2007.

 • Abyste se vyhnuli ztrátě nebo poškození kódu, soubor uložte jako soubor prezentace (.pptx).

Začátek stránky

Přizpůsobený text výzvy ve vlastních rozloženích bude v předchozích verzích aplikace PowerPoint odebrán.

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní text výzvy na výchozí zástupný text nebo textové pole.

Změňte zástupný text na textové pole a do něho napište vlastní výzvu.

Začátek stránky

Animace použité u zástupných symbolů ve vlastních rozloženích budou při uložení odstraněny.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Změňte zástupný symbol na textové pole nebo obrazec a použijte u něho animaci.

Začátek stránky

Animace z neupravitelných obrazců mohou být při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint odebrány.

Když u obrazců použijete určité animační efekty a potom prezentaci uložíte ve formátu souboru starší verze PowerPointu, animace se nemusí zobrazit. Je to proto, že animace je připojená k textu nebo obrazci, který se převedl na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt použitý na obrazec, který se nebude upravitelný (například obrázky SmartArt).

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Objekt změňte na animovaný obrázek takto:

 1. Vyberte obrazec na snímku.

 2. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit jako obrázek.

 3. Po uložení klikněte na kartě Vložení ve skupině Obrázky na Obrázek.

 4. Přejděte na obrázek a klikněte na Vložit.

 5. Použijte animaci na obrázku.

Začátek stránky

Neinicializované ovládací prvky ActiveX budou při uložení převedeny na statické objekty.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializovaný Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je takový ovládací prvek, který není povolený. Další informace o tom, jak povolit ovládací prvky ActiveX, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno zabezpečení s možností aktivace ovládacího prvku ActiveX. Tím se inicializuje ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak před kliknutím na nějakou možnost udělat bezpečné rozhodnutí, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

 2. Jestli se zpráva bude zobrazovat i potom, co uděláte krok 1, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Jak mám v PowerPointu 2003 nebo starším otevřít prezentaci vytvořenou v PowerPointu 2013?

Otevření prezentace vytvořené v jiné verzi PowerPointu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×