Kontrola kompatibility

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

"Obrazec už je možné upravit, přestože žádný text v něm můžete upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint."

Tvar a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Seskupené tvary a veškerý v nich umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Obrázek SmartArt a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Tabulku a veškerý v ní umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty ve tvarech.

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty v seskupených tvarech.

Veškeré vlastní úpravy na úrovni dokumentu přidané do panelu nástrojů pro rychlý přístup a jiné vlastní součásti uživatelského rozhraní budou při uložení ztraceny.

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nelze uložit.

Kód přidružený k objektům ve vlastním rozložení bude při uložení odebrán.

"Přizpůsobený text výzvy ve vlastních rozloženích bude v předchozích verzích aplikace PowerPoint odebrán."

Animace použité u zástupných symbolů ve vlastních rozloženích budou při uložení odstraněny.

Animace z neupravitelných tvarů mohou být při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint odebrány.

Neinicializované ovládací prvky ActiveX budou při uložení převedeny na statické objekty.

Pomocí nástroje Kontrola kompatibility lze odhalit nebezpečí ztráty funkčnosti při uložení prezentace produktu Microsoft Office PowerPoint 2007 ve formátu souboru starší verze aplikace PowerPoint. Tento dokument obsahuje zprávy, kterou nástroj Kontrola kompatibility generuje. Z informací uvedených pod jednotlivými zprávami se dozvíte, proč se daná zpráva zobrazuje, a navrhovanou akci.

Existují dva různé typy zprávy kontroly kompatibility.

V případě nejčastěji používaných ztratíte funkce pro úpravy pouze při otevření souboru ve starší verzi PowerPointu. Třeba když uložíte prezentaci s obrázky SmartArt na starší verzi aplikace PowerPoint a pak tento soubor otevřít v dřívější verzi aplikace PowerPoint, obrázek SmartArt změní na obrázek. Ale pokud otevřete soubor znovu v Office PowerPoint 2007, aniž byste pro tuto obrázků SmartArt můžete pokračovat v úpravách obrázku SmartArt. Tyto typy zpráv mají "ve starších verzích PowerPointu" v nich.

V druhém případě trvale ztratí se funkce. Například pokud jste změnili zástupného textu ve vlastním rozložení, tento zástupný text budou nenávratně smažou.

Nemůžete upravovat určitý obsah Office PowerPoint 2007 v dřívějších verzích aplikace PowerPoint. Například obrazce a text se nové efekty se převedou na obrázky (bitmapy) ve starších verzích PowerPointu zajistit, že pak vypadat stejně v prezentaci. Nelze v důsledku toho změnit šířku čáry, Barva výplně a další aspekty obrazce a text. Navíc po bitovou mapu převedena text, všechny animace na text nezobrazí během prezentace.

Tip : Pokud chcete změnit obrázek SmartArt, obrazce nebo jiné objekty v prezentaci Office PowerPoint 2007 uložit kopii prezentace Office PowerPoint 2007 a potom kopii uložte jako soubor PowerPointu 97 – 2003. Tím můžete dělat změny v původní prezentaci Office PowerPoint 2007 Pokud obrázcích SmartArt, obrazce nebo jiné objekty se převedou na obrázky když uložíte prezentaci ve formátu souboru dřívější verze.

Začátek stránky

"Obrazec už je možné upravit, přestože žádný text v něm můžete upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint."

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se používají jako výplň obrazce. Můžete dál upravovat text, protože se zobrazí text nad tyto obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodovou výplň.

Začátek stránky

Tvar a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Aby zůstal zachován vzhled tvaru, bude tvar a veškerý text v něm převeden na obrázek, který nelze upravovat v předchozích verzích aplikace PowerPoint.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Text s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, stín (vnitřní nebo Perspektiva), deformace, 3D otočení, obrysy textu nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte textový efekt, obrys nebo výplň.

Přeškrtnutý nebo dvojitě přeškrtnutý text, textové sloupce, úrovně odsazení textu 6 – 9 nebo svislý text

Odeberte tyto prvky pomocí tlačítek ve skupině písmo nebo skupina Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodovou výplň.

Začátek stránky

Seskupené tvary a veškerý v nich umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte prostorový efekt.

Začátek stránky

Obrázek SmartArt a veškerý v něm umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Aby zůstal zachován vzhled obrázku SmartArt, bude obrázek SmartArt převeden na obrázek, který nelze upravovat v předchozích verzích aplikace PowerPoint.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Obrázek SmartArt

Obrázek SmartArt je převeden na jeden objekt, který ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nelze upravit. Můžete však převést obrázky SmartArt na jednotlivé tvary, které již v předchozích verzích aplikace PowerPoint upravovat lze. Všimněte si, že po převedení obrázku SmartArt na jednotlivé tvary již nebudou k dispozici funkce na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt.

Začátek stránky

Tabulku a veškerý v ní umístěný text nelze upravovat při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint.

Abyste zachovali vizuální vzhled tabulky, tabulka se převede na obrázek, který se nedá upravovat ve starší verzi PowerPointu.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Tabulka s buňkami obsahujícími objekty WordArt

Odeberte styl objektu WordArt.

Tabulka s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Začátek stránky

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty ve tvarech.

Když přidáte efekt na obrazec, který způsobí, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, pokud tvar obsahuje následující prvky

Řešení t o akci

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodovou výplň.

Začátek stránky

Při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint budou odebrány všechny efekty v seskupených tvarech.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat a budou odebrány všechny efekty.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte prostorový efekt.

Začátek stránky

Veškeré vlastní úpravy na úrovni dokumentu přidané do panelu nástrojů pro rychlý přístup a jiné vlastní součásti uživatelského rozhraní budou při uložení ztraceny.

Tuto zprávu můžete obdržet, pokud prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní součásti uživatelského rozhraní, které nejsou podporovány ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007, či obojí. Tyto vlastní prvky nebudou ve starších verzích aplikace PowerPoint k dispozici.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Jedno nebo více tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup a specifických pro tuto prezentaci

Přizpůsobené rozhraní

Protože se rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Office PowerPoint 2007 velmi liší od nabídek a panelů nástrojů v předchozích verzích aplikace PowerPoint, nebudou žádné úpravy provedené v aplikaci Office PowerPoint 2007 k dispozici v dřívějších verzích aplikace PowerPoint.

Ve starších verzích aplikace PowerPoint lze přidávat podobné vlastní příkazy na panely nástrojů a do nabídek.

Začátek stránky

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nelze uložit.

Velikost sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007 je 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale ve starších verzích aplikace Excel pouze 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo toto omezení budou ve starších verzích aplikace Excel ztracena. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Graf vytvořený z dat v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů

V Office Excel 2007 Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a potom, že je umístíte do limitů sloupců a řádků nebo na jiném listu pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Začátek stránky

Kód přidružený k objektům ve vlastním rozložení bude při uložení odebrán.

Když uložíte prezentaci Office PowerPoint 2007, která obsahuje vlastní rozložení s jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX jako prezentaci PowerPointu 97 – 2003 (.ppt), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení.

Jestliže prezentace neobsahuje kód, klepněte na tlačítko Pokračovat.

Pokud prezentace obsahuje kód, klepněte na tlačítko Storno.

Poznámky : 

  • V Office PowerPoint 2007 Nejde uložit kód spojený s ovládacími prvky ActiveX ve vlastních rozloženích do formátů souborů starší aplikaci PowerPoint.

  • Chcete-li předejít ztrátě nebo poškození kódu, uložte soubor jako soubor prezentace (.pptx) PowerPoint 2007.

Začátek stránky

"Přizpůsobený text výzvy ve vlastních rozloženích bude v předchozích verzích aplikace PowerPoint odebrán."

Pokud uložíte prezentaci obsahující vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy

Odstraňte přizpůsobený text výzvy z vlastního rozložení.

V zobrazení Předloha snímků vyberte vlastní text v zástupném symbolu a potom jej odstraňte. Po odstranění vlastního textu bude obnoven výchozí text zástupného symbolu.

Začátek stránky

Animace použité u zástupných symbolů ve vlastních rozloženích budou při uložení odstraněny.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Efekt animace přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení

Efekt animace odstraňte ze zástupného symbolu následujícím způsobem:

  1. V zobrazení Předloha snímků vyberte zástupný symbol.

  2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace klikněte na Vlastní animace.

  3. V Podokno úlohVlastní animace klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Animace z neupravitelných tvarů mohou být při použití předchozích verzí aplikace PowerPoint odebrány.

Při použití určitých animačních efektů u obrazce a pak si prezentaci uložíte ve formátu souboru dřívější verze aplikace PowerPoint, nemusí se měly považovat animací. To totiž animace textu nebo obrazce, převedený na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Efekt animace použitý u tvaru, což způsobí, že tvar nelze upravovat.

Odstraňte animaci následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tvar obsahující animaci, kterou chcete odstranit.

  2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace v seznamu Animovat na položku Žádná animace.

Začátek stránky

Neinicializované ovládací prvky ActiveX budou při uložení převedeny na statické objekty.

Tato zpráva se zobrazí, pokud uložíte prezentaci obsahující neinicializované Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je prvek, který nebyl povolen. Další informace o povolování ovládacích prvků ActiveX naleznete v tématu Povolení a zakázání ovládacích prvků ActiveX v dokumentech sady Office.

Tato zpráva se zobrazí, pokud prezentace obsahuje následující prvky

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

  1. Klikněte na Možnosti na panelu zpráv. Dialogové okno zabezpečení se zobrazí, která vám možnost pro povolení ovládacího prvku ActiveX. Tím se spustí ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak zabezpečené rozhodování před kliknutím na jednu z možností najdete v tématu Povolení nebo zakázání ovládacích prvků ActiveX v dokumentech sady Office.

  2. Pokud se po provedení kroku 1 zpráva nadále zobrazuje, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×