Kontrola hlasové pošty a možností Skypu pro firmy

Vaše hlasová pošta se ukládá ve Skypu pro firmy (Lyncu) i Outlooku. Ve Skypu pro firmy (Lyncu) můžete zprávy rychle zkontrolovat a zvolit některou z možností pro jejich správu.

Poslech hlasové pošty ve Skypu pro firmy (Lyncu)

Pokud máte v hlasové poště nové zprávy, zobrazí se v hlavním okně Skypu pro firmy na kartě Telefon jejich počet.

 1. Pokud si chcete prohlédnout informace o zprávě a volajícím, klikněte na kartu Telefon.

  Karta Telefon

 2. Zastavte ukazatel myši v oblasti obrázku hlasové pošty a klikněte na šipku Přehrát.

  Tlačítko Přehrát hlasovou zprávu ve Skypu pro firmy

 3. Klikněte na Další možnosti a vyberte jednu z možností, například:

  • Volat kontaktu.

  • Zahájit videohovor s kontaktem.

  • Pomocí možnosti Zobrazit kartu kontaktu otevřete kartu kontaktu volajícího, na které je uvedené jeho telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo kanceláře a tak dál.

  • Pokud vyberete Otevřít položku v aplikaci Outlook, zobrazí se další informace o volání.

  • Pomocí možnosti Odstranit položku odstraníte hlasovou poštu ze Skypu pro firmy.

  • Označit položku jako přečtenou

Další možnosti hlasové pošty

Když kliknete na Zobrazit další v aplikaci Outlook, můžete taky otevřít složku hlasové pošty, kde najdete další informace.

Zobrazení možností hlasové pošty

Pokud chcete přejít na další možnosti a správu hlasové pošty, klikněte na ikonu hlasové pošty pod číselníkem a potom na Volat hlasovou poštu.

Možnosti hlasové pošty

Skype pro firmy vás spojí s hlasovou schránkou a nabídne vám možnosti, jako je poslech nových a starých zpráv, zjištění času volání a telefonního čísla, přesměrování apod.

Změna pozdravu

Důležité : Pokud používáte novou hlasovou poštu Skype pro firmy s cloudovou veřejnou telefonní sítí nebo hybridní hlasovou službou, nebudou tyto možnosti dostupné.

V hlasové poště je nastavený výchozí pozdrav. Ten můžete kdykoli nahradit svým osobním pozdravem.

 1. Na kartě Telefon klikněte na ikonu hlasové pošty pod číselníkem a potom na Změnit pozdravy.

 2. Skype pro firmy vás spojí s hlasovou schránkou a provede vás nahráním osobního pozdravu.

 3. Při výzvě ke stisknutí čísla zastavte kurzor myši na ikoně telefonu a mikrofonu a klikněte na číslo pod záložkou ČÍSELNÍK.

 4. Podle pokynů nahrajte pozdrav.

Funkce hlasové pošty pro koncové uživatele

Když uživatelům přijde hlasová zpráva, pošle se jim jako příloha e-mailu, který bude doručený do jejich poštovní schránky. Uživatelé taky můžou dostat hlasovou zprávu a pak si ji poslechnout ze stolního telefonu, v aplikaci Skype pro firmy nebo v klientovi Lync for Mac. Na tyto možnosti se můžete podívat v tématu Kontrola hlasové schránky a možností Skypu pro firmy.

Tady je shrnutí funkcí hlasové schránky cloudové pobočkové ústředny pro koncové uživatele

Získávání hlasových zpráv

Uživatelé můžou k získání hlasových zpráv použít:

 • Podporovaného e-mailového klienta, třeba Outlook.

 • Vizuální hlasovou schránku na stolním telefonu Skypu pro firmy, aplikaci Skype pro firmy nebo klienta Lync for Mac.

 • V počítačové aplikaci Skype pro firmy vyberte v nabídce možností hlasové pošty příkaz Volat hlasovou poštu.

Poznámka : Pokud chcete zapnout vizuální hlasovou schránku, musíte ověřit, že uživatelé mají povolené jednotné zasílání zpráv systému Exchange. Pokyny najdete v příručce ke konfiguraci Skypu pro firmy Cloud Connector Edition.

Změna osobního pozdravu

Pokud si uživatel nezmění osobní pozdrav, přehraje se volajícím výchozí systémový pozdrav. Funkce Převod textu na řeč se použije i k vyslovení jména uživatele. Příklad: „Zanechte vzkaz Janu Novákovi. Po zaznění tónu nahrajte vzkaz. Po nahrání vzkazu zavěste nebo stiskněte tlačítko s křížkem, kterým přejdete do nabídky dalších možností.“

Pokud si uživatelé chtějí uvítací zprávu přizpůsobit, musí v aplikaci Skype pro firmy vybrat Změnit pozdravy. Zobrazí se jim následující možnosti:

 • Poslechnout si aktuální pozdrav.

 • Změnit aktuální pozdrav.

 • Odstranit aktuální osobní pozdrav a použít výchozí pozdrav vytvořený systémem hlasové schránky.

Pokud chcete uživatelům změnit jazyk, musíte změnit jazyk organizace. Pokyny najdete v článku Změna výchozího jazyka pro pozdrav a e-maily.

Oznámení zmeškaných hovorů a zpráv

Oznámení zmeškaného hovoru nebo nové hlasové zprávy se uživatelům odesílá do aplikace Skype pro firmy, do stolních telefonů Skypu pro firmy a do e-mailových aplikací. Pokud volající před zanecháním hlasové zprávy zavěsí, dostane uživatel e-mailem zprávu o zmeškaném hovoru, která obsahuje informace o volajícím (pokud nejsou zablokované) a datum a čas příchozího hovoru. Pokud uživatel dostane hlasovou zprávu, odešle se oznámení o nové zprávě všem podporovaným klientům, včetně podporovaných stolních telefonů.

Usnadnění

 • Opakovat nabídku: Všechny položky nabídky se volajícím opakují. Pokud volající před zavěšením nestisknou tlačítko telefonu, celá nabídka se jim třikrát zopakuje.

 • Jednoduchá posloupnost nahrání zprávy: Volající nemusí zadávat žádné možnosti. Po vyslechnutí pozdravu uživatele můžou nechat vzkaz. Volající prostě může nahrát zprávu (až 5 minut), jednoduše zavěsit a zpráva se odešle uživateli.

 • Změna rychlosti přehrávání: Uživatelé si můžou přehrát hlasovou zprávu různou rychlostí nebo zprávu pozastavit a pak v přehrávání pokračovat. Jde to v počítačovém klientovi vizuální hlasové schránky nebo při volání do hlasové schránky. Poslech hlasové zprávy se ovládá stisknutím určitého tlačítka telefonu:

  • Stisknutím tlačítka 1 hlasovou zprávu převinete zpátky.

  • Stisknutím tlačítka 2 hlasovou zprávu pozastavíte nebo její přehrávání obnovíte.

  • Stisknutím tlačítka 3 hlasovou zprávu rychle převinete dopředu.

  • Stisknutím tlačítka 4 zrychlíte čtení hlasové zprávy.

  • Stisknutím tlačítka 6 zrychlíte čtení hlasové zprávy.

Poznámka : V aktuální verzi hlasová schránka cloudové pobočkové ústředny nepodporuje přepis (vkládání textu hlasové zprávy do odesílaného e-mailu). Přepis hlasové zprávy může být v budoucích aktualizacích.

Další možnosti usnadnění najdete v článku Usnadnění pro uživatele Online Skypu pro firmy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×