Kontrola údajů o použití zásad správy informací

Chcete-li spustit sestavy použití, je třeba tyto sestavy nakonfigurovat na stránce Sestavy použití zásad správy informací. Postup pro povolení a konfiguraci sestav použití zásad:

  1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Sledování.

  2. Na stránce Sledování klikněte v části Vytváření sestav na položku Zkontrolovat sestavy použití zásad správy informací.

  3. Pokud není na stránce Sestavy použití zásad správy informací v části Webová aplikace zobrazena webová aplikace, kterou chcete konfigurovat, rozbalte nabídku Webová aplikace a klikněte na příkaz Změnit webovou aplikaci. V dialogovém okně Vybrat webovou aplikaci klikněte na webovou aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

  4. Pokud chcete, aby služba SharePoint vytvořila sestavy použití zásad, zaškrtněte na stránce Sestavy použití zásad správy informací v části Naplánovat opakující se sestavy políčko Povolit opakující se sestavy použití zásad a potom nakonfigurujte denní, týdenní nebo měsíční plán pro generování sestav.

    Chcete-li sestavy vytvořit ihned, klikněte na možnost Vytvořit sestavy.

  5. V části Umístění souboru sestavy zadejte do pole Umístění souboru sestavy adresu URL, na které jsou sestavy ukládány. Kliknutím na možnost Zkontrolovat URL můžete ověřit, zda jste umístění zadali správně.

  6. Chcete-li použít výchozí šablonu sestav, vyberte v části Šablona sestavy možnost Použít výchozí šablonu sestav. Pokud chcete použít vlastní šablonu sestav, vyberte možnost Použít vlastní šablonu sestav a do pole Adresa URL vlastní šablony zadejte cestu a název souboru vlastní šablony sestav, kterou chcete použít. Kliknutím na možnost Zkontrolovat URL můžete ověřit, zda jste cestu zadali správně.

  7. Kliknutím na možnost Test šablony lze ověřit, zda je vlastní šablona sestav platná.

  8. Klikněte na tlačítko OK.

Nejaktuálnější a nejkomplexnější obsah k tomuto produktu naleznete na webu http://technet.microsoft.com.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×