Konflikty úprav ve sdílené složce

Členové sdílené složky mohou současně otevírat stejné soubory. V závislosti na oprávněních k úpravám může více členů najednou upravovat soubory a ukládat změny. Pokud však tato situace nastane, dojde ke konfliktu úprav a v aplikaci SharePoint Workspace budou provedeny následující kroky směřující k zachování práce všech uživatelů a vyřešení konfliktu:

  • U člena, který uložil změny jako první, bude zachován původní soubor.

  • U členů, kteří uloží změny později, bude soubor uložen do nové „konfliktní“ verze souboru. Konfliktním souborem je například kopie uživatele Karen Berg na následujícím obrázku.

Konflikt verzí souboru v pracovním prostoru pro sdílení souborů

Při výskytu takových konfliktů úprav by se členové měli domluvit a určit, jakým způsobem mohou konflikt nejlépe vyřešit nebo soubory sloučit.

Zvláštní případy

Ve většině softwarových aplikací jsou soubory otevírané uživateli pro úpravy opatřeny „zámkem“. Aplikace SharePoint Workspace při řešení konfliktů úprav s těmito zámky počítá. Některé aplikace, například program Poznámkový blok, nepoužívají tento uzamykací mechanismus. Jestliže v takových aplikacích více uživatelů současně otevře a upravuje stejný soubor, budou zachovány pouze naposledy uložené změny a žádný konfliktní dokument nebude vytvořen.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×