Konfigurovat hybridní SharePoint taxonomie a hybridní typy obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku se podíváme na tom, jak konfigurovat hybridní SharePoint taxonomie a typy obsahu hybridní.

Hybridní SharePoint taxonomie umožňuje mít sdílené taxonomie mezi SharePoint Server a SharePoint Online. Typy obsahu hybridní umožňuje mít sdílené sadu mezi SharePoint Server a SharePoint Online typů obsahu.

Ujistěte se, že před si přečtěte plánování hybridní SharePoint taxonomie postupujte podle pokynů v tomto článku.

Tato funkce je dostupná v SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016 s následující SharePoint aktualizace:

 • Hybridní taxonomie vyžaduje veřejnou aktualizaci listopad 2016 nebo novější.

 • Typy obsahu hybridní vyžaduje veřejnou aktualizaci června 2017 nebo novější.

Funkce a postupy konfigurace jsou stejné pro obě verze serveru SharePoint Server.

Migrace taxonomii z SharePoint serveru

Pokud máte existující taxonomie v SharePoint Server, doporučený postup je zkopírovat skupiny termínů, které chcete být součástí sdílené taxonomii na SharePoint Online před konfigurovat hybridní SharePoint taxonomie. Další taxonomie skupiny z SharePoint Server můžete migrovat do SharePoint Online byste chtěli přidat do sdílené taxonomie později, ale když uděláte budete muset spusťte Průvodce konfigurací znovu pro zahrnutí do sdílené taxonomie.

Proces migrace zkopíruje taxonomie skupiny z SharePoint ServerSharePoint Online. Důvodem je pomocí rutinyPowerShellKopírovat SPTaxonomyGroups.

Skupin Active Directory   

Při kopírování zachová většina informace o uživatelích přidružené sad termínů – například vlastník a zúčastněnými stranami - osobní zprávu, která kopírování nelze použít u skupin Active Directory. Pokud používáte skupin Active Directory do sady termínů, dvěma způsoby kopírování taxonomie skupiny:

 • Skupin Active Directory můžete nahradit jednotlivých uživatelů do skupin taxonomie. Jednotliví uživatelé budou zkopírovány, když zkopírujete taxonomie skupiny.

 • Zkopírujte taxonomie skupiny s skupin Active Directory na místě. Zobrazí se upozornění PowerShell a přiřazení skupiny služby Active Directory se ztratí, pokud budete pokračovat. Po zkopírování taxonomie skupiny můžete přiřadit skupinu Office 365 místo skupiny služby Active Directory.

Kopírování taxonomie skupiny   

Kopírování taxonomie skupiny se provádí pomocí rutiny PowerShell SPTaxonomyGroups kopírovat. Je potřeba zadat tyto údaje k spusťte rutinu:

 • Název aplikace služba spravovaných metadat v SharePoint Server.

 • Adresa URL SharePoint Server webu, kde je uložena úložiště taxonomie.

 • Adresu URL umístění SharePoint Online web, kde je umístěný úložiště termínů (http:// < TenantName >. sharepoint.com).

 • Přihlašovacích údajů Office 365 globálního správce.

 • Seznam skupin taxonomii, které chcete zkopírovat.

Spusťte rutinu jako správce farmy z jednoho z serverech ve vaší farmě Sharepointu.

Zkopírujte taxonomie skupiny pomocí následující syntaxe:

$credential = Get-Credential
Copy-SPTaxonomyGroups -LocalTermStoreName "<ManagedMetadataServiceApplication>" -LocalSiteUrl "<OnPremisesSiteURL>" -RemoteSiteUrl "SharePointOnlineSiteURL" -GroupNames "Group1","Group2" -Credential $credential

Příklad:

$credential = Get-Credential
Copy-SPTaxonomyGroups -LocalTermStoreName "Managed Metadata Service" -LocalSiteUrl "https://sharepoint" -RemoteSiteUrl "https://contoso.sharepoint.com" -GroupNames "Engineering","Marketing" -Credential $credential

Poznámka: můžete také jednoduše spustit kopírovat SPTaxonomyGroups pravděpodobně se objeví výzva pro potřebné parametry.

Kopírování typy obsahu   

Pokud plánujete používat hybridní typy obsahu, můžete zkopírovat vašich SharePoint Server typů obsahu do SharePoint Online pomocí rutiny Kopírovat SPContentTypes . Příklad:

Copy-SPContentTypes -LocalSiteUrl http://localsite/ -LocalTermStoreName "managed metadata service application proxy" -RemoteSiteUrl https://contoso.remotesite.com/ -ContentTypeNames @("ContentTypeA", "ContentTypeB") -Credential credential 

Konfigurovat hybridní SharePoint taxonomie

Dokončení konfigurace hybridní SharePoint taxonomie použití hybridního výběru v Centru pro správu SharePoint Online. Hybridní výběr obsahuje čísla požadavky. Ujistěte se, že před použijte postup v této části si přečtěte hybridní výběr v Centru pro správu Sharepointu Online .

Doporučujeme se nejprve obecnějším údajům úložiště termínů.

Služby Časovač účtů Správce úložiště termínů   

Účet, které se spouští časovače služby SharePoint taxonomie replikace fungoval správně, musí být správce úložiště termínů v SharePoint Server. (Tento účet, naleznete na přihlásit se jako účet časovače služby SharePoint na server.) Pomocí následujícího postupu přidáte tento účet jako správce úložiště termínů.

Přidání Správce úložiště termínů

 1. V Centrální správa v části Správa aplikací klikněte na Spravovat aplikace služeb.

 2. Klikněte na odkaz pro aplikaci služby spravovaná Metadata.

 3. Přidejte účet služby časovač do pole Správci úložiště termínů a potom klikněte na Uložit.

Konfigurovat hybridní SharePoint taxonomie použití hybridního výběru   

Dalším krokem je třeba nakonfigurovat hybridní SharePoint taxonomie spuštěním hybridní výběr v Centru pro správu SharePoint Online.

Nakonfigurovat hybridní SharePoint taxonomie

 1. Přihlaste se k serveru ve farmě SharePoint Server jako správce farmy.

 2. Z počítače SharePoint Server otevřete webový prohlížeč a přihlaste se k Office 365 jako globální správce.

 3. V SharePoint Online Centrum pro správu klikněte na Konfigurovat hybridní.

 4. Na stránce hybridní výběr klikněte na Hybridní výběr.

 5. Postupujte podle pokynů průvodce a vyberte Taxonomie hybridní po zobrazení výzvy.

 6. Zadejte následující informace po zobrazení výzvy:

  • Adresa URL SharePoint Server kořenovému webu. (Například https://sharepoint.)

  • Název SharePoint Server spravovaná metadata služby aplikace. (Například služba spravovaných metadat.)

  • Názvy skupin taxonomii, které chcete replikovat. (Například konstrukce; Marketing.)

   Všimněte si, pokud nezadáte skupiny a pak všechny skupiny kromě systému a speciální skupiny nakonfigurované replikace.

Po konfiguraci hybridní SharePoint taxonomie úlohy časovače replikace taxonomie hlasování SharePoint Online denně změny taxonomii.

Spuštění úlohy časovače replikace taxonomie

Hybridní SharePoint taxonomie slouží ke kopírování taxonomie informace z SharePoint OnlineSharePoint Server úlohy časovače s názvem skupiny replikace taxonomie. Ve výchozím nastavení této úlohy časovače zreplikuje taxonomie denně.

Podobně jako jiné úlohy časovače ve službě SharePoint můžete nakonfigurovat úlohu taxonomie skupiny replikace na jiný plán nebo můžete ji spustit ručně, tak, že searcing jej v seznamu úlohy časovače Centrální správa.

Zastavení replikace taxonomie skupin

Pokud kdykoli chcete ukončit taxonomie replikace mezi SharePoint Online a SharePoint Server lze provést pomocí PowerShell.

Rutina Zastavit SPTaxonomyReplication přestane replikace taxonomie. Příklad:

$credential = Get-Credential
Stop-SPTaxonomyReplication -Credential $credential

Rutina Zastavit SPContentTypeReplication přestane replikace typu obsahu:

Stop-SPContentTypeReplication

Chcete-li znovu povolit taxonomie replikace znovu, je hybridní výběr znovu spustit.

Pokud chcete jednoduše překonfigurovat taxonomie skupiny, které jsou replikace, je potřeba ukončit replikace. Můžete jednoduše znova spusťte hybridní výběr a zadejte nové taxonomie skupiny, do kterých chcete replikovat.

Příbuzná témata

Fóra TechNetu – hybridní taxonomie

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×