Konfigurace vlastností datových sloupců

V nástroji PerformancePoint Dashboard Designermůžete nastavit vlastnosti pro sloupce v tabelárním zdroji dat. Nastavené vlastnosti určí, jakPerformancePoint Monitoring Server klasifikuje data z daného sloupce. Pokud například označíte sloupec jako Fakt, Monitoring Server klasifikuje datové hodnoty v daném sloupci jako data faktů, která lze agregovat. Jestliže místo toho označíte sloupec jako Řazená kolekce členů, Monitoring Server klasifikuje data v tomto sloupci jako řazené kolekce členů z vícedimenzionální krychle serveru SQL Server Analysis Server (SSAS).

Chcete-li konfigurovat vlastnosti pro datový sloupec, postupujte takto:

 1. V Prohlížeči pracovního prostoru poklepejte na položku Zdroje dat.

 2. Poté poklepejte na název konkrétního zdroje dat, pro který chcete určit vlastnosti dat.

 3. V pracovním prostoru zdroje dat klepněte na kartu Zobrazení.

 4. V podokně Definice sloupců klepnutím vyberte určitý sloupec. Vlastnosti dat zvoleného sloupce se zobrazí v podokně Podrobnosti.

 5. Proveďte následující kroky:

  1. Do pole Název sloupce zadejte název zobrazení sloupce. Tato hodnota se bude zobrazovat jako název sloupce zdroje dat.

  2. Do pole Jedinečný název sloupce zadejte jedinečný název sloupce. Monitoring Server používá tento název pro interní procesy.

  3. Z rozevíracího seznamu Typ sloupce vyberte typ sloupce. Tato hodnota se bude zobrazovat ve sloupci zdroje dat pod hodnotou Název sloupce.

   Možnosti pro typ sloupce

   V následující tabulce jsou uvedeny možnosti pro Typ sloupce. Vybraná možnost určí, jak Monitoring Server klasifikuje data z daného sloupce.

   Typ sloupce

   Zpracování dat ve sloupci

   Dimenze

   Hodnoty v tomto sloupci budou zpracovány, jako by byly členy dimenze, v závislosti na sloupci.

   Fakt

   Hodnoty v tomto sloupci budou zpracovány jako hodnoty faktů.

   Ignorovat

   Hodnoty v tomto sloupci budou ignorovány.

   Klíč

   Hodnoty v tomto sloupci budou zpracovány jako řazené kolekce členů.

   Časová dimenze

   Hodnoty v tomto sloupci budou mapovány na hlavní časovou dimenzi pro časovou řadu.

  4. Z rozevíracího seznamu Agregace vyberte typ agregace. Hodnota agregovaných dat se zobrazí ve sloupci zdroje dat pod Typem sloupce, který jste zadali v kroku c.

   Možnosti pro metodu agregace

   Následující tabulka popisuje možnosti pro metodu agregace.

   Typ agregace

   Popis

   Průměr

   Vypočítá průměr číselných hodnot faktů.

   Počet

   Určí počet výskytů jedinečných členů ve sloupci.

   Minimum

   Určí nejmenší číselnou hodnotu.

   Žádná

   Neprovede žádnou agregaci.

   Statistická směrodatná odchylka

   Vypočítá směrodatnou odchylku číselných hodnot.

   Součet

   Vypočítá součet číselných hodnot faktů.

   Statistický rozptyl

   Vypočte rozptyl číselných hodnot faktů.

   První výskyt

   Určí první hodnotu faktu, která se vyskytne u jednotlivých členů sloupce.

  5. Opakujte kroky a až d pro každý sloupec ve zdroji dat.

 6. Po dokončení konfigurace datových sloupců klepnutím na tlačítko Náhled dat zobrazte data ve zdroji dat.

 7. Klepněte na kartu Domů a poté na tlačítko Publikovat vše.

Začátek stránky

Další kroky

Postupy popsané v tomto tématu jsou součástí procesu vyžadovaného pro vytvoření zdroje dat. Informace o dalších postupech souvisejících s tímto procesem získáte po klepnutí na následující odkazy.

Zobrazení všech kroků nutných pro vytvoření zdroje dat

Konfigurace obecných vlastností zdroje dat

Konfigurace nastavení času a agregace pro zdroj dat

Konfigurace připojení pro zdroj dat

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×