Konfigurace vlastností a oprávnění ukazatele KPI

Vlastnosti a oprávnění ukazatele KPI se konfigurují v nástroji PerformancePoint Dashboard Designer pomocí karty Vlastnosti, která se zobrazí v pracovním prostoru po otevření ukazatele KPI. Vlastnosti, které konfigurujete, mohou být obecné vlastnosti, například název ukazatele KPI, nebo vlastní vlastnosti, například odkaz na další informace o ukazateli KPI. Oprávnění, která konfigurujete, mohou určovat požadavky na zabezpečení pro ukazatel KPI a stanovit jaká úroveň přístupu má být přidružena k dané roli uživatele.

Poznámka : Vlastnosti a oprávnění patří mezi možnosti konfigurace ukazatele KPI, které jsou k dispozici na kartách Editor a Vlastnosti v pracovním prostoru ukazatele KPI. Další informace o všech možnostech konfigurace ukazatele KPI naleznete v tématu Přehled konfigurace ukazatele KPI.

Co chcete udělat?

Konfigurace vlastností a oprávnění ukazatele KPI

Další kroky

Konfigurace vlastností a oprávnění ukazatele KPI

Chcete-li zadat obecné vlastnosti pro ukazatel KPI, definovat pro něj vlastní vlastnosti nebo mu přiřadit oprávnění, postupujte takto:

 1. V Prohlížeči pracovního prostoru poklepejte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete konfigurovat. V pracovním prostoru se zobrazí dvě karty: Editor a Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Vlastnosti.

 3. V části Obecné vlastnosti zadejte jednu nebo více následujících hodnot: Název, Popis, Zodpovědná osoba a Složka pro zobrazení.

 4. (Volitelné) V části Vlastní vlastnosti zadejte dodatečné popisné prvky, které chcete přidat do ukazatele KPI. Můžete například odkaz na další informace o ukazateli KPI nebo e-mailovou adresu vlastníka ukazatele KPI.

 5. (Volitelné) V části Oprávnění části oprávnění můžete přidat nebo odstranit oprávnění pro uživatele v roli zabezpečení.

  • Chcete-li přidat oprávnění pro uživatele, klepněte na tlačítko Nové oprávnění. Do nového řádku v tabulce obsahující seznam oprávnění uživatelů zadejte jméno uživatele a roli (Čtenář nebo Editor), kterou má uživatel mít. Při zadávání uživatelského jména použijte formát Doména\jméno.

  • Chcete-li odebrat oprávnění pro uživatele, vyberte jméno uživatele a potom klepněte na tlačítko Odstranit vybrané oprávnění.

   Poznámka : Oprávnění přiřazená v této části platí pouze pro vybraný ukazatel KPI, který konfigurujete. Uživatelé přiřazení k roli Čtenář mohou zobrazit pouze ukazatel KPI. Uživatelé přiřazeni k roli Editor mohou zobrazit, upravit nebo odstranit ukazatel KPI.

Začátek stránky

Další kroky

Klepněte na odkaz, který nejlépe odpovídá vašemu dalšímu úkolu nebo celkovému úkolu.

Postup pro vytvoření ukazatele KPI

Konfigurace číselných formátů ukazatele KPI

Mapování zdroje dat k ukazateli KPI

Nastavení mezních hodnot pro cílové hodnoty ukazatele KPI

Určení nastavení výpočtu pro ukazatel KPI

Další informace o konfiguraci ukazatele KPI jako hypertextového odkazu získáte tak, že otevřete PerformancePoint Server Team Blog na webu MSDN a zadáte frázi Implementace hypertextový odkaz z KPI (Implementace hypertextového odkazu z ukazatele KPI) do pole Search (Hledat) v pravém horním rohu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×