Konfigurace směrodatných stránek

Směrodatné stránky ovlivňují výpočet klasifikace závažnosti položek, což je pořadí, v jakém jsou v seznamu výsledků seřazeny výsledky hledání. Klasifikace závažnosti položek je jednak určena tím, jak daleko se položky nacházejí od adres URL označených jako směrodatné (vyjádřeno počtem klepnutí), a jednak směrodatnými stránkami druhé nebo třetí úrovně. Poslední dva typy adres URL jsou znevýhodněny jedním, respektive dvěma klepnutími. To znamená, že sousedství s adresou URL směrodatné stránky třetí úrovně je o jedno klepnutí horší, než sousedství s adresou URL směrodatné stránky druhé úrovně. Totéž platí pro adresu URL směrodatné stránky druhé úrovně a adresu URL stránky s největší směrodatností.

Adresy URL lze také označit jako nesměrodatné, takže budou uvedeny na nižších místech v seznamu výsledků hledání (snížení úrovně se nedosahuje tím, že jsou adresy URL znevýhodněny klepnutím na základě vzdálenosti).

  1. Na stránce Správa hledání klepněte v části Dotazy a výsledky na položku Směrodatné stránky.

  2. Na stránce Zadat směrodatné stránky zadejte do pole Nejvíce směrodatné stránky v části Směrodatné webové stránky adresy URL, které jsou důležité nebo směrodatné. Jednotlivé adresy URL oddělte konci řádků tak, aby na každém řádku byla uvedena jedna úplná adresa URL.

  3. Do pole Směrodatné stránky druhé úrovně zadejte sekundární adresy URL.

  4. Do pole Směrodatné stránky třetí úrovně zadejte terciární adresy URL.

  5. V části Nesměrodatné weby zadejte do pole Snížit úroveň těchto webů seznam adres URL, které chcete při vrácení výsledků hledání označit jako nedůležité (například adresy URL webů, které obsahují neaktuální údaje, ale jsou udržovány pro účely evidence).

    Úroveň adresy URL nebo položky, jejíž předpona se shoduje s adresami URL zadanými v poli Snížit úroveň těchto webů, je snížena.

  6. Pokud má být výpočet klasifikace zahájen po klepnutí na tlačítko OK, v části Aktualizovat zaškrtněte políčko Aktualizovat. Jestliže políčko není zaškrtnuté, k výpočtu klasifikace dojde podle předem určeného plánu.

  7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×