Konfigurace sestavy služby Excel Services na přijetí filtru řídicího panelu PerformancePoint

Návrhář řídicích panelů PerformancePoint se dá používat k vytvoření a publikování řídicích panelů, které můžou obsahovat různé sestavy jako například sestavy služby Excel Services. Sestavu služby Excel Services můžete zahrnout do řídicího panelu PerformancePoint a propojit s touto sestavou filtr řídicího panelu. Uživatelé řídicího panelu se tak můžou zaměřit na informace, které jsou pro ně nejrelevantnější. Pokud chcete propojit filtr řídicího panelu se sestavou služby Excel Services na řídicím panelu PerformancePoint, musíte nakonfigurovat sestavu služby Excel Services na přijetí filtru.

Příprava sestavy služby Excel Services na přijetí filtru řídicího panelu PerformancePoint má dvě fáze. Během fáze I přiřaďte název vybranému filtru v sešitu aplikace Excel 2007 a potom sešit znovu publikujte ve službě Excel Services. Při opětovném publikování sešitu se filtru Excelu změní na parametr sestavy služby Excel Services. Během fáze II použijte Návrhář řídicích panelů k propojení filtru řídicího panelu PerformancePoint s parametrem sestavy služby Excel Services, který jste vytvořili během fáze I.

Fáze I: Pojmenování filtru v sešitu aplikace Excel 2007

V této fázi přiřaďte název vybranému filtru v aplikaci Excel 2007 a potom sešit znovu publikujte ve službě Excel Services.

Důležité : Než začnete, musíte mít vytvořenou sestavu služby Excel Services, která obsahuje jeden nebo více filtrů. (Další informace najdete v tématu Vytvoření sestavy služby Excel Services pomocí Návrháře řídicích panelů.)

 1. Otevřete sešit aplikace Excel 2007, který chcete použít pro řídicí panel PerformancePoint.

 2. Vyberte filtr v sešitu a potom zadejte název tohoto filtru do pole název. Vyberte buňku obsahující výběry členů a ne buňku, která obsahuje název hierarchie. Pokud třeba máte dimenzi Zeměpis, která obsahuje skupinu oblastí a zemí, vyberete buňky obsahující oblastí a země, ne buňku, která obsahuje slovo Zeměpis.

  Poznámka : Pole název se nachází těsně nad buňkou A1 v sešitu.

 3. Tento postup opakujte pro každý filtr, který chcete propojit s filtrem řídicího panelu PerformancePoint.

 4. Znovu publikujte sešit aplikace Excel 2007 ve službě Excel Services. Každý filtr, který jste vybrali a pojmenovali v aplikaci Excel 2007, se stane parametrem sestavy ve službě Excel Services.

  Tip : Když znova publikujete sešit, klikněte na Možnosti služby Excel Services a ověřte, jestli je každý filtr, který jste pojmenovali, uvedený na kartě Parametry. (Další informace najdete v tématu Publikování sešitu v službě Excel Services.)

Začátek stránky

Fáze II: Propojení filtru řídicího panelu PerformancePoint se sestavou služby Excel Services

V této fázi můžete použít Návrhář řídicích panelů k propojení filtru řídicího panelu se sestavou služby Excel Services.

Důležité : Než začnete, musíte mít vytvořenou sestavu služby Excel Services a pojmenovaný filtr v excelovém sešitu.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů kliknutím na kartě Domů na možnost Aktualizovat obnovíte seznam položek, které se ukládají na Monitorovací server.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů klikněte na Sestavy. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Karta Server uvádí všechny řídicí panely, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovacím serveru. Karta Pracovní prostor uvádí všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli ve vašem pracovním prostoru s použitím nástroje Návrhář řídicích panelů.

  Poklikejte na sestavu služby Excel Services, kterou chcete upravit. Tím otevřete její pracovní prostor.

 3. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. V části Parametry ověřte, že je zobrazený parametr, který chcete použít. Pokud ne, zopakujte postup popsaný v části Fáze I.

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

 5. Identifikujte existující filtr řídicího panelu nebo vytvořte filtr řídicího panelu, který používá stejný zdroj dat jako sestavy služby Excel Services. (Další informace najdete v tématu Jak se vytváří filtr řídicího panelu?.)

 6. Propojte filtr řídicího panelu se sestavou služby Excel Services. (Další informace najdete v tématu Propojení položky přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services pomocí Návrháře řídicích panelů.)

  Důležité : Při propojování filtru se sestavou používáte dialogové okno nazvané Editor připojení filtru. V dialogovém okně Editor připojení filtru se ujistěte, že se v poli Koncový bod položky řídicího panelu zobrazuje název filtru aplikace Excel 2007, který jste zadali ve fázi I. Kromě toho musí být v poli Zdrojová hodnota zobrazená správná hodnota. Pole Zdrojová hodnota obsahuje různé hodnoty podle konkrétního připojení zdroje dat používaného sestavou služby Excel Services. Jestli například sestava služby Excel Services používá data uložená ve službě Analysis Services serveru SQL, musí být v poli Zdrojová hodnota uvedený jedinečný název člena. Pokud sestava služby Excel Services používá jiný typ zdroje dat, pak musí pole Zdrojová hodnota obsahovat Zobrazovaný název. Monitorovací server používá pole Koncový bod položky řídicího panelu a Zdrojová hodnota ke spouštění dotazů pokaždé, když uživatelé řídicího panelu vyberou položku ve filtru, který je propojený se sestavou služby Excel Services.

 7. Po propojení filtru řídicího panelu se sestavou služby Excel Services zobrazte náhled řídicího panelu pro ověření, jestli filtr funguje správně. (Další informace najdete v části Zobrazení náhledu řídicího panelu.)

 8. Klikněte na kartu Domů a potom kliknutím na Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server.

 9. Nasaďte (nebo znova nasaďte) řídicí panel. Další informace najdete v části Export řídicího panelu na web SharePointu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×