Konfigurace sekundárního datového připojení pro použití v režimu offline

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Navrhujete-li šablonu formuláře, kterou budou uživatelé vyplňovat v počítači, jenž právě nemá připojení k síti, případně není k dispozici externí zdroj dat pro formulář, můžete tuto šablonu formuláře konfigurovat tak, že všechny formuláře založené na této šabloně uloží data do mezipaměti pomocí sekundárního datového připojení a to vždy, když formulář použije toto datové připojení.

Poznámka: Hlavní datové připojení šablony formuláře nelze konfigurovat tak, aby ukládalo data do mezipaměti pomocí externího datového zdroje. Hlavní datové připojení formuláře může získat data, jen když je formulář připojený k síti.

V tomto článku

Základní informace

Důležité informace o kompatibilitě

Konfigurace datového připojení pro použití v režimu offline

Změna offline chování šablony formuláře

Přehled

Formulář založený na šabloně může obsahovat sekundární datová připojení, která získávají data z externích datových zdrojů. Tyto zdroje jsou potřebné pro vyplnění a odeslání formuláře uživatelem. Chcete-li uživatelům umožnit vyplnění formulářů i tehdy, když jejich počítače nejsou připojené k síti nebo když se formulář nemůže připojit k externímu zdroji dat, můžete konfigurovat šablonu formuláře tak, aby dovolila formulářům uložit data do mezipaměti uživatelského počítače pokaždé, když formulář použije sekundární datové připojení. Jakmile jsou data ze sekundárního datového připojení uložena do mezipaměti, uživatel bude mít přístup k datům i když jeho počítač není připojený do sítě nebo není externí datový zdroj k dispozici.

Poznámka zabezpečení: Chcete-li nakonfigurovat šablonu formuláře tak, aby formuláře mohly zapisovat data do mezipaměti ze sekundárního datového připojení, je třeba vzít v úvahu, co se může stát s daty, bude-li počítač ztracen nebo ukraden. Používáte-li sekundární datové připojení k získávání citlivých dat, pravděpodobně si budete nebudete přát tuto funkci povolit z důvodu ochrany dat pro případ ztráty či krádeže počítače. Pokud formulář načítá citlivá data, můžete chtít nakonfigurovat sekundární datové připojení tak, aby byla data získávána pouze v případě, je-li počítač připojen k síti.

Provedete-li konfiguraci šablony formuláře tak, aby dovolila formulářům ukládání dat ze sekundárních datových připojení do mezipaměti, aplikace Microsoft Office InfoPath uloží získaná data do uživatelského počítače pokaždé, když formulář použije jakékoli sekundární datové připojení. Obsahuje-li šablona formuláře více sekundárních datových připojení, je nutné konfigurovat šablonu formuláře tak, aby ukládala data ze všech datových zdrojů do mezipaměti. Není možné konfigurovat šablonu formuláře tak, aby ukládala do mezipaměti data jen z určitých datových připojení.

Ve výchozím nastavení aplikace InfoPath se provede konfigurace šablony formuláře tak, že její formuláře ukládají data do mezipaměti nekonečně dlouho. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat tak, aby její formuláře měly přístup k datům v mezipaměti jen po určitý počet dní. Jestliže šablonu formuláře budete konfigurovat tímto způsobem, po uplynutí příslušného počtu dní zabrání aplikace InfoPath formuláři v používání dat z mezipaměti. Data uložená do mezipaměti zůstávají v uživatelském počítači tak dlouho, dokud aplikace InfoPath nepřepíše stará data v mezipaměti novými daty nebo dokud uživatel neodstraní formulář ze svého počítače pomocí dialogového okna Začínáme. Dialogové okno Začínáme se zobrazí po spuštění aplikace InfoPath.

Poznámka zabezpečení: Data jsou v mezipaměti uložena do textového souboru, který lze číst v textovém editoru, jakým je například aplikace Poznámkový blok. Jestliže k získání citlivých dat používáte sekundární datové připojení, budete pravděpodobně konfigurovat sekundární datové připojení tak, aby získávalo data pouze tehdy, když je počítač připojený k síti.

Aplikace InfoPath ve výchozím nastavení umožní uživatelům vyplnit formuláře i přesto, že formulář nemůže získat data ze sekundárních datových připojení. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat tak, že zabráníte uživatelům ve vyplnění formulářů, pokud nejsou připojeni k síti. Používáte-li například sekundární datové připojení, které získává data jen při prvním otevření formuláře uživatelem, avšak toto sekundární připojení není při otevření formuláře k dispozici, můžete šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby se nejprve zobrazila zpráva s upozorněním a potom se aplikace InfoPath ukončila.

Chcete-li šablonu formuláře konfigurovat tak, aby ukládala data ze sekundárního datového zdroje do mezipaměti, použijte při vytvoření datového připojení Průvodce datovým připojením. Případně můžete provést konfiguraci šablony formuláře v dialogovém okně Datová připojení, které je přístupné po klepnutí na možnost Datová připojení v nabídce Nástroje. Aplikace InfoPath ve výchozím nastavení konfiguruje šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli vyplnit příslušné formuláře, aniž by k tomu potřebovali data ze sekundárního datového připojení a aby se všechna data z datového připojení mohla ukládat nekonečně dlouho. Toto výchozí chování lze změnit v dialogovém okně Možnosti formuláře.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

I když můžete provést konfiguraci Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem a povolit formulářům ukládání dat ze sekundárního datového zdroje do mezipaměti, mohou do mezipaměti ukládat data pouze formuláře vyplňované v aplikaci InfoPath. Formuláře, které jsou vyplňované ve webovém prohlížeči, nemohou ukládat data ze sekundárního datového připojení do mezipaměti.

Začátek stránky

Konfigurace datového připojení pro použití v režimu offline

Pokud jste již provedli konfiguraci šablony formuláře tak, aby ukládala data ze sekundárního datového zdroje do mezipaměti, můžete tento krok přeskočit a jednoduše změnit výchozí chování formulářů založených na šabloně v režimu offline.

Poznámka zabezpečení: Chcete-li nakonfigurovat šablonu formuláře tak, aby formuláře mohly zapisovat data do mezipaměti ze sekundárního datového připojení, je třeba vzít v úvahu, co se může stát s daty, bude-li počítač ztracen nebo ukraden. Používáte-li sekundární datové připojení k získávání citlivých dat, pravděpodobně si budete nebudete přát tuto funkci povolit z důvodu ochrany dat pro případ ztráty či krádeže počítače. Pokud formulář načítá citlivá data, můžete chtít nakonfigurovat sekundární datové připojení tak, aby byla data získávána pouze v případě, je-li počítač připojen k síti.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

  2. V seznamu Datová připojení pro šablonu formuláře klepněte na sekundární datové připojení, které chcete konfigurovat pro použití v režimu offline, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

  3. V průvodci datovým připojením opakovaně klepejte na tlačítko Další, dokud se nezobrazí stránka, na níž je zaškrtávací políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

  4. Zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

  5. Ukončete průvodce opakovaným klepnutím na tlačítko Další.

  6. Opakujte kroky 2 až 5 pro každé další sekundární datové připojení, které chcete nakonfigurovat pro použití v režimu offline.

Začátek stránky

Změna chování šablony formuláře v režimu offline

Aplikace InfoPath ve výchozím nastavení umožňuje uživatelům vyplnit formuláře založené na vaší šabloně formuláře i tehdy, když data ze sekundárního datového připojení nejsou dostupná. Aplikace InfoPath dále zpřístupní data v mezipaměti na nekonečně dlouho. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat tak, aby umožnila uživatelům vyplnění formulářů jen tehdy, když budou dostupná data ze sekundárního datového připojení. Můžete rovněž nastavit časový limit stanovující, jak dlouho mají být data v mezipaměti k dispozici.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

  2. V seznamu Kategorie dialogového okna Možnosti formuláře klikněte na položku Offline.

  3. Chcete-li uživatelům umožnit vyplnění formulářů založených na této šabloně formuláře, jen když budou k dispozici data z datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit uživatelům vyplnění tohoto formuláře, pokud data nejsou k dispozici. Není-li toto políčko zaškrtnuté a datové připojení je nakonfigurované tak, aby získalo data, jakmile uživatel vytvoří formulář založený na této šabloně formuláře, zobrazí se uživateli výstražná zpráva. Když uživatel klepne na tlačítko OK, aplikace InfoPath se ukončí.

  4. Jestliže chcete zpřístupnit data ze sekundárního datového připojení jen na určitý počet dní, zaškrtněte políčko Uložit data vrácená z dotazů pro použití v offline režimu, klepněte na možnost Platnost uložených dotazů vyprší po uplynutí následujícího počtu dní a zadejte příslušný počet dní.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×