Konfigurace protokolování diagnostiky

Je možné konfigurovat způsob protokolování diagnostických událostí v závislosti na jejich závažnosti. Lze také nastavit maximální počet souborů protokolu, které budou zachovány, a dobu, po kterou budou události zaznamenávány do jednoho souboru protokolu.

Rovněž můžete určit, zda budou společnosti Microsoft odesílána data související s průběžným vylepšováním a událostmi programu Watson.

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Operace.

 2. Na stránce Operace klepněte v části Protokolování a hlášení na položku Protokolování diagnostiky.

 3. Na stránce Protokolování diagnostiky v části Program zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností zákazníků vyberte v oblasti Přihlásit se k programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů jednu z následujících možností:

  • Ano, chci se anonymně zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (doporučeno)

  • Ne, nechci se zúčastnit

   Pokud vyberete možnost Ano, uživatelé se mohou rozhodnout, zda budou společnosti Microsoft odesílat události programu zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností zákazníků. Další informace najdete v tématu Odesílání údajů o průběžném vylepšování společnosti Microsoft.

 4. V části Zprávy o chybách vyberte u položky Hlášení o chybách jednu z následujících možností:

  • Shromažďovat zprávy o chybách

   Pokud zvolíte tuto možnost, můžete vybrat dvě možnosti řízení shromažďování zpráv o chybách. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí následujících políček:

   • Pravidelně stahovat soubor, který vám pomůže identifikovat potíže v systému

   • Změňte zásady shromažďování chyb tohoto počítače na bezobslužné odesílání všech zpráv. Změníte tak chování tohoto počítače. Zprávy o chybách budou automaticky odesílány společnosti Microsoft, aniž by se uživatelům po přihlášení zobrazovala výzva k potvrzení.

  • Ignorovat chyby a neshromažďovat informace

 5. V části Omezení událostí v seznamu Vyberte kategorii vyberte kategorii událostí, pro kterou chcete omezení konfigurovat. Omezení určuje závažnost, podle které jsou události zaznamenávány do protokolu událostí sytému Windows.

 6. V seznamu Nejméně důležité události zaznamenávané v protokolu událostí vyberte událost. Do protokolu událostí systému Windows budou zaznamenány události se stejnou nebo vyšší závažností jako vybraná událost. Položky seznamu jsou řazeny v pořadí od nejzávažnějších po nejméně závažné.

 7. V seznamu Nejméně důležité události zaznamenávané v protokolu trasování vyberte událost. Do protokolu trasování budou zaznamenány události se stejnou nebo vyšší závažností jako vybraná událost. Položky seznamu jsou řazeny v pořadí od nejzávažnějších po nejméně závažné.

 8. V části Protokol trasování zadejte v poli Cesta cestu pro protokol trasování.

 9. V poli Počet souborů protokolu zadejte hodnotu určující maximální počet protokolů událostí, které lze vytvořit. Pokud je tohoto počtu dosaženo a je třeba vytvořit nový soubor protokolu, je odstraněn nejstarší soubor protokolu.

 10. V poli Počet minut, po něž bude používán jeden soubor protokolu zadejte hodnotu v minutách, po které budou události zaznamenávány do jednoho souboru protokolu.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×