Konfigurace panelu Snadné spuštění pro navigaci na webu

Panel Snadné spuštění obsahuje odkazy na vybrané seznamy a knihovny aktuálního webu a může volitelně obsahovat odkazy na Podřízený web a stránky aktuálního webu. Panel Snadné spuštění slouží k navigaci mezi různými oblastmi webu, například mezi seznamem a knihovnou nebo z nadřazeného webu na podřízený.

V tomto článku

Než začnete

Další informace o panelu Snadné spuštění

Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace?

Je pro váš web povoleno publikování?

Konfigurace dědičnosti pro panel Snadné spuštění

Konfigurace dědičnosti pro panel Snadné spuštění na webu publikování

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění na webu publikování

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení seznamu či knihovny

Odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby neumožňující publikování

Odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby publikování

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění na webu publikování

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění na webu publikování

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění na webu publikování

Zobrazení nebo skrytí jednotlivých podřízených webů nebo stránek na webu publikování

Automatické řazení položek na panelu Snadné spuštění

Než začnete

Další informace o panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění můžete upravit tím, že na něm přidáte či odstraníte odkazy nebo změníte jejich pořadí. Můžete na něm také zobrazit nebo skrýt odkazy na podřízené weby a stránky nebo odkazy na stránky mimo daný web, případně je možné panel Snadné spuštění skrýt. Panel Snadné spuštění je ve výchozím nastavení zobrazen na jedné straně většiny stránek webu.

Panel Snadné spuštění bývá též označován jako aktuální navigace, protože slouží primárně k navigaci mezi funkcemi aktuálního webu. Dostupné možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se budou lišit v závislosti na tom, zda jsou u vaší Kolekce webů povoleny funkce publikování.

Poznámka :  Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší kolekci webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Následuje příklad panelu Snadné spuštění.

Panel Snadné spuštění

Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace?

Ke správě navigace pro web je nutné mít alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web. Oprávnění potřebná ke konfiguraci navigace pro váš web máte v případě, že nabídka Akce webu Nabídka Akce webu obsahuje možnost Nastavení webu a na stránce Nastavení webu je v části Vzhled a chování zobrazen příkaz Navigace (na webech neumožňujících publikování jsou v části Vzhled a chování zobrazeny příkazy Snadné spuštění a Horní panel odkazů místo příkazu Navigace).
Příkaz Nastavení webu v nabídce Akce webu

Je pro váš web povoleno publikování?

Před zahájením konfigurace navigace pro váš web je nutné zjistit, zda jsou pro weby v kolekci webů povoleny funkce publikování. Je důležité vědět, zda je váš web webem publikování či nikoli, protože možnosti konfigurace navigace pro web publikování jsou rozsáhlejší než možnosti dostupné pro web neumožňující publikování.

V závislosti na typu vašeho webu budou na stránce Nastavení webu zobrazeny různé možnosti navigace. Pomocí následujícího postupu rychle zjistíte, s jakým typem webu pracujete:

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu si prohlédněte seznam odkazů v části Vzhled a chování.

  • Jestliže je zobrazen odkaz Navigace, potom pracujete s webem publikování a váš web můžete konfigurovat pomocí stránky Nastavení navigace.
   Navigace

  • Jestliže jsou zobrazeny odkazy Horní panel odkazů a Snadné spuštění, potom pracujete s webem neumožňujícím publikování a k dispozici vám bude omezenější sada možností konfigurace navigace.
   Vzhled a chování

Začátek stránky

Konfigurace dědičnosti pro panel Snadné spuštění

Panel Snadné spuštěný pro Podřízený web publikování je možné konfigurovat tak, aby byl stejný jako na Nadřazený web. Podřízený web pak zdědí panel Snadné spuštění z nadřazeného webu. Druhou možností je konfigurovat panel Snadné spuštění pro podřízený web publikování tak, aby byl pro daný web jedinečný.

U podřízeného webu neumožňujícího publikování nelze nakonfigurovat dědění panelu Snadné spuštění z nadřazeného webu. Podřízený web neumožňující publikování bude mít vždy jedinečný panel Snadné spuštění. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší kolekci webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Konfigurace dědičnosti pro panel Snadné spuštění na webu publikování

Při vytváření podřízeného webu podporujícího publikování jej nelze konfigurovat tak, aby dědil panel Snadné spuštění nadřazeného webu. Po vytvoření podřízeného webu je ale možné nakonfigurovat možnosti dědičnosti panelu Snadné spuštění na stránce Nastavení navigace.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Navigace.

  Poznámka :  Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Aktuální navigace proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete návštěvníkům webu umožnit snadnou navigaci na jiné weby v dané kolekci webů a chcete, aby měl tento web konzistentní vzhled a chování s dalšími weby v kolekci webů, klikněte na přepínač Zobrazit stejné navigační položky jako u nadřazeného webu.

  • Pokud chcete, aby mohli návštěvníci webu pomocí panelu Snadné spuštění přecházet jak na položky pod aktuálním webem, tak na podřízené weby na stejné úrovni v rámci kolekce webů, klikněte na přepínač Zobrazit aktuální web, navigační položky aktuálního webu a weby na stejné úrovni jako aktuální web.

  • Pokud chcete, aby panel Snadné spuštění zobrazoval pouze položky pod aktuálním webem, klikněte na přepínač Zobrazit pouze navigační položky aktuálního webu.

   Aktuální navigace

 4. V části Aktuální navigace:

  • Chcete-li na panelu Snadné spuštění zobrazit podřízené weby aktuálního webu, zaškrtněte políčko Zobrazit podřízené weby.

  • Chcete-li na panelu Snadné spuštění zobrazit stránky aktuálního webu, zaškrtněte políčko Zobrazit stránky.

  • Chcete-li omezit počet odkazů na weby a stránky zobrazovaných na panelu Snadné spuštění, zadejte požadované číslo do pole Maximální počet dynamických položek, které lze zobrazit na této úrovni navigace.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění je ve výchozím nastavení při vytváření většiny webů nakonfigurován tak, aby se zobrazil. Podle potřeb vašeho webu se ale můžete rozhodnout panel Snadné spuštění zobrazit nebo skrýt. Můžete například panel Snadné spuštění zobrazit na webu na nejvyšší úrovni a skrýt na podřízených webech. Toto nastavení je možné kdykoli změnit. Postup změny tohoto nastavení je stejný na webech publikování i webech neumožňujících publikování.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Stromové zobrazení.

  Poznámka :  Příkaz Stromové zobrazení se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li panel Snadné spuštění zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit panel Snadné spuštění.

  • Chcete-li panel Snadné spuštění skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit panel Snadné spuštění.

   Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

Nadpisy umožňují rozdělit odkazy na panelu Snadné spuštění určitého webu do skupin, například pod výchozí nadpisy Seznamy a Knihovny. Tyto skupiny uživatelům vašeho webu usnadní vyhledání potřebných informací.

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se u webů publikování a webů neumožňujících publikování liší. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší Kolekce webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

Poznámka : Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že pro web nejsou povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový nadpis, klikněte na položku Nový nadpis, zadejte adresu URL a popis nadpisu a klikněte na tlačítko OK. Adresa URL může odkazovat na jakoukoli platnou cestu, například na složku v rámci daného webu, na sdílenou složku v síti intranet vaší organizace nebo na odkaz na umístění v Internetu. Adresa URL je u nadpisů volitelná.

  • Chcete-li upravit nadpis, klikněte na tlačítko Upravit Upravit vedle nadpisu. Proveďte veškeré požadované změny adresy URL a popisu a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nadpis odstranit, klikněte na tlačítko Upravit Upravit vedle nadpisu, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko OK.

   Důležité :  Pokud odstraníte nadpis z panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování, budou odstraněny také všechny odkazy, které daný nadpis obsahoval.

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění na webu publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte na požadovaný nadpis pod uzlem Aktuální navigace a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nadpis, klikněte na možnost Přidat nadpis.

  • Pokud chcete upravit nadpis, vyberte jej a klikněte na možnost Upravit.

  • Pokud chcete odstranit nadpis, klikněte na možnost Odstranit.

   Aktuální navigace

   Poznámka : Pokud odstraníte nadpis z panelu Snadné spuštění na webu publikování, odkazy obsažené pod tímto nadpisem nebudou odstraněny a budou po odstranění jejich původního nadpisu zobrazeny jako nadpisy.

 4. V dialogovém okně webu, které se zobrazí při přidávání nebo úpravách položky, konfigurujte následující možnosti:

  • Název: Zadejte název navigační položky tak, jak má být zobrazen. Název je povinný.

  • Adresa URL: Zadejte adresu URL nadpisu nebo odkazu. Adresa URL je u nadpisů volitelná.

   Chcete-li, aby se adresa URL otevřela v jiném okně webového prohlížeče než v okně používaném webem, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

  • Popis: Zadejte popis nadpisu. Popis je nepovinný.

  • Cílová skupina: Pokud chcete omezit zobrazení nadpisu, zadejte nebo vyhledejte cílovou skupinu. Nadpis odkazu a všechny položky pod nadpisem se zobrazí pouze zadané cílové skupině uživatelů. Pokud žádnou cílovou skupinu nezadáte, bude odkaz zobrazen pro všechny uživatele. Cílová skupina je volitelná.

   Dialogové okno Navigační záhlaví

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Při vytváření seznamu nebo knihovny je můžete konfigurovat tak, aby byl odkaz na ně automaticky přidán na panel Snadné spuštění na webu. Tuto možnost můžete později změnit úpravou nastavení seznamu či knihovny nebo úpravou nastavení webu.

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se u webů publikování a webů neumožňujících publikování liší. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší Kolekce webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení seznamu či knihovny

Poznámka :  Následující postup platí pro weby publikování i weby neumožňující publikování.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na odkaz Veškerý obsah webu.

 2. Klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna a pak klikněte na možnost Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.
  Nastavení seznamu

  Poznámka :  Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Například seznam Kalendář má kartu Kalendář.

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte v části Obecné nastavení na položku Nadpis, popis a navigace.

 5. Na stránce Obecné nastavení proveďte v části Navigace jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li položku přidat na panel Snadné spuštění, klikněte na přepínač Ano.

  • Chcete-li odebrat položku z panelu Snadné spuštění, klikněte na přepínač Ne.

 6. Zobrazení seznamu na panelu Snadné spuštění

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby neumožňující publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit vedle daného odkazu Upravit , klikněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud z panelu Snadné spuštění odstraníte odkaz, například nadpis, budou odstraněny také všechny odkazy, které daný odkaz obsahoval.

Odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby publikování

Jestliže jsou na webu povoleny funkce publikování, můžete seznam nebo knihovnu z panelu Snadné spuštění rychle odebrat pomocí stránky Nastavení navigace.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte pod uzlem Aktuální navigace na položku, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na možnost Odstranit.

  Aktuální navigace

  Poznámka : Pokud jsou v části Úprava a řazení navigace zobrazeny uzly Globální navigace i Aktuální navigace, je třeba nejprve vybrat položku, kterou chcete odebrat z panelu Snadné spuštění, pod uzlem Aktuální navigace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění

Kromě zahrnutí odkazů na seznamy a knihovny na webu můžete na panel Snadné spuštění přidat vlastní odkazy. Můžete například zahrnout odkaz na informace, které často používají členové vaší organizace, například dokument, událost v kalendáři, jiný web nebo odkaz na umístění v Internetu.

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se u webů publikování a webů neumožňujících publikování liší. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší Kolekce webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

  Poznámka : Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že pro web nejsou povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Klikněte na položku Nový navigační odkaz.

 4. Zadejte adresu URL, například http://contoso/sestavy, a popis odkazu.

 5. V části Nadpis vyberte nadpis, pod kterým se má tento odkaz zobrazit.

  Nový navigační odkaz

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění na webu publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte možnost konfigurace panelu Snadné spuštění kliknutím na uzel Aktuální navigace.

  Aktuální navigace

 4. Klikněte na položku Přidat odkaz.

  Poznámka : Pokud jste vybrali nadpis, bude odkaz přidán pod tento nadpis. Jestliže jste vybrali položku, bude odkaz přidán na stejnou úroveň jako vybraná položka.

 5. V dialogovém okně Navigační odkaz:

  • Název: Zadejte název odkazu tak, jak má být zobrazen. Název je povinný.

  • Adresa URL: Zadejte adresu URL odkazu. Adresa URL je povinná.

   Chcete-li, aby se adresa URL otevřela v jiném okně webového prohlížeče než v okně používaném webem, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

  • Popis: Zadejte popis odkazu. Popis je nepovinný.

  • Cílová skupina: Pokud chcete omezit zobrazení odkazu, zadejte nebo vyhledejte cílovou skupinu. Odkaz se zobrazí pouze zadané cílové skupině uživatelů. Pokud žádnou cílovou skupinu nezadáte, bude odkaz zobrazen pro všechny uživatele. Cílová skupina je volitelná.

   Dialogové okno Navigační odkaz

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se u webů publikování a webů neumožňujících publikování liší. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší Kolekce webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

  Poznámka : Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že pro web nejsou povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit Upravit pro odkaz, který chcete upravit nebo odstranit, a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, vyberte v seznamu Nadpis nový nadpis, pod nímž se má odkaz zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění na webu publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte pod uzlem Aktuální navigace odkaz, který chcete změnit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, klikněte na možnost Upravit, proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, klikněte na možnost Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klikněte na možnost Odstranit.

   Aktuální navigace

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Pořadí, v jakém se na panelu Snadné spuštění zobrazují nadpisy a odkazy, je možné změnit. Postup se liší v závislosti na tom, zda jsou pro web povoleny funkce publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší Kolekce webů povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Na webu neumožňujícím publikování je možné změnit pořadí odkazů pouze pod daným nadpisem. Pod nadpisem Seznamy mohou být například uvedeny odkazy Kalendář a Úkoly. Nadpis Seznamy můžete přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, ale pořadí odkazů Kalendář a Úkoly lze změnit pouze pod nadpisem Seznamy. Chcete-li odkaz Kalendář nebo Úkoly přesunout pod jiný nadpis, je třeba nejprve odkaz upravit a přiřadit jej pod jiný nadpis.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Snadné spuštění.

  Poznámka :  Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Klikněte na položku Změnit pořadí.

 4. Kliknutím na příslušné položky můžete změnit pořadí, v němž se zobrazují nadpisy a odkazy.

  Změna pořadí

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění na webu publikování

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte položku, kterou chcete přesunout, a potom ji pomocí možností Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů přesuňte na požadované místo.

  Aktuální navigace

  Poznámka : Pokud jsou v části Úprava a řazení navigace zobrazeny uzly Globální navigace i Aktuální navigace, je třeba nejprve vybrat položku, jejíž pořadí na panelu Snadné spuštění chcete změnit, pod uzlem Aktuální navigace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí jednotlivých podřízených webů nebo stránek na webu publikování

Jestliže pracujete na webu publikování, můžete skrýt podřízené weby a stránky a zabránit tak jejich zobrazení na panelu Snadné spuštění. Jednou z výhod skrytí položek z navigace je to, že můžete zabránit jejich zobrazení uživatelům, ale přitom je nadále zobrazovat v navigační hierarchii, kterou používáte ke správě webu na stránce Nastavení navigace. Pokud nějakou položku budete chtít v navigaci webu znovu zobrazit, můžete ji vybrat a kliknout na možnost Zobrazit. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u daného webu povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte pod uzlem Aktuální navigace na podřízený web nebo stránku, kterou chcete zobrazit nebo skrýt.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete položku skrýt, klikněte na možnost Skrýt.

  • Pokud chcete zobrazit položku, která byla dříve skryta, klikněte na možnost Zobrazit.

   Skrytí

   Poznámky : 

   • Příkazy Skrýt a Zobrazit jsou k dispozici pouze pro položky navigace, které jsou podřízenými weby nebo stránkami. Seznamy, knihovny a odkazy skrýt nelze.

   • Pokud vyberete položku, která je aktuálně zobrazena na panelu Snadné spuštění, bude zobrazena pouze možnost Skrýt. Pokud vyberete položku, která aktuálně není na panelu Snadné spuštění zobrazena, bude zobrazena pouze možnost Zobrazit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Automatické řazení položek na panelu Snadné spuštění

Pokud pracujete na webu, pro který jsou povoleny funkce publikování, můžete navigační položky konfigurovat tak, aby jejich řazení probíhalo automaticky, například podle názvu. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u daného webu povoleny funkce publikování, naleznete v tomto článku v části Je pro váš web povoleno publikování.

Důležité : Nastavení řazení platí pro panel Snadné spuštění i pro horní panel odkazů. Všechny provedené změny budou použity u obou těchto navigačních prvků.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka : Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Chcete-li automaticky řadit podřízené weby, navigační odkazy, seznamy, knihovny a stránky vzestupně nebo sestupně podle abecedy či numericky na základě názvu, data vytvoření nebo data poslední změny položky, vyberte v části Řazení možnost Automaticky seřadit.

  Poznámka : Pokud chcete řadit ručně všechny položky navigace kromě stránek, klikněte na možnost Řadit ručně a zaškrtněte políčko Automaticky řadit stránky. Stránky budou řazeny automaticky podle nastavení zadaného v části Automatické řazení.

  Řazení

  1. V části Automatické řazení vyberte v seznamu Seřadit podle požadovanou položku, podle které chcete řadit (Záhlaví, Datum vytvoření nebo Datum poslední změny).

  2. Zadejte pořadí řazení výběrem možnosti vzestupně (A,B,C nebo 1,2,3) nebo sestupně (C,B,A nebo 3,2,1).

  3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×