Konfigurace panelu Snadné spuštění pro navigaci na webu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Panelu Snadné spuštění obsahuje odkazy na vyberte seznamů a knihoven aktuálního webu a volitelně obsahovat odkazy na podřízené weby a stránky aktuálního webu. Pomocí panelu Snadné spuštění přecházejte mezi různými oblastmi svého webu, jako je třeba mezi seznamu a knihovně nebo z nadřazeného webu na podřízený web.

Poznámka: Můžete taky nastavit na horním panelu odkazů pro navigaci. Další informace najdete v tématu Konfigurace na horním panelu odkazů pro navigaci na webu.

V tomto článku

Než začnete

Další informace o snadné spuštění

Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace?

Je pro váš web povolené publikování?

Konfigurace dědičnosti pro snadné spuštění

Konfigurace dědičnosti pro snadné spuštění na webu publikování

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu Snadné spuštění

Přidání, úpravy nebo odstranění nadpisu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu Snadné spuštění na webu publikování

Přidání nebo odebrání do seznamu nebo knihovny z panelu Snadné spuštění

Přidání nebo odebrání do seznamu nebo knihovny panelu Snadné spuštění pomocí nastavení seznamu nebo knihovny

Odstranění seznamu nebo knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu neumožňujícím publikování webů

Odstranění seznamu nebo knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby publikování

Přidání odkazu Snadné spuštění

Přidání odkazu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Přidání odkazu Snadné spuštění na webu publikování

Úprava, přesunutí nebo odstranění panelu Snadné spuštění

Úprava, přesunutí nebo odstranění panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Úprava, přesunutí nebo odstranění panelu Snadné spuštění na webu publikování

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Změna pořadí položek panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Změna pořadí položek panelu Snadné spuštění na webu publikování

Zobrazení nebo skrytí podřízených jednotlivých webů nebo stránek na webu publikování

Automatické řazení položek na panelu Snadné spuštění

Než začnete

Další informace o snadné spuštění

Panel Snadné spuštění můžete upravit tím, že na něm přidáte či odstraníte odkazy nebo změníte jejich pořadí. Můžete na něm také zobrazit nebo skrýt odkazy na podřízené weby a stránky nebo odkazy na stránky mimo daný web, případně je možné panel Snadné spuštění skrýt. Panel Snadné spuštění je ve výchozím nastavení zobrazen na jedné straně většiny stránek webu.

Panelu Snadné spuštění je označovány jako aktuální navigace, protože především ji použijete k navigaci mezi funkcemi aktuálního webu. Možnosti k dispozici pro konfiguraci panelu Snadné spuštění se budou lišit v závislosti na tom, jestli jsou povolené funkce publikování pro Kolekce webů.

Informace o tom, jak zjistit, zda jsou na webech v kolekci webů povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Následuje příklad panelu Snadné spuštění.

Snadné spuštění:

Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace?

Ke správě navigaci pro web musí mít aspoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web. Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace webu, pokud Nastavení webu jednu z možností v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu a na stránce weby nastavení se zobrazí příkaz Navigace v části Vzhled a chování (u neumožňujícím publikování webů, zobrazí se příkazy Panelu Snadné spuštění a horní panel odkazů v části Vzhled a chování místo Navigace ).
Příkaz Nastavení webu v nabídce Akce webu

Je pro váš web povolené publikování?

Před zahájením konfigurace navigace pro váš web je nutné zjistit, zda jsou pro weby v kolekci webů povoleny funkce publikování. Je důležité vědět, zda je váš web webem publikování či nikoli, protože možnosti konfigurace navigace pro web publikování jsou rozsáhlejší než možnosti dostupné pro web neumožňující publikování.

V závislosti na typu vašeho webu budou na stránce Nastavení webu zobrazeny různé možnosti navigace. Pomocí následujícího postupu rychle zjistíte, s jakým typem webu pracujete:

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu si prohlédněte seznam odkazů v části Vzhled a chování.

  • Pokud se zobrazí odkaz Navigace, pracujete s webem publikování a můžete nakonfigurovat pomocí stránky nastavení navigace webu.
   Navigace

  • Pokud se zobrazí odkazy s názvem horní panel odkazů a Snadné spuštění, kterým pracujete na webu neumožňujícím publikování a máte omezenější sadu dostupné možnosti konfigurace navigace.
   Vzhled a chování

Začátek stránky

Konfigurace dědičnosti pro panel Snadné spuštění

Můžete nakonfigurovat panelu Snadné spuštění pro publikování Podřízený web jako Nadřazený web použít stejné panelu Snadné spuštění. Podřízený web dědí panelu Snadné spuštění nadřazeného webu. Můžete taky můžete nakonfigurovat, panelu Snadné spuštění pro podřízený web publikování být jedinečné pro daný web.

Nejde nakonfigurovat podřízeného webu neumožňujícím publikování Zdědit panelu Snadné spuštění nadřazeného webu. Podřízeného webu neumožňujícím publikování, bude mít jedinečný Snadné spuštění. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou na webech v kolekci webů povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Konfigurace dědičnosti pro panel Snadné spuštění na webu publikování

Při vytváření podřízeného webu podporujícího publikování jej nelze konfigurovat tak, aby dědil panel Snadné spuštění nadřazeného webu. Po vytvoření podřízeného webu je ale možné nakonfigurovat možnosti dědičnosti panelu Snadné spuštění na stránce Nastavení navigace.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Navigace.

  Příkaz Navigace se zobrazí v části Vzhled a chování jenom v případě, že jsou pro váš web povolené funkce publikování a vy máte alespoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Aktuální navigace proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete návštěvníkům webu umožnit snadnou navigaci na jiné weby v dané kolekci webů a chcete, aby měl tento web konzistentní vzhled a chování s dalšími weby v kolekci webů, klikněte na přepínač Zobrazit stejné navigační položky jako u nadřazeného webu.

  • Pokud chcete, aby mohli návštěvníci webu pomocí panelu Snadné spuštění přecházet jak na položky pod aktuálním webem, tak na podřízené weby na stejné úrovni v rámci kolekce webů, klikněte na přepínač Zobrazit aktuální web, navigační položky aktuálního webu a weby na stejné úrovni jako aktuální web.

  • Pokud chcete, aby panel Snadné spuštění zobrazoval pouze položky pod aktuálním webem, klikněte na přepínač Zobrazit pouze navigační položky aktuálního webu.

   Aktuální navigace

 4. V části Aktuální navigace:

  • Chcete-li na panelu Snadné spuštění zobrazit podřízené weby aktuálního webu, zaškrtněte políčko Zobrazit podřízené weby.

  • Chcete-li na panelu Snadné spuštění zobrazit stránky aktuálního webu, zaškrtněte políčko Zobrazit stránky.

  • Chcete-li omezit počet odkazů na weby a stránky zobrazovaných na panelu Snadné spuštění, zadejte požadované číslo do pole Maximální počet dynamických položek, které lze zobrazit na této úrovni navigace.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění je ve výchozím nastavení při vytváření většiny webů nakonfigurován tak, aby se zobrazil. Podle potřeb vašeho webu se ale můžete rozhodnout panel Snadné spuštění zobrazit nebo skrýt. Můžete například panel Snadné spuštění zobrazit na webu na nejvyšší úrovni a skrýt na podřízených webech. Toto nastavení je možné kdykoli změnit. Postup změny tohoto nastavení je stejný na webech publikování i webech neumožňujících publikování.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Stromové zobrazení.

  Poznámka: Příkaz Stromového zobrazení se zobrazí v části Vzhled a chování, je nutné mít aspoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li panel Snadné spuštění zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit panel Snadné spuštění.

  • Skrytí panelu Snadné spuštění, zrušte Povolení Snadné spuštění.

   Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

Nadpisy umožňují rozdělit odkazy na panelu Snadné spuštění určitého webu do skupin, například pod výchozí nadpisy Seznamy a Knihovny. Tyto skupiny uživatelům vašeho webu usnadní vyhledání potřebných informací.

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se liší mezi weby publikování a weby neumožňujícího publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou na webech v Kolekce webů povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

Poznámka: Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že pro web nejsou povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový nadpis, klikněte na položku Nový nadpis, zadejte adresu URL a popis nadpisu a klikněte na tlačítko OK. Adresa URL může odkazovat na jakoukoli platnou cestu, například na složku v rámci daného webu, na sdílenou složku v síti intranet vaší organizace nebo na odkaz na umístění v Internetu. Adresa URL je u nadpisů volitelná.

  • Upravit nadpis, klikněte Upravit tlačítko Upravit vedle názvu. Proveďte potřebné změny adresy URL a popis a potom klikněte na OK.

  • Odstranění nadpisu, klikněte Upravit tlačítko Upravit vedle názvu, klikněte na Odstranit a kliknutím na OK.

   Důležité informace: Pokud odstraníte nadpis z panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování, budou odstraněny také všechny odkazy, které daný nadpis obsahoval.

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění na webu publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte na požadovaný nadpis pod uzlem Aktuální navigace a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nadpis, klikněte na možnost Přidat nadpis.

  • Pokud chcete upravit nadpis, vyberte jej a klikněte na možnost Upravit.

  • Pokud chcete odstranit nadpis, klikněte na Odstranit.

   Aktuální navigace

   Poznámka: Pokud odstraníte nadpis z panelu Snadné spuštění na webu publikování, odkazy obsažené pod tímto nadpisem nebudou odstraněny a budou po odstranění jejich původního nadpisu zobrazeny jako nadpisy.

 4. V dialogovém okně webu, které se zobrazí při přidávání nebo úpravách položky, konfigurujte následující možnosti:

  • Název: Zadejte název navigační položky tak, jak má být zobrazen. Název je povinný.

  • Adresa URL: Zadejte adresu URL nadpisu nebo odkazu. Adresa URL je u nadpisů volitelná.

   Chcete-li, aby se adresa URL otevřela v jiném okně webového prohlížeče než v okně používaném webem, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

  • Popis: Zadejte popis nadpisu. Popis je nepovinný.

  • Cílové skupiny. Pokud chcete omezit zobrazení, zadejte nebo přejděte na cílovou skupinu nadpisu. Pouze cílových skupin, které zadáte můžou vidět záhlaví odkaz a všechno pod záhlavím. Pokud nezadáte cílové skupiny, můžete zobrazit všechny cílové skupiny na odkaz. Cílové skupiny je nepovinný krok.

   Dialogové okno Navigační záhlaví

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Při vytváření seznamu nebo knihovny je můžete konfigurovat tak, aby byl odkaz na ně automaticky přidán na panel Snadné spuštění na webu. Tuto možnost můžete později změnit úpravou nastavení seznamu či knihovny nebo úpravou nastavení webu.

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se liší mezi weby publikování a weby neumožňujícím publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou povolené funkce publikování pro weby v Kolekce webů najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení seznamu či knihovny

Následující postup platí pro weby publikování a neumožňujícího publikování.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na odkaz Veškerý obsah webu.

 2. Klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna a potom klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.
  Nastavení seznamu

  Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Příklad seznamu kalendář se zobrazí karta Kalendář.

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte v části Obecné nastavení na položku Nadpis, popis a navigace.

 5. Na stránce Obecné nastavení proveďte v části Navigace jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li položku přidat na panel Snadné spuštění, klikněte na přepínač Ano.

  • Chcete-li odebrat položku z panelu Snadné spuštění, klikněte na přepínač Ne.

 6. Zobrazení seznamu na panelu Snadné spuštění

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby neumožňující publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na Upravit vedle odkazu Upravit , klikněte na Odstranit a kliknutím na OK.

  Poznámka: Pokud z panelu Snadné spuštění odstraníte odkaz, například nadpis, budou odstraněny také všechny odkazy, které daný odkaz obsahoval.

Odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění pomocí nastavení webu pro weby publikování

Jestliže jsou na webu povoleny funkce publikování, můžete seznam nebo knihovnu z panelu Snadné spuštění rychle odebrat pomocí stránky Nastavení navigace.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte na položku v části Aktuální navigace, který chcete odebrat a potom klikněte na Odstranit.

  Aktuální navigace

  Poznámka: Pokud jsou v části Úprava a řazení navigace zobrazeny uzly Globální navigace i Aktuální navigace, je třeba nejprve vybrat položku, kterou chcete odebrat z panelu Snadné spuštění, pod uzlem Aktuální navigace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění

Kromě zahrnutí odkazů na seznamy a knihovny na webu můžete na panel Snadné spuštění přidat vlastní odkazy. Můžete například zahrnout odkaz na informace, které často používají členové vaší organizace, například dokument, událost v kalendáři, jiný web nebo odkaz na umístění v Internetu.

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se liší mezi weby publikování a weby neumožňujícího publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou na webech v Kolekce webů povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

  Poznámka: Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že pro web nejsou povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Klikněte na položku Nový navigační odkaz.

 4. Zadejte adresu URL, například http://contoso/sestavy, a popis odkazu.

 5. V části záhlaví vyberte nadpis, pod kterým chcete odkaz vložit.

  Nový navigační odkaz

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění na webu publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte na Aktuální navigace konfigurace panelu Snadné spuštění.

  Aktuální navigace

 4. Klikněte na položku Přidat odkaz.

  Pokud jste vybrali nadpis, bude odkaz přidán pod tento nadpis. Jestliže jste vybrali položku, bude odkaz přidán na stejnou úroveň jako vybraná položka.

 5. V dialogovém okně Navigační odkaz:

  • Název: Zadejte název odkazu tak, jak má být zobrazen. Název je povinný.

  • Adresa URL: Zadejte adresu URL odkazu. Adresa URL je povinná.

   Chcete-li, aby se adresa URL otevřela v jiném okně webového prohlížeče než v okně používaném webem, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

  • Popis: Zadejte popis odkazu. Popis je nepovinný.

  • Cílové skupiny. Pokud chcete omezit zobrazení, zadejte nebo přejděte na cílovou skupinu pro na odkaz. Pouze cílové skupiny, kterou zadáte vidí odkaz. Pokud nezadáte cílové skupiny, můžete zobrazit všechny cílové skupiny na odkaz. Cílové skupiny je nepovinný krok.

   Dialogové okno Navigační odkaz

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

Možnosti konfigurace panelu Snadné spuštění se liší mezi weby publikování a weby neumožňujícího publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou povolené funkce publikování pro weby v Kolekce webů najdete v tématu je pro váš web povolené publikování v tomto článku

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

  Poznámka: Příkaz Snadné spuštění se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že pro web nejsou povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Klikněte Upravit tlačítko Upravit pro na odkaz, který chcete upravit nebo odstranit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, vyberte v seznamu Nadpis nový nadpis, pod nímž se má odkaz zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění na webu publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte pod uzlem Aktuální navigace odkaz, který chcete změnit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, klikněte na možnost Upravit, proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, klikněte na možnost Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  • Pokud chcete odstranit odkaz, klikněte na Odstranit.

   Aktuální navigace

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Můžete změnit pořadí, ve kterém nadpisy a odkazy se zobrazí na panelu Snadné spuštění. Kroky, kterými můžete to udělat lišit podle toho, jestli jsou pro váš web povolené funkce publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou na webech v Kolekce webů povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění na webu neumožňujícím publikování

Na webu neumožňujícím publikování je možné změnit pořadí odkazů pouze pod daným nadpisem. Pod nadpisem Seznamy mohou být například uvedeny odkazy Kalendář a Úkoly. Nadpis Seznamy můžete přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, ale pořadí odkazů Kalendář a Úkoly lze změnit pouze pod nadpisem Seznamy. Chcete-li odkaz Kalendář nebo Úkoly přesunout pod jiný nadpis, je třeba nejprve odkaz upravit a přiřadit jej pod jiný nadpis.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Vzhled a chování na odkaz Snadné spuštění.

  Poznámka: Příkaz Snadné spuštění se zobrazí v části Vzhled a chování, je nutné mít aspoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti, které změní pořadí, ve kterém jsou zobrazeny nadpisy a odkazy.

  Změnový příkaz

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění na webu publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte položku, kterou chcete přesunout a klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud byly přesunuté položky místo, kam chcete.

  Aktuální navigace

  Poznámka: Pokud jsou v části Úprava a řazení navigace zobrazeny uzly Globální navigace i Aktuální navigace, je třeba nejprve vybrat položku, jejíž pořadí na panelu Snadné spuštění chcete změnit, pod uzlem Aktuální navigace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí jednotlivých podřízených webů nebo stránek na webu publikování

Pokud pracujete na webu publikování, můžete skrýt podřízených webů a stránek zabráníte zobrazení na panelu Snadné spuštění. Jednou z výhod skrytí položky z navigace je, že můžete zabránit je zobrazení pro uživatele a nadále zobrazit v navigační hierarchii, který slouží ke správě webu na stránce Nastavení navigace. Pokud chcete zobrazit položky, můžete vybrat ho a klikněte na Zobrazit obnovíte do navigace webu. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou pro váš web povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace klikněte pod uzlem Aktuální navigace na podřízený web nebo stránku, kterou chcete zobrazit nebo skrýt.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete položku skrýt, klikněte na možnost Skrýt.

  • Pokud chcete zobrazit položky, která byla dřív skrytá, klikněte na Zobrazit.

   Skrýt

   Poznámky: 

   • Příkazy Skrýt a Zobrazit jsou k dispozici pouze pro položky navigace, které jsou podřízenými weby nebo stránkami. Seznamy, knihovny a odkazy skrýt nelze.

   • Pokud vyberete položku, která je aktuálně zobrazena na panelu Snadné spuštění, bude zobrazena pouze možnost Skrýt. Pokud vyberete položku, která aktuálně není na panelu Snadné spuštění zobrazena, bude zobrazena pouze možnost Zobrazit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Automatické řazení položek na panelu Snadné spuštění

Pokud pracujete na webu, pro který jsou funkce publikování povolené, můžete nakonfigurovat navigační položky k řazení probíhalo automaticky, například podle záhlaví. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou pro váš web povolené funkce publikování najdete v tomto článku je pro váš web povolené publikování .

Důležité informace: Nastavení řazení platí pro panel Snadné spuštění i pro horní panel odkazů. Všechny provedené změny budou použity u obou těchto navigačních prvků.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Chcete-li automaticky řadit podřízené weby, navigační odkazy, seznamy, knihovny a stránky vzestupně nebo sestupně podle abecedy či numericky na základě názvu, data vytvoření nebo data poslední změny položky, vyberte v části Řazení možnost Automaticky seřadit.

  Poznámka: Pokud chcete řadit ručně všechny položky navigace kromě stránek, klikněte na možnost Řadit ručně a zaškrtněte políčko Automaticky řadit stránky. Stránky budou řazeny automaticky podle nastavení zadaného v části Automatické řazení.

  Postup řazení

  1. V části Automatické řazení vyberte v seznamu Seřadit podle požadovanou položku, podle které chcete řadit (Záhlaví, Datum vytvoření nebo Datum poslední změny).

  2. Zadejte pořadí řazení výběrem možnosti vzestupně (A,B,C nebo 1,2,3) nebo sestupně (C,B,A nebo 3,2,1).

  3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×