Konfigurace připojení pro zdroj dat

Při vytvoření zdroje dat služby SQL Server Analysis Services, seznamu SharePoint nebo tabulky SQL Server je nutné také nakonfigurovat připojení k serveru pro zdroj dat.

Co chcete udělat?

Konfigurace připojení pro multidimenzionální zdroj dat

Konfigurace připojení ke zdroji dat SharePoint

Konfigurace připojení ke zdroji dat tabulky serveru SQL Server

Konfigurace připojení pro multidimenzionální zdroj dat

 1. Klepněte na kartu Editor v pracovním prostoru a potom rozhodněte, zda chcete použít standardní připojení nebo zda zadáte specifický připojovací řetězec.

 2. Chcete-li použít standardní připojení, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte možnost Použít standardní připojení.

  2. Zadejte úplnou cestu pro server, ke kterému se chcete připojit. Tím načtete možnosti do seznamu databází.

  3. V poli Databáze vyberte název databáze.

  4. (Nepovinné) Do pole Role zadejte název role, například správce nebo role databáze ze služby SQL Server Analysis Services. Chcete-li zadat více rolí, oddělujte názvy rolí čárkami.

 3. Chcete-li určit specifický připojovací řetězec, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte možnost Použít následující připojení.

  2. Zadejte připojovací řetězec pro server a databázi, ke kterým se chcete připojit.

   Poznámka : Do připojovacího řetězec nezadávejte osobní informace, jako je například uživatelské jméno a heslo.

  3. Z rozevíracího seznamu Zdroj dat vyberte specifickou datovou krychli, kterou chcete v databázi použít jako zdroj dat.

  4. (Nepovinné) V části Nastavení mezipaměti v textovém poli Interval zadejte interval aktualizace mezipaměti (v minutách). Data z tohoto zdroje dat budou aktualizována v tomto intervalu.

 4. Klepnutím na možnost Test připojení můžete potvrdit, zda je připojení správně nakonfigurováno.

 5. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Publikovat vše.

Začátek stránky

Konfigurace připojení ke zdroji dat SharePoint

 1. Klepněte na kartu Editor v pracovním prostoru a do textového pole zadejte adresu URL webu SharePoint.

 2. V rozevíracím seznamu Seznam serveru SharePoint vyberte web seznamu, který chcete použít.

 3. Z rozevíracího seznamu vyberte specifický seznam dat, který chcete použít jako zdroj dat.

 4. (Nepovinné) V části Nastavení mezipaměti v textovém poli Interval zadejte interval aktualizace mezipaměti (v minutách). Data z tohoto zdroje dat budou aktualizována v tomto intervalu.

 5. Klepnutím na možnost Test připojení můžete potvrdit, zda je připojení správně nakonfigurováno.

 6. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Publikovat vše.

Začátek stránky

Konfigurace připojení ke zdroji dat tabulky serveru SQL Server

 1. Klepněte na kartu Editor v pracovním prostoru a potom rozhodněte, zda chcete použít standardní připojení nebo zda zadáte specifický připojovací řetězec.

  1. Pokud vyberete možnost Použít standardní připojení, zadejte název serveru, na které jsou uložena data serveru SQL Server, a potom vyberte název databáze.

  2. Pokud vyberete možnost Použít následující připojení, zadejte připojovací řetězec pro server a potom vyberte tabulku.

 2. V rozevíracím seznamu Tabulky vyberte tabulky, které chcete zahrnout do zdroje dat.

 3. V části Nastavení mezipaměti v textovém poli Interval zadejte interval aktualizace mezipaměti (v minutách). Data z tohoto zdroje dat budou aktualizována v tomto intervalu.

 4. Klepnutím na možnost Test připojení můžete potvrdit, zda je připojení správně nakonfigurováno.

 5. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Publikovat vše.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×