Konfigurace oprávnění k blogu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Konfigurace oprávnění a dalšího nastavení blogu se podobá konfiguraci dalších typů webů. Pokud konfigurujete oprávnění k blogu, můžete také nakonfigurovat oprávnění k příspěvkům, komentářům, seznamům a knihovnám, které jsou k blogu přidruženy.

V tomto článku

Základní informace

Přidání uživatelů nebo skupin do blogu

Konfigurace oprávnění k seznamu nebo knihovně

Určení, zda je požadováno schválení obsahu

Zadání osob, které mohou zobrazit koncepty

Určení, které položky mohou uživatelé číst a upravovat

Základní informace

Způsob konfigurace blogu závisí na potřebách organizace, cílové skupině a očekávaném počtu čtenářů blogu. Může být například vhodné povolit vytváření příspěvků do blogu jen členům vlastního oddělení a povolit vkládání komentářů několika oddělením celé organizace.

Máte-li oprávnění ke správě nastavení webu, například oprávnění a skupin, můžete vytvářet skupiny a konfigurovat úrovně oprávnění k blogu. Chcete-li spravovat oprávnění na úrovni webu, musí mít blog jedinečná oprávnění. Pokud jste při vytvoření blogu zvolili zdědění oprávnění z nadřazeného webu, pak blog nemá jedinečná oprávnění a je třeba upravit oprávnění nadřazeného webu nebo ukončit dědění oprávnění.

Může být vhodné nakonfigurovat různá oprávnění k různým částem blogu, což lze provést přímou úpravou oprávnění k seznamům a knihovnám v blogu. Můžete například povolit čtení příspěvků a komentářů v blogu všem členům organizace, ale vkládání komentářů k příspěvkům jen členům vlastního oddělení.

Můžete také zvážit povolení přístupu pro čtení ověřeným uživatelům. Uživatelé s přístupem pro čtení mohou v intranetu procházet blog a číst příspěvky a blogy bez ohledu na svá oprávnění na webu. Nemusí patřit do určité skupiny, aby mohli přistupovat k blogu. Dále můžete zvážit udělení určitých oprávnění ověřeným uživatelům k přidávání komentářů k příspěvkům v blogu, ale nikoli k vytváření příspěvků nebo přidávání odkazů na jiné blogy.

Kromě úprav oprávnění můžete také nakonfigurovat další nastavení seznamů a knihoven v blogu, která ovlivňují způsob vytváření, úprav a zobrazení obsahu uživateli. Seznam Příspěvky je například ve výchozí konfiguraci nastaven tak, aby před publikováním příspěvku bylo vyžadováno schválení obsahu; schválení obsahu však můžete vypnout a umožnit tak uživatelům publikovat obsah do blogu bez předchozí kontroly. Můžete také určit, které skupiny uživatelů mohou zobrazit neschválené položky.

Můžete nakonfigurovat následující nastavení blogu:

 • Oprávnění na úrovni webu    Můžete vytvořit skupiny, například členy vlastního oddělení, a přiřadit jim úrovně oprávnění. Pokud jste při vytvoření blogu zvolili dědění oprávnění, je třeba dědění ukončit, jinak oprávnění nebude možné upravit.

 • Schválení seznamů a knihoven    Můžete určit, které seznamy a knihovny vyžadují schválení. Nová či změněná položka nebo soubor v seznamu nebo knihovně, kde je vyžadováno schválení, zůstanou ve stavu čekání na vyřízení, dokud nebudou schváleny nebo odmítnuty uživatelem s oprávněním ke schválení. Je-li položka nebo soubor schválen, je jim v seznamu nebo knihovně přiřazen stav Schváleno a jsou zobrazeny všem uživatelům s oprávněním k zobrazení seznamu nebo knihovny. Pokud jsou položka nebo soubor odmítnuty, budou vráceny tvůrci.

 • Určení, kdo může zobrazit koncepty    Můžete určit, které skupiny uživatelů mohou číst koncepty položek seznamů a souborů. Koncepty jsou položky seznamů nebo soubory, které dosud nebyly schváleny. Je-li vyžadováno schválení obsahu, můžete určit, zda soubory čekající na schválení mohou být zobrazeny uživateli s oprávněním ke čtení, uživateli s oprávněním k úpravám nebo jen autorem a uživateli s oprávněním ke schvalování položek.

 • Určení, které položky mohou uživatelé číst a upravovat    Můžete určit, zda uživatelé mohou číst nebo upravovat všechny položky seznamu nebo jen své vlastní. Uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě seznamů, mohou číst a upravovat všechny položky.

Začátek stránky

Přidání uživatelů nebo skupin do blogu

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. V části Uživatelé a oprávnění klepněte na možnost Rozšířená oprávnění.

  Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu, například nadřazeného webu. V tom případě jsou uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte, přidáni také k nadřazenému webu. Chcete-li ukončit dědění oprávnění, v nabídce Akce Obrázek nabídky klepněte na příkaz Upravit oprávnění.

 2. V nabídce Nový klepněte na možnost Přidat uživatele.

 3. V oddílu Přidat uživatele zadejte uživatele a skupiny SharePoint, které chcete přidat k tomuto webu.

 4. V oddílu Přidělit oprávnění proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat uživatele do existující skupiny SharePoint, klepněte na příkaz Přidat uživatele do skupiny služby SharePoint a pak v seznamu klepněte na skupinu, do které chcete uživatele přidat.

   Poznámka : Skupinu SharePoint nelze přidat do jiné skupiny SharePoint.

  • Pokud chcete uživatelům poskytnout určitá oprávnění k webu, klepněte na možnost Přímo přidělit uživatelům oprávnění a pak zaškrtněte políčka oprávnění, která chcete uživatelům přidělit.

 5. Chcete-li novým uživatelům odeslat e-mailovou zprávu s uvítáním v blogu, vyberte v oddílu Odeslat e-mail požadované možnosti.

  • Na stránce Oprávnění také můžete povolit nebo zakázat žádosti o připojení se k webu.

  • Pokud jsou oprávnění zděděna od nadřazeného webu, nemůžete přidat uživatele ani skupiny SharePoint přímo k danému blogu. Namísto toho můžete pouze přidat uživatele do existující skupiny SharePoint.

Chcete-li ověřeným uživatelům intranetu poskytnout přístup k webu, i když nebyli výslovně přidáni, zadejte do pole Uživatelé nebo skupiny v oddílu Přidat uživatele na stránce Přidat uživatele text Ověření uživatelé. V oddílu Přidělit oprávnění zaškrtněte políčko Čtení – Umožňuje pouze zobrazit položky.

Začátek stránky

Konfigurace oprávnění k seznamu nebo knihovně

 1. V blogu v oddílu Odkazy pro správu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Příspěvky, klepněte na možnost Spravovat příspěvky.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Komentáře, klepněte na možnost Spravovat komentáře.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Kategorie, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Kategorie.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Další blogy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Další blogy.

  • Chcete-li přizpůsobit kterýkoli jiný seznam nebo knihovnu v blogu, například seznam Odkazy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak klepněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klepněte na možnost Nastavení seznamu nebo na nastavení pro typ otevírané knihovny, například Nastavení knihovny obrázků.

 3. Na stránce Vlastní klepněte ve sloupci Oprávnění a správa na možnost Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tento typ knihovny.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k danému seznamu nebo knihovně spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu, například nadřazeného webu. V tom případě jsou uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte do seznamu nebo knihovny, přidáni také k nadřazenému webu (od nějž seznam nebo knihovna dědí oprávnění). Pokud jsou použita jedinečná oprávnění (nikoli oprávnění zděděná od nadřazeného webu), uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte, ovlivní pouze tento seznam nebo knihovnu.

  Vytvoření jedinečných oprávnění k seznamu nebo knihovně

  1. V nabídce Akce Obrázek nabídky klepněte na příkaz Upravit oprávnění.

  2. Jestliže se zobrazí dotaz, zda chcete vytvořit jedinečná oprávnění, klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepněte na nabídku Nový Nabídka Nový .

 5. Do pole Uživatelé a skupiny v oddílu Přidat uživatele zadejte uživatele a skupiny SharePoint, které chcete přidat k tomuto seznamu nebo knihovně.

 6. V oddílu Přidělit oprávnění proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li přidat uživatele do existující skupiny SharePoint, klepněte na příkaz Přidat uživatele do skupiny služby SharePoint a pak v seznamu klepněte na skupinu, do které chcete uživatele přidat.

  2. Pokud chcete uživatelům poskytnout určitá oprávnění k webu, klepněte na možnost Přímo přidělit uživatelům oprávnění a pak zaškrtněte políčka oprávnění, která chcete uživatelům přidělit.

  3. Chcete-li novým uživatelům odeslat e-mailovou zprávu s uvítáním v seznamu nebo knihovně, vyberte v oddílu Odeslat e-mail požadované možnosti.

   Poznámky : 

   1. Pokud jsou oprávnění zděděna od nadřazeného zabezpečeného objektu, například nadřazeného webu, nemůžete přidat uživatele ani skupiny SharePoint přímo k danému zabezpečenému objektu. Namísto toho můžete pouze přidat uživatele do existující skupiny SharePoint.

   2. Skupinu SharePoint nelze přidat do jiné skupiny SharePoint.

Chcete-li všem ověřeným uživatelům, kteří mají přístup k procházení webu, povolit přidávat komentáře k blogu, zadejte na stránce Přidat uživatele v oddílu Přidat uživatele u seznamu Komentáře do pole Uživatelé nebo skupiny text Ověření uživatelé. V oddílu Přidělit oprávnění zaškrtněte políčko Přispívání – Umožňuje zobrazit, přidat, aktualizovat, odstranit, schválit a upravit položky.

Začátek stránky

Určení, zda je požadováno schválení obsahu

Ve výchozí konfiguraci je schvalování obsahu nastaveno jen u seznamu Příspěvky, toto nastavení však můžete změnit nebo můžete požadovat schvalování u dalších seznamů.

Schvalování obsahu není možné použít u knihoven obrázků, například u výchozí knihovny Fotografie, schvalování však můžete nastavit u kteréhokoli jiného typu knihovny, kterou přidáte k webu, například knihovny dokumentů.

 1. V blogu v oddílu Odkazy pro správu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Příspěvky, klepněte na možnost Spravovat příspěvky.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Komentáře, klepněte na možnost Spravovat komentáře.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Kategorie, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Kategorie.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Další blogy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Další blogy.

  • Chcete-li přizpůsobit kterýkoli jiný seznam nebo knihovnu v blogu, například seznam Odkazy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak klepněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V oblasti Obecné nastavení klepněte na položku Nastavení správy verzí.

 4. V části Schválení obsahu klepněte v oblasti Chcete požadovat schválení obsahu pro odeslané položky? na možnost Ano nebo Ne.

Začátek stránky

Určení, kdo může zobrazit koncepty

Ve výchozí konfiguraci je schvalování obsahu nastaveno u seznamu Příspěvky a koncepty mohou před publikováním zobrazit jen uživatelé, kteří mohou schvalovat položky, včetně autora položky. Toto nastavení můžete změnit u seznamu Příspěvky nebo u kteréhokoli jiného seznamu či knihovny, která vyžaduje schválení. Pokud seznam nebo knihovna nevyžaduje schválení, toto nastavení není použito a nelze je změnit.

 1. V blogu v oddílu Odkazy pro správu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Příspěvky, klepněte na možnost Spravovat příspěvky.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Komentáře, klepněte na možnost Spravovat komentáře.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Kategorie, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Kategorie.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Další blogy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Další blogy.

  • Chcete-li přizpůsobit kterýkoli jiný seznam nebo knihovnu v blogu, například seznam Odkazy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak klepněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V oblasti Obecné nastavení klepněte na položku Nastavení správy verzí.

 4. V oddílu Zabezpečení konceptů klepněte v oblasti Kdo může zobrazit koncepty v tomto seznamu nebo Kdo může zobrazit koncepty v této knihovně dokumentů na skupinu uživatelů, kterým chcete povolit zobrazení konceptů.

  • Možnost Pouze uživatelé, kteří mohou schvalovat položky je k dispozici, jen pokud knihovna vyžaduje schválení obsahu. Schvalování obsahu není možné použít u knihoven obrázků, například u výchozí knihovny Fotografie, schvalování však můžete nastavit u kteréhokoli jiného typu knihovny, kterou přidáte k webu, například knihovny dokumentů.

  • Koncepty vytvářejí pro dílčí verze souborů v knihovně, která sleduje hlavní verze a podverze souborů, například do knihovny dokumentů. V knihovně, která sleduje oba typy verzí můžete taky nakonfigurovat, kdo může zobrazovat koncepty. Pouze výchozí knihovny v blogu je knihovnu obrázků fotografie však a knihovny obrázků pouze sledovat hlavní verze souborů.

Začátek stránky

Určení, které položky mohou uživatelé číst a upravovat

Můžete určit, zda mohou uživatelé s oprávněním ke čtení položek číst všechny položky nebo jen položky, které sami vytvořili, a zda uživatelé s oprávněním k úpravám položek mohou upravovat všechny položky, jen své vlastní položky nebo žádné položky v seznamu.

Uživatelé s oprávněním ke správě seznamů můžete číst a upravovat všechny položky.

 1. V blogu v oddílu Odkazy pro správu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Příspěvky, klepněte na možnost Spravovat příspěvky.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Komentáře, klepněte na možnost Spravovat komentáře.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Kategorie, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Kategorie.

  • Chcete-li přizpůsobit seznam Další blogy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak v oddílu Seznamy klepněte na možnost Další blogy.

  • Chcete-li přizpůsobit kterýkoli jiný seznam nebo knihovnu v blogu, například seznam Odkazy, klepněte na možnost Veškerý obsah a pak klepněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete změnit.

 2. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 3. V oddílu Oprávnění na úrovni položek proveďte jeden nebo oba následující kroky:

  • V části Přístup pro čtení změňte kterékoli požadované nastavení.

  • V části Přístup pro úpravy změňte kterékoli požadované nastavení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×