Konfigurace navigace pomocí metadat pro seznam nebo knihovnu

Aby uživatelé mohli snadno hledat obsah v rozsáhlých seznamech a knihovnách, je možné nakonfigurovat navigaci pomocí metadat. Navigace pomocí metadat umožňuje uživatelům dynamicky filtrovat a hledat obsah v seznamech a knihovnách pomocí ovládacího prvku stromu navigační hierarchie, a používat tak pro zobrazení různé filtry založené na metadatech. Ve spojení s navigační hierarchií je možné použít hlavní filtry, jež upřesní seznam zobrazených položek.

V tomto článku

Funkce navigace pomocí metadat a filtrování

Konfigurovatelné navigační hierarchie a hlavní filtry

Automatické vytváření indexů

Indexované dotazy a náhradní dotazy

Povolení navigace pomocí metadat a filtrování

Konfigurace navigace pomocí metadat

Funkce navigace pomocí metadat a filtrování

Funkce navigace pomocí metadat a filtrování usnadňují práci s rozsáhlými seznamy a knihovnami:

Konfigurovatelné navigační hierarchie a hlavní filtry

Jestliže je pro seznam nebo knihovnu nakonfigurovaná navigace pomocí metadat, je v ovládacím prvku stromu v levé části stránky zobrazena hierarchie složek i termínů spravovaných metadat, jež lze použít k filtrování zobrazení položek v seznamu nebo knihovně za účelem vytváření dynamických zobrazení obsahu. Pod ovládacím prvkem stromu navigační hierarchie je zobrazen další ovládací prvek Hlavní filtry, který lze použít ve spojení s navigační hierarchií k upřesnění seznamu položek, jež mají být zobrazeny. Při konfiguraci navigace pomocí metadat můžete určit, které sloupce z knihovny se zobrazí v navigační hierarchii, a můžete rovněž určit hlavní filtry.

Uživatelé webu mohou pomocí navigační hierarchie procházet seznam či knihovnu podle složek nebo podle metadat. Pokud uživatelé v navigační hierarchii vyberou termín spravovaných metadat, provede se automaticky filtrování zobrazení tak, aby byly zobrazeny pouze položky, jež jsou označeny daným termínem nebo některým z jeho podřízených termínů. Chtějí-li uživatelé provést filtrování pouze pro daný termín a vyloučit podřízené termíny, mohou danou položku znovu vybrat. Navigace pomocí metadat funguje s filtry určenými v existujících zobrazeních seznamu a také s filtry určenými ve sloupcích pro daný seznam.

Navigace pomocí metadat

Ovládací prvek stromu

Hierarchie složek pro seznam nebo knihovnu

Termín

Podřízené termíny

Hlavní filtry

Navigaci pomocí metadat můžete nakonfigurovat a používat pro seznamy a knihovny i v případě, že tyto seznamy a knihovny nepoužívají skutečné sloupce spravovaných metadat, protože existují další typy sloupců, jež lze používat jako pole v hierarchii navigace pomocí metadat, například typ obsahu a pole s volbami pro výběr jediné hodnoty. Hlavní filtry mohou kromě pole spravovaných metadat používat následující typy sloupců: typ obsahu, pole s volbami, pole osoby nebo skupiny, pole data a času a číselná pole.

Začátek stránky

Automatické vytváření indexů

Při konfiguraci navigace pomocí metadat pro seznam nebo knihovnu můžete určit, zda mají být automaticky vytvořeny indexy pro pole, jež jste vybrali, aby byla přidána do navigační hierarchie a hlavních filtrů. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnuta a jedná se o doporučené nastavení. Jestliže povolíte automatické indexování, budou vytvořeny indexy založené na jediném sloupci pro všechna podporovaná pole hlavních filtrů (kromě typu obsahu a polí s volbami) a složené indexy pro všechny podporované kombinace navigačních hierarchií a hlavních filtrů.

Pokud jsou indexy vytvářeny automaticky, jsou dotazy povoleny pro seznamy, jež mají více položek než mezní hodnota zobrazení seznamu. V některých případech je nutné toto nastavení zakázat a nakonfigurovat vlastní indexy ručně. Pokud například počet indexů založených na jediném sloupci a složených indexů, jež jsou nutné pro navigační hierarchii a vybraná pole hlavních filtrů, přesahuje 20 (maximální počet indexů na seznam), je nutné automatické indexování zakázat.

Začátek stránky

Indexované dotazy a náhradní dotazy

Funkce Navigace pomocí metadat a filtrování je ve výchozím nastavení na většině webů vytvořených na serveru SharePoint Server 2010 povolena. I když navigace pomocí metadat nebyla pro určitý seznam nebo knihovnu nakonfigurována, běží funkce Navigace pomocí metadat a filtrování stále na pozadí a zlepšuje výkon zobrazení v seznamech a knihovnách. Funkce Navigace pomocí metadat a filtrování vždy při načtení zobrazení automaticky vybere nejlepší index. Když uživatelé načtou nová zobrazení, použijí filtry pro zobrazení, vymažou filtry nebo použijí řazení podle pole, určí optimalizace dotazu nejlepší způsob, jakým má být dotaz na databázi zadán, aniž by došlo k omezení zobrazení seznamu.

Pokud uživatel vytvoří nebo načte zobrazení, které nelze vyjádřit jako výběrový indexovaný dotaz, funkce Navigace pomocí metadat a filtrování vytvoří a provede náhradní dotaz. Náhradní dotaz je upravená verze původního dotazu uživatele, který zobrazí částečnou sadu požadovaných položek, protože se nedotazuje na celý seznam, ale pouze na jeho část. Jeho účelem je poskytnout uživateli alespoň nějaké užitečné výsledky v případech, kdy je původní dotaz zakázán z důvodu omezení velkých seznamů. V některých případech vrátí náhradní dotazy 0 výsledků. Dochází k tomu v případě, že žádné položky v té části seznamu, která byla prohledávána dotazem, neobsahují výsledky odpovídající původnímu dotazu uživatele.

Pokud je zadán náhradní dotaz, je uživatel zprávou na obrazovce upozorněn, že je zobrazena pouze částečná sada výsledků a že k zobrazení úplné sady je nutné použít další filtry.

Zpráva v případě použití náhradního dotazu rovněž slouží jako upozornění vlastníkům seznamu či knihovny, že rozdělení dat v seznamu je asymetrické a že uživatelům je zablokován přístup k požadovanému obsahu, neboť určité dotazy uživatele nevrací úplnou sadu výsledků.

Začátek stránky

Povolení navigace pomocí metadat a filtrování

Funkce Navigace pomocí metadat a filtrování je ve výchozím nastavení na většině webů povolena. Pokud není pro váš web povolena, můžete ji povolit na stránkách Funkce webu.

Abyste mohli povolit navigaci pomocí metadat a filtrování, musíte mít oprávnění správce kolekce webů nebo vlastníka webu.

 1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Akce webu klikněte na položku Spravovat funkce webu.

 3. V seznamu funkcí vyhledejte položku Navigace pomocí metadat a filtrování a klikněte na tlačítko Aktivovat.

Začátek stránky

Konfigurace navigace pomocí metadat

Chcete-li konfigurovat navigaci pomocí metadat pro seznam nebo knihovnu, musíte mít minimální úroveň oprávnění Spravovat seznamy.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, pro kterou chcete konfigurovat navigaci pomocí metadat.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna a potom na možnost Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 3. V oblasti Obecné nastavení klikněte na položku Nastavení navigace pomocí metadat.

 4. V oblasti Konfigurovat navigační hierarchie vyberte jedno nebo více polí, jež chcete zobrazit v navigační hierarchii, a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Složky jsou ve výchozím nastavení automaticky zobrazeny v navigační hierarchii. Pokud nechcete složky zobrazit, vyberte položku Složky a klikněte na tlačítko Odebrat.

 6. Chcete-li přidat další pole, opakujte krok 4.

 7. V oblasti Nakonfigurovat hlavní filtry vyberte pole, jež chcete přidat jako hlavní filtry, a klikněte na tlačítko Přidat.

 8. V oblasti Konfigurovat automatické indexování sloupců pro tento seznam určete, zda chcete v tomto seznamu automaticky vytvořit indexy, které zvýší výkon dotazů, jež budou uživatelé provádět pomocí sloupců Navigační hierarchie a Hlavní filtr, které jste určili. Doporučujeme, abyste vybrali možnost Automaticky spravovat indexy sloupců v tomto seznamu.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×