Konfigurace navigace na webu

Mezi funkce navigace na webu patří panel Snadné spuštění a horní panel odkazů. Usnadňují uživatelům vašeho webu vyhledání informací, které potřebují. Usnadnění vyhledávání informací na webu je klíčem k úspěšnému webu.

Existuje mnoho způsobů, jak konfigurovat navigaci na webu. Tento článek obsahuje informace o přidávání položek a odebírání položek na panelu Snadné spuštění a horním panelu odkazů. Vysvětluje také postup pro zobrazení stromové struktury znázorňující obsah a hierarchii webu.

V tomto článku

Než začnete

Konfigurace a oprávnění webu

Navigace webové části s popisem cesty

Konfigurace panelu Snadné spuštění

Skrytí nebo zobrazení panelu Snadné spuštění

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Konfigurace horního panelu odkazů

Konfigurace horního panelu odkazů pro web

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Zobrazení nebo skrytí stromového zobrazení

Než začnete

Konfigurace a oprávnění webu

Konfigurace webu při instalaci a oprávnění, která jsou na webu nastavena, ovlivňují, zda a jak bude možné konfigurovat navigaci na webu.

Nezbytná oprávnění pro konfiguraci navigace na webu máte, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

 • Nastavení webu je možnost v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu .

  Příkaz Nastavení webu v nabídce Akce webu

 • Horní panel odkazů, Snadné spuštění a Stromové zobrazení jsou možnosti v části Vzhled a chování na stránce nastavení webu.
  Vzhled a chování

Navigace webové části s popisem cesty

Navigaci s popisem cesty nelze konfigurovat. Dále je uveden příklad navigace s popisem cesty.
Navigace s popisem cesty

Začátek stránky

Konfigurace panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění je ve výchozím nastavení zobrazen na jedné straně většiny stránek webu. Obsahuje odkazy na související seznamy a knihovny na webu. Volitelně může obsahovat odkazy na podřízené weby aktuálního webu.

Snadné spuštění:

Pomocí stránek nastavení jednotlivých seznamů nebo knihoven můžete zvolit, které seznamy a knihovny se zobrazí na panelu Snadné spuštění. Můžete také změnit pořadí odkazů, přidat nebo odstranit odkazy bez přechodu na seznam nebo knihovnu a přidat nebo odstranit oddíly. Všechny tyto akce lze provést v prohlížeči, který je kompatibilní s technologiemi SharePoint. Můžete přidat i odkazy na weby, stránky a obsah v intranetu vaší organizace a na obsah na Internetu.

Skrytí nebo zobrazení panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění se ve výchozím nastavení zobrazí při vytváření většiny webů. Můžete se rozhodnout panel Snadné spuštění skrýt nebo zobrazit podle potřeb vašeho webu. Můžete například panel Snadné spuštění zobrazit na webu na nejvyšší úrovni a skrýt u podřízených webů.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Stromové zobrazení.
  Vzhled a chování

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li panel Snadné spuštění skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit panel Snadné spuštění.

  • Chcete-li panel Snadné spuštění zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit panel Snadné spuštění.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Při vytváření seznamu nebo knihovny je můžete konfigurovat tak, aby byl odkaz na tyto objekty automaticky přidán na panel Snadné spuštění na webu. Tuto možnost můžete později změnit úpravou nastavení webu.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na odkaz Veškerý obsah webu.

 2. Klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna a pak klikněte na možnost Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.
  Nastavení seznamu

  Poznámka :  Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Například seznam Kalendář má kartu Kalendář.

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte ve sloupci Obecné nastavení na položku Nadpis, popis a navigace.

 5. Na stránce Obecné nastavení proveďte v části Navigace jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li položku přidat na panel Snadné spuštění, klikněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li položku odebrat z panelu Snadné spuštění, klikněte na tlačítko Ne.
   Zobrazení seznamu na panelu Snadné spuštění

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový nadpis, klikněte na položku Nový nadpis, zadejte adresu URL a popis nadpisu a klikněte na tlačítko OK. Adresa URL může odkazovat na jakoukoli platnou adresu, například na složku daného webu, na sdílenou složku v intranetu vaší organizace nebo na odkaz na umístění v Internetu.

  • Chcete-li upravit nadpis, klikněte na tlačítko Upravit vedle nadpisu. Proveďte veškeré požadované změny adresy URL a popisu a klikněte na tlačítko Upravit OK.

  • Chcete-li nadpis odstranit, klikněte na tlačítko Upravit Upravit vedle nadpisu, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko OK.

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění

Kromě zahrnutí odkazů na seznamy nebo knihovny na webu můžete na panel Snadné spuštění přidat vlastní odkazy. Můžete například zahrnout odkaz na informace, které často používají členové vaší organizace, například dokument, událost v kalendáři, jiný web nebo odkaz na umístění v Internetu.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na položku Nový navigační odkaz.

 4. Zadejte adresu URL, například http://contoso/shared%20documents/vision.docx, a popis odkazu.

 5. V seznamu Nadpis vyberte nadpis, pod kterým se má tento odkaz zobrazit.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit Upravit vedle odkazu, který chcete upravit nebo odstranit, a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, vyberte v seznamu Nadpis nový nadpis, pod nímž se má odkaz zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Můžete změnit pořadí, v jakém se na panelu Snadné spuštění zobrazují položky, ale pořadí odkazů lze změnit pouze pod daným nadpisem. Pod nadpisem Seznamy mohou být například uvedeny odkazy na Kalendář a Úkoly. Nadpis Seznamy můžete přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, ale změnit pořadí položek Kalendář a Úkoly lze změnit pouze pod nadpisem Seznamy. Chcete-li položky Kalendář nebo Úkoly přesunout pod jiný nadpis, je třeba nejprve odkaz upravit a přiřadit jej jinému nadpisu.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.

 4. Kliknutím na položky v seznamu můžete změnit pořadí, v němž se zobrazují nadpisy a odkazy.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Konfigurace horního panelu odkazů

Horní panel odkazů poskytuje uživatelům vašeho webu způsob, jak se dostat na jiné weby v Kolekce webů zobrazením řady karet v horní části stránek webu. Horní panel odkazů je ve výchozím nastavení zobrazen u většiny typů webů.

Horní panel odkazů

Při vytváření webu se můžete rozhodnout, zda web zahrnete do horního panelu odkazů nadřazeného webu a zda použijete horní panel odkazů z nadřazeného webu. Získáte tak pro web tři různé možnosti konfigurace:

 • Zděděné a zahrnuté v nadřazeném webu:    Web je zahrnutý ve formě karty v horním panelu nadpisů nadřazeného webu a používá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web. Horní panel odkazů nelze na této úrovni přizpůsobit, aniž by nejprve nedošlo k přerušení dědičnosti z nadřazeného webu.

 • Zděděné, ale nezahrnuté do nadřazeného webu:    Web používá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web, ale není zahrnutý jako karta v horním panelu odkazů nadřazeného webu. Horní panel odkazů nelze na této úrovni přizpůsobit, aniž by nejprve nedošlo k přerušení dědičnosti z nadřazeného webu.

 • Jedinečný:    Web není zahrnutý jako karta v horním panelu odkazů nadřazeného webu ani nepoužívá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web. Horní panel odkazů lze na této úrovni přizpůsobit a je zcela oddělený od nadřazeného webu.

Poznámka : V případě přejmenování webu ze stránky Obecné nastavení není název webu v horním panelu odkazů aktualizován. Chcete-li změnit název, který se v horním panelu odkazů zobrazuje, je třeba tento panel upravit.

Konfigurace horního panelu odkazů pro web

Při vytváření podřízeného webu se tento web ve výchozím nastavení zobrazí na horním panelu odkazů Nadřazený web a má jedinečný horní panel odkazů. Tuto možnost lze kdykoliv změnit. Chcete-li konfigurovat nastavení horního panelu odkazů pro podřízený web, postupujte takto:

 1. Z podřízeného webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.
  Vzhled a chování

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro podřízený web vytvořit vlastní odkazy, klikněte na položku Ukončit dědění odkazů.

  • Chcete-li použít stejné odkazy jako u nadřazeného webu, klikněte na položku Použít odkazy z nadřazeného webu.

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Jestliže váš web používá jedinečný horní panel odkazů, můžete přizpůsobit odkazy, které se zobrazují v horním panelu odkazů pro daný web. Jakékoli weby vytvořené pod nadřazeným webem lze na tomto panelu rovněž zobrazit, pokud jsou nakonfigurovány tak, aby zdědily nadřazený horní panel odkazů. Můžete také zahrnout odkazy na jiné weby mimo kolekci webů.

 1. Z webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový odkaz, klikněte na tlačítko Nový navigační odkaz. Zadejte adresu URL, například http://contoso/marketing/ProjectA, a popis odkazu.

  • Chcete-li odkaz upravit, klikněte na tlačítko Upravit Upravit vedle odkazu. Proveďte v popisu veškeré nutné změny.

  • Chcete-li odkaz odebrat, klikněte na tlačítko Upravit Upravit vedle odkazu, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Pořadí, v němž se zobrazují karty na horním panelu odkazů, můžete změnit. Změny provedené v pořadí položek na horním panelu odkazů nadřazeného webu se projeví v podřízených webech, které dědí horní panel odkazů z tohoto nadřazeného webu.

 1. Z webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.

 4. Ve sloupci Pořadí odkazů klikněte na možnosti v seznamu, které slouží ke změně pořadí, v němž se odkazy v horním panelu odkazů zobrazují.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí stromového zobrazení

Stromové zobrazení je možnost navigace poskytující hierarchické zobrazení seznamů, knihoven a podřízených webů aktuálního webu. Stromové zobrazení usnadňuje uživatelům webu navigaci mezi umístěními v hierarchii webu, například mezi knihovnou na aktuálním webu a seznamem na podřízeném webu. Stromové zobrazení, pokud je povoleno, je zobrazeno na jedné straně většiny stránek webu.

Stromové zobrazení

Poznámka :  Ke správě navigace pro web je nutné mít alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web. Nutná oprávnění máte, pokud máte přístup ke stránce Nastavení webu pro daný web a zobrazil se vám příkaz Stromové zobrazení v části Vzhled a chování.

 1. Z webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu na příkaz Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Stromové zobrazení.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li stromové zobrazení zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit zobrazení stromu a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li stromové zobrazení skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zobrazení stromu a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×