Konfigurace nastavení pro jednotlivé uživatele

V Centrum pro správu Skypu pro firmyUživatelé můžete změnit nastavení pro jednoho nebo víc uživatelů. Vyberte jejich jména a klikněte na Upravit Úpravy .

Konfigurace obecného nastavení

Konfigurace externí komunikace

Konfigurace vytáčených konferencí

Konfigurace obecného nastavení

 1. Klikněte na Uživatelé a pokračujte některým z těchto kroků:

  • Označte jednoho uživatele kliknutím na jeho jméno.

  • Pokud chcete vybrat všechny uživatele na stránce, zaškrtněte políčko vedle položky Zobrazované jméno na začátku seznamu.

  • Označte více uživatelů tak, že podržíte klávesu Ctrl a kliknete na jména uživatelů, které chcete vybrat.

   Důležité :  Pokud má vaše organizace víc než 1 000 uživatelů, podívejte se na Omezení stránky Uživatelé v centru pro správu Skypu pro firmy.

 2. Na pravém panelu klikněte na Upravit Úpravy .

 3. V nastaveních na stránce Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle funkcí, u kterých chcete nastavení změnit, a potom klikněte na Uložit.

Možnost

Podrobnosti

Zvuk a video ve vysokém rozlišení

Jenom zvuk, zvuk a video nebo ani jedno

Nahrávat konverzace a schůzky

U verze Skype pro firmy Basic není k dispozici.

Povolit vytáčení anonymním účastníkům

Neověření účastníci schůzky se mohou k její zvukové složce připojit tak, že jim konferenční služba zavolá. Pokud tohle políčko není zaškrtnuté, anonymní účastníci musí konferenční službu sami zavolat.

Vypnout nearchivované funkce za účelem zajištění shody

Při zaškrtnutí této možnosti se vypnou funkce, které se nezaznamenávají, když má organizace v Centru pro správu Exchange nastavené místní blokování pro archivaci:

 • Přenos souborů pomocí rychlých zpráv

 • Sdílené stránky OneNotu

 • Powerpointové poznámky

Tuto možnost vyberte v případě, že máte ze zákona povinnost uchovávat elektronicky ukládané informace.

Začátek stránky

Konfigurace externí komunikace

Za normálních okolností zapnete nastavení Externí komunikace pro všechny ve vaší organizaci, aby uživatelé mohli komunikovat s těmihle kontakty mimo vaši organizaci:

 • Lidé z jiných společností, kteří používají Skype pro firmy a mají zapnutou externí komunikaci

 • Lidé, kteří používají Skype nebo veřejné služby pro rychlé zprávy jiných poskytovatelů

Toto nastavení můžete konfigurovat taky pro jednotlivé uživatele:

 1. Klikněte na Uživatelé, označte uživatele, kterým chcete změnit nastavení, a potom klikněte na Upravit Úpravy .

 2. Klikněte na Externí komunikace a zaškrtněte políčka u těchto možností (nebo jejich zaškrtnutí zrušte):

  • Uživatelé Skypu pro firmy: Uživatelé aplikace Skype pro firmy ve federovaných doménách

  • Lidé ve veřejných sítích rychlých zpráv: Uživatelé veřejné služby Skype pro rychlé zprávy

 3. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Konfigurace vytáčených konferencí

Nastavení vytáčených konferencí jednotlivých uživatelů můžete změnit nebo odstranit v centru pro správu Online Skypu pro firmy na stránce Uživatelé. Pokud chcete dělat v nastavení vytáčených konferencí větší změny, přečtěte si informace v tématu Konfigurace vytáčených konferencí.

 1. Klikněte na Uživatelé > Uživatelské_jméno >Upravit Úpravy . Uživatele můžete upravovat jen jednotlivě.

 2. Vyberte poskytovatele audiokonferencí, zadejte nebo změňte požadované údaje a pak klikněte na Uložit.

Nastavení vytáčených konferencí

Popis

Poskytovatel

Ze seznamu vyberte svého poskytovatele audiokonferencí.

Číslo placené linky (povinné)

Číslo bezplatné linky

Tato telefonní čísla dostanete od poskytovatele audiokonferencí. Naformátujte čísla tak, jak se mají zobrazovat v žádostech o schůzky ve Skypu pro firmy.

Heslo (povinné)

Heslo účastníka nebo konference pro přístup ke schůzkám, které naplánoval tento uživatel.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×