Konfigurace nastavení mezipaměti objektů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mezipaměť objektů se používá pro interní optimalizaci zobrazení stránky uložením vlastností webů, rozložení stránky a stránek. Mezipaměť objektů snižuje požadavky na přenos mezi webovým serverem a databází SQL. Tím je dosaženo rychlejšího zpracování zobrazených stránek a tedy zvýšení počtu stránek, které lze klientům dodat.

Mezipaměť objektů můžete optimalizovat pro kolekci webů zadáním některých nastavení:

 • Velikost mezipaměti objektů.

  Zadáním vyšší hodnoty můžete zvýšit výkon některých větších webů na úkor paměti jednotlivých webových serverů front-end.

 • Nastavení doby kontroly změn v dotazu nad více seznamy na serveru.

  Dotaz nad více seznamy je dotaz, který zobrazuje obsah z více seznamů nebo knihoven. Některé webové části, zejména webová část Dotaz na obsah, často zobrazují položky z více seznamů a knihoven. Můžete zadat kontrolu serveru při každém dotazu nad více seznamy nebo je možné zadat dobu (v sekundách), ve které budou výsledky načteny z mezipaměti. Tímto způsobem můžete zlepšit výkonnost, zvláště u kolekcí webů, které obsahují četné dotazy nad více seznamy.

 • Násobek použitý k vyhledání více výsledků, než bylo požadováno.

  Násobek se používá k zajištění, že jsou uspokojeny všechny požadavky klientů v rámci dotazu nad více seznamy a že je zobrazena platná sada výsledků.

K novému nastavení (vyprázdnění) mezipaměti objektů a diskové mezipaměti jednotlivých serverů nebo celé serverové farmy můžete také použít stránku Nastavení mezipaměti objektů.

Co chcete udělat?

Nastavení mezipaměti objektů

Vyprázdnění mezipaměti objektů nebo diskové mezipaměti

Konfigurace mezipaměti objektů

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Upravit všechna nastavení webu.

 2. V části Správa kolekce webů klepněte na položku Mezipaměť objektů kolekce webů.

 3. V části Velikost mezipaměti objektů zadejte do pole hodnotu určující velikost paměti (v megabajtech), kterou má mezipaměť objektů využívat.

 4. V části Změny mezipaměti dotazů mezi seznamy vyberte některou z následujících možností:

  • Pokud se obsah používaného webu často mění a chcete zobrazit co nejaktuálnější výsledky, klepněte na možnosti Zkontrolovat změny na serveru při každém spuštění dotazu mezi seznamy.

  • U kolekce webů, kde zvýšení výkonu dosažené použitím mezipaměti neovlivňuje přesnost výsledků, klepněte na možnost Používat výsledky dotazu mezi seznamy uložené v mezipaměti po následující počet sekund.

 5. V části Násobení výsledků dotazu mezi seznamy zadejte hodnotu od 1 do 10, která určuje násobek výsledků.

  Pokud kolekce webů obsahuje jedinečná oprávnění zabezpečení pro většinu seznamů a webů, zadejte vyšší hodnotu. V opačném případě, pokud kolekce webů neobsahuje jedinečná oprávnění zabezpečení pro jednotlivé seznamy nebo weby, zadejte nižší hodnotu. Při zadání nižšího násobku je pro jednotlivé dotazy použito méně paměti.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vyprázdnění mezipaměti objektů nebo diskové mezipaměti

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

 2. V části Správa kolekce webů klepněte na položku Mezipaměť objektů kolekce webů.

 3. V části Vymazání mezipaměti objektů proveďte některé z následujících akcí:

  • Pokud chcete zadat pro aktuální server vyprázdnění mezipaměti objektů, zaškrtněte políčko Vyprázdnění mezipaměti objektů.

  • Jestliže chcete zadat pro všechny servery ve farmě vyprázdnění mezipaměti objektů, zaškrtněte políčko Vynutit vyprázdnění mezipamětí objektů všech serverů ve farmě.

   Pokud zaškrtnete některé z těchto políček, budou všechny záznamy v mezipaměti objektů vyprázdněny okamžitě po klepnutí na tlačítko OK. Jestliže nezaškrtnete žádné políčko, bude v mezipamětích spravováno ukončení doby platnosti položek na základě zadání vypršení jejich platnosti nebo změny na webu.

 4. V části Vymazání mezipaměti založené na disku proveďte některé z následujících akcí:

  • Jestliže chcete pro server zadat vymazání mezipaměti založené na disku, zaškrtněte políčko Vynutit vymazání mezipaměti založené na disku tohoto serveru.

  • Chcete-li zadat vymazání mezipaměti založené na disku pro všechny servery, zaškrtněte políčko Vynutit vymazání mezipaměti založené na disku u všech serverů ve farmě.

   Pokud zaškrtnete některé z těchto políček, budou všechny záznamy v diskové mezipaměti vyprázdněny okamžitě po klepnutí na tlačítko OK. Jestliže nezaškrtnete žádné políčko, budou diskové mezipaměti zachovány a ukončení doby platnosti jednotlivých položek bude určeno podle jejich odebrání při provedení změny na serveru nebo při překročení velikosti disku.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×