Konfigurace klasifikace KPI: úroveň listu, mimo úroveň listu nebo cíl

V Návrháři řídicích panelů PerformancePoint můžete nakonfigurovat klíčový ukazatel výkonu (KPI) na ukazatel KPI na úrovni listu, ukazatel KPI mimo úroveň listunebo cíl ukazatele KPI. (Další informace o používání těchto různých klasifikací ukazatelů KPI v přehledu výkonnostních metrik naleznete v tématu Přehled výkonnostních metrik.) Chcete-li nakonfigurovat ukazatel KPI jako jednu z těchto klasifikací,je třeba konfigurovat dvě charakteristiky: umístění ukazatele KPI v přehledu výkonnostních metrik a nastavení výpočtu. Monitorovací server PerformancePoint používá nastavení výpočtu k určení datových hodnot a skóre ukazatele KPI.

Každá klasifikace KPI provádí v přehledu výkonnostních metrik jinou roli.

 • Ukazatel KPI na úrovni listu     představuje výkon jedné míry.

 • Ukazatel KPI mimo úroveň listu     funguje jako záhlaví pro skupinu ukazatelů KPI na úrovni listu. Může také představovat dílčí cíl z díle výkonu, které je uveden v cíli ukazatele KPI.

 • Cíl ukazatele KPI     představuje celkový cíl výkonu a vytvoří hlavní záhlaví pro skupinu ukazatelů KPI na úrovni i mimo úroveň listu.

Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá klasifikace ukazatele KPI provádí jinou roli, vypočítá Monitorovací server skóre a hodnoty dat pro každou klasifikaci jiným způsobem. Například skóre pro ukazatel KPI na úrovni listu představuje jednoduché procento skutečné hodnoty dat ukazatele KPI v porovnání s jeho cílovou hodnotou. Naproti tomu skóre pro ukazatel KPI mimo úroveň listu představuje ukazatelů na úrovni listu pod ním a návrhář přehledu výkonnostních metrik nutné určit, jaký druh souhrnné hodnoty použije.

Poznámka : Můžete kdykoli změnit klasifikaci jakéhokoli ukazatele KPI změnou jeho konfigurace. Než však budete moci konfigurovat klasifikaci ukazatele KPI je třeba nejprve Vytvořit ukazatel KPIa potom Konfigurovat ukazatel KPI.

Poznámka : .

Co chcete udělat?

Konfigurace ukazatele KPI na úrovni listu

Konfigurace ukazatele KPI mimo úroveň listu

Konfigurace cíle ukazatele KPI

Další kroky

Konfigurace ukazatele KPI na úrovni listu

Ukazatel KPI na úrovni listu představuje výkon jedné míry. Ukazatel KPI na úrovni listu se obvykle se zobrazí pod záhlavím cíle nebo dílčího cíle ukazatele KPI (mimo úroveň listu). Je umístěn na nejnižší úrovni v hierarchii přehledu výkonnostních metrik.

Chcete-li nakonfigurovat ukazatel KPI na úrovni listu, postupujte takto:

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů vyberte ukazatel KPI, který chcete konfigurovat. V pracovním prostoru se zobrazí dvě karty: Editor a Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Editor a potom vyhledejte řádek obsahující Skutečné hodnoty ukazatele KPI v podokně Skutečné a cílové hodnoty.

 3. Poklepáním na buňku ve sloupci Výpočet daného řádku otevřete dialogové okno Výpočet.

 4. Vyberte nastavení Výchozí.

  Poznámka : Toto nastavení určuje, že při zobrazení dokončeného přehledu výkonnostních metrik vypočítat Monitorovací server skóre ukazatele KPI jako procento skutečné hodnoty dat ukazatele KPI v porovnání s jeho cílovou hodnotou.

 5. Zaškrtněte políčko K výpočtu skóre použít vypočtené hodnoty Skutečnost a Cíl a potom klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

 6. Přejděte k přehledu výkonnostních metrik obsahujícímu ukazatel KPI a umístěte ukazatel KPI na nejnižší úroveň přehledu výkonnostních metrik. Pokud si nejste jisti, jak umístit ukazatel KPI, vyhledejte informace v tématu Změna umístění ukazatele KPI v hierarchii.

Další informace o nastavení výpočtu pro ukazatel KPI na úrovni listu

Následující tabulka zobrazuje vliv nastavení výpočtu na ukazatel KPI na úrovni listu. Sloupec Mapování dat, který je odkazován v této tabulce, se zobrazí v podokně Skutečné a cílové hodnoty.

Nastavení výpočtu

Hodnoty dat

Skóre

Výchozí

Hodnoty nakonfigurováné pro položky Skutečné a Cílové ve sloupci Mapování dat .

Vypočtená procentuální hodnota položek Skutečné a Cílové

Žádná hodnota

Prázdná

Nastavit na hodnotu 0 %

Zdrojová data

Hodnoty nakonfigurováné pro položky Skutečné a Cílové ve sloupci Mapování dat .

Vypočtená procentuální hodnota položek Skutečné a Cílové

Začátek stránky

Konfigurace ukazatele KPI mimo úroveň listu

Ukazatel KPI slouží jako záhlaví pro skupinu ukazatelů KPI na úrovni listu a představuje dílčí cíl cíle výkonu uvedeného v cíli ukazatele KPI. Je umístěn na střední úrovni mezi ukazateli KPI na úrovni listu a cíli ukazatelů KPI.

Skóre pro ukazatel KPI mimo úroveň listu představuje agregovanou hodnotu ukazatelů KPI na úrovni listu, které jsou uspořádány pod ním. Nastavení výpočtu, které vyberete pro tento ukazatel KPI určuje způsob, jakým Monitorovací server vypočítá agregovanou hodnotu hodnot dat pro ukazatele KPI na úrovni listu. Například můžete rozhodnout, aby ukazatel KPI mimo úroveň listu představoval součet hodnot jeho ukazatelů KPI na úrovni listu.

Chcete-li nakonfigurovat ukazatel KPI mimo úroveň listu (dílčí cíl), postupujte takto:

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů vyberte ukazatel KPI, který chcete konfigurovat. V pracovním prostoru se zobrazí dvě karty: Editor a Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Editor a potom vyhledejte řádek obsahující Skutečné hodnoty ukazatele KPI v podokně Skutečné a cílové hodnoty.

 3. Poklepáním na buňku ve sloupci Výpočet daného řádku otevřete dialogové okno Výpočet.

 4. Vyberte nastavení výpočtu, který odpovídá typu agregace, kterou chcete použít.

  Nastavení výpočtu pro ukazatele KPI mimo úroveň listu

  V následující tabulka uvádí seznam možných nastavení výpočtu pro ukazatel KPI mimo úroveň listu a vysvětluje vliv těchto nastavení na hodnoty dat a skóre ukazatele KPI. Všimněte si, že nastavení výpočtu určuje metodu agregace , kterou Monitorovací server používá k výpočtu Skutečných hodnot. Nastavení výpočtu nemá vliv vzorec, který Monitorovací server používá k výpočtu skóre.

  Poznámka : Další informace o tom, jak se počítají hodnoty dat podřízené ukazatele KPI uvedené v této tabulce, naleznete v tématu Konfigurace ukazatele KPI na úrovni listu.

  Nastavení výpočtu

  Hodnoty dat

  Skóre

  Žádná hodnota

  Prázdná

  Nastavit na hodnotu 0 %

  Průměr podřazených

  Průměr hodnot podřazených ukazatelů KPI

  Vypočtená procentuální hodnota položek Skutečné a Cílové

  Součet podřazených

  Součet hodnot podřazených ukazatelů

  Vypočtená procentuální hodnota položek Skutečné a Cílové

  Maximum z podřazených

  Nejvyšší hodnota z hodnot podřazených ukazatelů KPI

  Vypočtená procentuální hodnota položek Skutečné a Cílové

  Minimum z podřazených

  Nejnižší hodnota z hodnot podřazených ukazatelů KPI

  Vypočtená procentuální hodnota položek Skutečné a Cílové

  Poznámka : Když Monitorovací server zobrazí přehled výkonnostních metrik obsahující tento ukazatel KPI, nejdříve vypočte agregační hodnotu ze skutečných hodnot dat pro ukazatele KPI na úrovni listu. Monitorovací server potom vypočte skóre ukazatele KPI jako procento agregační hodnoty v porovnání s cílovou hodnotou.

  Příklad nastavení výpočtu ukazatele KPI mimo úroveň listu

  V následující tabulce je uveden příklad ukazatelů KPI mimo úroveň listu, které používají dvě různá nastavení výpočtu.

  Poznámka : Pro oba ukazatele KPI mimo úroveň listu je skóre procento skutečné agregační hodnoty v porovnání s cílovou hodnotou.

  • Zvýšení prodeje     Tento ukazatel KPI mimo úroveň listu zobrazí agregační hodnotu ve sloupci Skutečné, která představuje součet prodeje pro Obchod 1 a Obchod 2. Tato agregace používá nastavení Součet podřazených.

  • Snížení nákladů      Tento ukazatel KPI mimo úroveň listu zobrazuje agregační hodnotu ve sloupci Skutečné, která je průměr Prodejních nákladů vykázaných Obchodem 1 a Obchodem 2. Tato agregace používá Průměr podřazených.

  Ukazatel KPI mimo úroveň listu

  Ukazatel KPI na úrovni listu

  Skutečné

  Cílové

  Skóre

  Zvýšení prodeje

  $ 18,896.00

  $ 18,700.00

    98.96%

   -----------

  Prodej, Obchod 1

  $ 6,553.00

  $ 6,700.00

    102.24%

   -----------

  Prodej, Obchod 2

  $ 12,343.00

  $ 12,000.00

    97.22%

  Snížení nákladů

    34.19%

    32%

    93.59%

   -----------

  Náklady, Obchod 1

    33.18 %

    32%

    96.44%

   -----------

  Náklady, Obchod 2

    35.21%

    32%

    90.88%

 5. Zaškrtněte políčko Použít pro výpočet skóre vypočítané hodnoty Skutečná a Cílová v dialogovém okně Výpočet a potom klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

 6. Přejděte k přehledu výkonnostních metrik obsahujícímu ukazatel KPI a umístěte ukazatel KPI nad ukazatele KPI na úrovni listu, které bude agregovat. Pokud si nevíte rady, vyhledejte informace v tématu Změna umístění ukazatele KPI v hierarchii.

Důležité : Před rozhodnutím agregovat hodnoty ukazatelů KPI na úrovni listu zkontrolujte, zda tyto ukazatele KPI používají stejný typ měr, například všechny hodnoty jsou uvedeny v Kč. V opačném případě nebude mít agregační hodnota vypočítaná Monitorovacím serverem PerformancePoint smysl. Například pokud jeden ukazatel KPI na úrovni listu určuje počet prodaných jednotek a jiný určuje procento spokojených zákazníků, nebude mít agregace těchto dvou hodnot smysl.

Začátek stránky

Konfigurace cíle ukazatele KPI

Cíl ukazatele KPI představuje celkový cíl výkonu. Je umístěn na nejvyšší úrovni v hierarchii přehledu výkonnostních metrik. Můžete určit, aby cíl ukazatele KPI zobrazoval celkové hodnocení výkonu, nebo aby zobrazoval pouze text cíle výkonu. Jestliže cíl zobrazuje hodnocení výkonu, zobrazí indikátor KPI namísto číselného skóre.

Poznámka : Uživatel přehledu výkonnostních metrik může zobrazit celkové skóre, ale skóre není zobrazeno automaticky.

Další informace o skórech pro cíle ukazatelů KPI

Chcete-li vypočítat cíl ukazatele KPI, převede Monitorovací server všechna nezpracovaná skóre jeho členských ukazatelů KPI na jednu společnou škálu a vypočítá průměr převedených skóre. Tento proces se nazývá normalizace; škálovaná, porovnatelná hodnota se nazývá normalizované skóre. Další informace o výpočtu normalizovaných hodnot naleznete v tématu Podrobné pokyny: Výpočet normalizovaných skóre pro ukazatele KPI.

Chcete-li konfigurovat cíl ukazatele KPI, postupujte:

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů vyberte ukazatel KPI, který chcete konfigurovat. V pracovním prostoru se zobrazí dvě karty: Editor a Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Editor a potom vyhledejte řádek obsahující Cílové hodnoty ukazatele KPI v podokně Skutečné a cílové hodnoty.

 3. Poklepáním na buňku ve sloupci Výpočet daného řádku otevřete dialogové okno Výpočet.

 4. Vyberte jednu z následujících možností v dialogovém okně Výpočet:

  • Chcete-li, aby Monitorovací server vypočítal normalizované skóre, vyberte možnost Výchozí.

  • Chcete-li, aby se cíl zobrazoval pouze pouze jako záhlaví v přehledu výkonnostních metrik, vyberte možnost Žádná hodnota.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít pro výpočet skóre vypočítané hodnoty Skutečná a Cílová v dialogovém okně Výpočet a potom klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

 6. Přejděte k výkonnostní metrice obsahující ukazatel KPI a umístěte tento ukazatel KPI na nejvyšší úroveň v přehledu výkonnostních metrik, nad všechny ukazatele KPI na úrovni i mimo úroveň listu, které představuje. Pokud si nevíte rady, vyhledejte informace v tématu Změna umístění ukazatele KPI v hierarchii.

Začátek stránky

Další kroky

Další informace o konfiguraci různých prvků přehledu výkonnostních metrik získáte po klepnutí na jeden nebo více následujících odkazů:

Zobrazit všechny kroky požadované pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Postup pro konfiguraci všech nastavení a vlastností ukazatele KPI

Postup pro vytvoření hierarchie přehledů výkonnostních metrik nebo změnu umístění ukazatele KPI v hierarchii

Postup pro vytvoření ukazatele

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×