Konfigurace dostupnosti zobrazení pro umístění v hierarchii webu

Můžete nakonfigurovat zobrazení dostupná pro určitá umístění v hierarchii webu. Umístění v hierarchii webu, pro která lze konfigurovat dostupnost zobrazení, jsou:

 • Seznamy

 • Knihovny

 • Složky pro seznamy a knihovny

 • Hodnoty metadat pro seznamy a knihovny

Můžete také nakonfigurovat výchozí zobrazení pro umístění a zpřístupnit zobrazení ve všech umístěních v seznamu nebo knihovně, kde je toto zobrazení definované. Nastavení zobrazení pro umístění pomáhá zajistit, aby pro určitá umístění v hierarchii webu byla k dispozici jen relevantní zobrazení.

Poznámka :  Pro zobrazení pro umístění nelze použít osobní zobrazení. Další informace o zobrazeních a souvisejících funkcích naleznete v části Viz také.

Aby mohla být povolena zobrazení pro umístění, musí být pro web aktivována funkce Navigace pomocí metadat a filtrování. Tato funkce je u většiny webů k dispozici ve výchozím nastavení.

Abyste mohli konfigurovat nastavení zobrazení pro umístění, potřebujete alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny zabezpečení Návrhář pro web, na kterém se nachází seznam nebo knihovna.

V tomto článku

Krok 1: Zadání umístění pro nastavení zobrazení

Krok 2: Konfigurace nastavení zobrazení pro umístění

Konfigurace umístění – zdědění nastavení zobrazení z nadřazeného umístění

Konfigurace umístění – jiné nastavení zobrazení než nadřazené umístění

Zadání výchozího zobrazení pro umístění

Nastavení dostupnosti zobrazení ve všech umístěních v seznamu nebo knihovně

Krok 1: Zadání umístění pro nastavení zobrazení

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, pro které chcete konfigurovat nastavení zobrazení pro umístění.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna a potom klikněte na položku Nastavení knihovny.

 3. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte na volbu Nastavení zobrazení pro umístění.

 4. Na stránce zobrazení pro umístění vyberte v navigaci Umístění ke konfiguraci umístění, pro které chcete tato zobrazení skrýt nebo je mít k dispozici.
  Umístění ke konfiguraci

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace nastavení zobrazení pro umístění

Při konfiguraci nastavení zobrazení pro umístění, které jste vybrali v předchozím postupu, postupujte podle následujících pokynů.

Konfigurace umístění – zdědění nastavení zobrazení z nadřazeného umístění

 • Chcete-li umístění nakonfigurovat tak, aby zdědilo nastavení zobrazení z nadřazeného umístění v hierarchii webu, vyberte v části Dědičnost nastavení zobrazení možnost Ano a potom klikněte na tlačítko OK. Jestliže se nacházíte na horní úrovni této hierarchie pro seznam nebo knihovnu, bude tato možnost zakázána.

  Důležité :  Změna tohoto nastavení bude mít vliv na všechna umístění v hierarchii webu pod tímto umístěním, která zdědí nastavení zobrazení z tohoto umístění.

  Dědičnost nastavení zobrazení

Začátek stránky

Konfigurace umístění – jiné nastavení zobrazení než nadřazené umístění

Chcete-li umístění nakonfigurovat tak, aby mělo jiné nastavení zobrazení než nadřazené umístění, postupujte takto:

 1. V části Dědičnost nastavení zobrazení klikněte na možnost Ne.

 2. V části Dostupná zobrazení použijte pro zobrazení v příslušném umístění možnosti Přidat a Odebrat a klikněte na tlačítko OK.

  Důležité :  Změna tohoto nastavení bude mít vliv na všechna umístění v hierarchii webu pod tímto umístěním, která zdědí nastavení zobrazení z tohoto umístění.

  Dostupná zobrazení

Začátek stránky

Zadání výchozího zobrazení pro umístění

Chcete-li zobrazení, které je dostupné nebo skryté v tomto umístění, nakonfigurovat jako výchozí zobrazení pro toto umístění, postupujte takto:

 1. V části Zobrazení dostupná v tomto umístění nebo Zobrazení skrytá z tohoto umístění vyberte požadované zobrazení.

 2. Klikněte na položku Nastavte <název zobrazení> jako výchozí zobrazení v tomto umístění a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení dostupnosti zobrazení ve všech umístěních v seznamu nebo knihovně

Chcete-li zobrazení, které je dostupné nebo skryté v tomto umístění, nakonfigurovat tak, aby bylo přidáno ke všem umístěním v seznamu nebo knihovně, postupujte takto:

 1. V části Zobrazení dostupná v tomto umístění nebo Zobrazení skrytá z tohoto umístění vyberte požadované zobrazení.

 2. Klikněte na položku Přidejte <název zobrazení> do všech umístění v této knihovně a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×