Konfigurace diskové mezipaměti

Používání diskové mezipaměti je jedním ze způsobů, kterými lze dosáhnout rychlejšího zpracování obsahu uloženého v databázi webové aplikace. Jestliže webová aplikace obsahuje rozsáhlé soubory, například obrázky nebo multimediální soubory, disková mezipaměť zkracuje dobu potřebnou k dosažení stránky, protože soubory se ukládají na webovém serveru front-end. Tím se snižuje zatížení databáze.

Funkci diskové mezipaměti můžete povolit v souboru web.config webové aplikace, pro kterou ji chcete použít. Změny, které provedete v souboru web.config, budou použity u všech kolekcí webů webové aplikace.

Poznámka : Disková mezipaměť se v souboru web.config označuje jako mezipaměť BLOB (binary large object).

Co chcete udělat?

Otevření souboru web.config webové aplikace

Povolení a konfigurace diskové mezipaměti

Otevření souboru web.config webové aplikace

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce Internetové informační služby.

 2. Ve Správci Internetové informační služby klepněte na znaménko plus (+) u názvu serveru, který obsahuje webovou aplikaci, a potom klepnutím na znaménko plus u položky Weby zobrazte vytvořené webové aplikace.

 3. Klepněte na název webové aplikace, pro kterou chcete nakonfigurovat diskovou mezipaměť, a pak poklepejte na soubor web.config.

 4. V dialogovém okně web.config Properties na kartě ASP .NET zvýrazněte umístění souboru a stisknutím kláves CTRL+C je zkopírujte.

 5. Klepněte na tlačítko Start a spusťte aplikaci Průzkumník Windows.

 6. Klepněte na panel Adresa a stisknutím kláves CTRL+V vložte umístění souboru web.config do panelu.

 7. Klepnutím na tlačítko Přejítotevřete soubor web.config.

  Poznámka : Zobrazí-li se dialogové okno se zprávou, že systém Windows nemůže soubor otevřít, klepněte na přepínač Vybrat program ze seznamu a klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Otevřít v programu klepněte na položku Poznámkový blok a potom klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace diskové mezipaměti

Důležité : Před prováděním změn souboru web.config vytvořte jeho kopii uloženou pod jiným názvem (například web.config1), abyste jej v případě omylu mohli odstranit a použít původní soubor.

 1. V souboru web.config vyhledejte následující řádek:

<BlobCache location="C:\blobCache" path="\.(gif|jpg|png|css|js)$" maxSize="10" enabled="false"/>

 1. V tomto řádku změňte parametr

enabled

(povoleno) z hodnoty

false (nepravda)

na hodnotu

true

(pravda).

 1. Chcete-li změnit velikost mezipaměti, napište novou číselnou hodnotu pro parametr

maxSize

(maximální velikost). Velikost je vyjádřena v gigabajtech (GB) a výchozí hodnota je 10 GB.

 1. Jestliže adresář zadaný v parametru

location

(umístění) nemá dostatek prostoru pro umístění mezipaměti požadované velikosti, můžete pro umístění zadat nový adresář.

 1. Chcete-li do mezipaměti BLOB přidat nové typy souborů, napište je za ostatní typy souborů. Jednotlivé typy souborů oddělte svislou čarou (|), jak je vidět v uvedeném souboru.

 2. Uložte soubor a zavřete jej.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×