Kompatibilita verzí mezi datovými modely Power Pivotu v Excelu 2010 a Excelu 2013

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Pokud jste k vytvoření vloženého datového modelu v Excelu 2010 dřív používali doplněk SQL Server Power Pivot, nebude pro vás nový integrovaný datový model v Excelu 2013 žádné nebo skoro žádné překvapení. V Excelu 2013 se ta samá funkce datového modelu, kterou jste používali v doplňku Power Pivot, přesouvá bez změny (tj. s plnou podporou výrazů DAX, klíčových indikátorů výkonu, hierarchií atd.) z nabídky doplňků SQL Serveru pro Excel do samotného Excelu.

Jedná se o zásadní systémovou změnu z pohledu umístění funkcí, která se projeví na úrovni serveru. Jak je vidět v následujícím schématu, pokud chcete prohlížet, využívat a spravovat datové modely sešitů v prostředí pro spolupráci, přináší upgrade datového modelu nové požadavky na hostitelské služby. Upgrade na Excel 2013 současně otevírá nové příležitosti pro využívání modelu v cloudu. Cenou za tyto příležitosti ale je nutnost zajištění interoperability. Po upgradu už nebudete moct upravovat nebo využívat datový model sešitu v Excelu 2010 pomocí žádné z předchozích verzí doplňku Power Pivot pro Excel, ani ho nebudete moct hostovat pomocí Excel Services v SharePoint Serveru 2010. Jak zjistíte, když dojde na datové modely, je upgrade jednosměrný, od klienta až k hostitelské platformě.

Organizace, které ve stejném výpočetním prostředí současně využívají aplikace pro pracovní stanice a serverové aplikace, narazí na problémy s kompatibilitou verzí, pokud model upgradují na novější formát, ale kolegové pořád používají Excel 2010 a dřívější verze doplňku Power Pivot pro Excel. Tento článek popisuje způsob upgradu, vysvětluje závislosti mezi klientskými a serverovými aplikacemi a uvádí chybové zprávy, které se mohou objevit při používání datových modelů ve smíšeném prostředí.

Způsoby upgradu klienta a serveru pro datové modely

Pojďme si rozebrat výše uvedený diagram po jednotlivých částech, abychom pochopili důsledky.

SQL Server uvolnil pro Excel 2010 řadu excelových doplňků pro vytváření datových modelů, které zjednodušují a obohacují datovou analýzu v kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech a v sestavách nástroje Power View (jenom v SQL Serveru 2012). Power Pivot pro Excel poskytuje prostor pro vytváření datových modelů a taky interní součásti pro načítání dat a jejich vyhledávání dotazem na pracovní stanici.

Když jste chtěli sdílet svoji analýzu dat v SharePointu, potřebovali jste odpovídající serverové součásti k načtení a dotazování datového modelu na pozadí. Power Pivot pro SharePoint této potřebě vyhověl.

Všimněte si, že při upgradu serverů (přechodem na novější verzi doplňku Power Pivot pro SharePoint nebo migrací na SharePoint Server 2013) můžete pokračovat v používání datových modelů tak jak jsou, bez upgradu modelu na novější formát. Na tuto skutečnost ukazují tečkované čáry, které jsou vytažené diagonálně z datového modelu ke každé následné verzi serveru, jenom směrem vpřed.

Poznámka : Při použití starších Power Pivot sešity na novější server platformy, dostanete stejnou funkci jako před, po odečtení plánovaných dat aktualizovat. Pomocí dat naplánované aktualizace je podporována pouze u datových modelů, které odpovídají verzi serveru. Další informace naleznete v tématu inovace sešity a naplánované aktualizace dat (SQL Server 2012 SP1) .

Rychlý přechod k datovým modelům sešitu Excelu 2013

Chybové zprávy ve smíšených prostředích

Chyba Inicializace zdroje dat se nezdařila.

Chyba Tenhle sešit obsahuje datový model Power Pivot, který byl vytvořený pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot. Tento datový model musíte upgradovat pomocí doplňku Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

Chyba Sešit obsahuje nepodporovaný model doplňku Power Pivot.

Získání dalších informací

Rychlý přechod k datovým modelům sešitu Excelu 2013

Na pravé straně diagramu Všimněte si, jak 2013 aplikaci Excel a službě Excel Services plně integrovat modely dat jako vnitřní funkce. Stejně jako aplikace Excel byla zdokonalena za účelem uložení datových modelů, byl pro vysílání datového modelu na serveru platformy rozšířené služby Excel Services. Vzhledem k tomu, že aplikace Excel je nyní vlastníkem modelování zkušenosti, úložiště modelu a vykreslování dat Nastěhovat tandem přes hostitelské platformy pro sešity aplikace Excel, včetně v cloudu, s výjimkou Office Web Apps Server. Office Web Apps Server nepodporuje Model dat sešitu vytvoření, úprava nebo spotřeba zkušenosti.

V SharePoint Serveru 2013 je pořád doplněk SQL Server 2012 (SP1) Power Pivot pro SharePoint, ale jenom aby poskytoval několik možností navíc: plánovaná obnova dat, galerie Power Pivot a řídicí panel pro správu doplňku Power Pivot. Na rozdíl od minulosti už verze doplňku Power Pivot pro SharePoint pro SQL Server 2012 SP1 neprovádí náročné úkony při přesměrovávání dotazů do datových modelů uložených v paměti.

Všimněte si, že je pořád funkční služba SQL Server 2012 SP1 Analysis Services v režimu SharePointu. Místně služba SQL Server Analysis Services pořád ukládá datový model, teď ale běží mimo SharePoint a datovou zátěž a dotazy přijímá přímo ze služeb Excel Services a ne z webové služby Power Pivot.

Poznámka pro zákazníky, kteří používají SharePoint Server 2010: Klientské aplikace používané k vytváření datového modelu musí být sladěné se serverovými aplikacemi, které zajišťují hosting pro datový model. Pro SharePoint Server 2010 to znamená, že pro vytváření a správu datového modelu budete potřebovat dál používat Excel 2010 a doplněk Power Pivot pro Excel. K vytváření datových modelů, které běží na SharePoint Serveru 2010 se nedá používat Excel 2013.

Chybové zprávy ve smíšených prostředích

Tato část popisuje chyby, ke kterým dochází při používání datového modelu, který není kompatibilní s vaší verzí Excelu.

Chyba Inicializace zdroje dat se nezdařila.

K této chybě dochází při otevření novějšího datového modelu ve starší verzi doplňku Power Pivot. Datový model byl například vytvořený v Excelu 2013 a potom otevřený v Excelu 2010.

Této chybě se můžete vyhnout tak, že upgradujete na Excel 2013 z edice Office Professional Plus. Datové modely vytvořené v Excelu 2013 budou fungovat jenom v sešitech, které jsou otevřené taky v Excelu 2013.

Další informace: Chyba doplňku Power Pivot: Inicializace zdroje dat se nezdařila.

Chyba Tenhle sešit obsahuje datový model Power Pivot, který byl vytvořený pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot. Tento datový model musíte upgradovat pomocí doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

K této chybě dochází při otevření staršího datového modelu (vytvořeného v Excelu 2010 pomocí doplňku Power Pivot verze 2008 R2 nebo 2012) v Excelu 2013. Zpráva vás vyzve k upgradu na novější formát modelu.

Další informace: Chyba doplňku Power Pivot: Tenhle sešit obsahuje datový model Power Pivot, který byl vytvořený pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot. Tento datový model musíte upgradovat pomocí doplňku Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

Chyba Sešit obsahuje nepodporovaný model doplňku Power Pivot.

K této chybové zprávě dojde, když otevřete novější datový model (vytvořený v Excelu 2013) v SharePoint Serveru 2010. SharePoint Server 2010 nerozezná formát nového datového modelu.

Pokud hned neupgradujete na SharePoint 2013, vraťte se k předchozí verzi sešitu a udržujte datový model pomocí Excelu 2010 a doplňku Power Pivot. Sešit taky můžete uložit v Office 365. Office 365 podporuje načítání a dotazy na datové modely bez doplňku Power Pivot pro SharePoint. Datová centra Microsoftu poskytují skrytou podporu hostování datových modelů, které jsou součástí sešitů v Excelu 2013.

Další informace: Chyba doplňku Power Pivot: Sešit obsahuje nepodporovaný model doplňku Power Pivot.

Získání dalších informací

Datové modely sešitu v Excelu 2013 umožňují výkonnou analýzu dat, včetně vložených vizualizací sestav nástroje Power View. Na následujících odkazech se dočtete o nových funkcích, o přínosech upgradu a získáte tady další související obsah.

Novinky v Power View v Excelu 2013 a na SharePoint Serveru

Co je nového v PowerPivotu v Microsoft Excelu 2013

Upgrade datových modelů PowerPivotu na verzi pro Excel 2013

Upgrade sešity a plánovaná Data aktualizovat (SQL Server 2012 SP1)

Kompatibilita verzí Power kontingenční (na webu TechNet WIKI pouze v angličtině)

Specifikace a limity datového modelu

Funkce Business intelligence ve službě Excel Services (služba SharePoint Server 2013): vyhledejte v částech věnovaných "datové modely."

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×