Kompatibilita PowerPointu s více platformami

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Autor: Geetesh Bajaj

Seznamte se se základy sdílení souborů PowerPointu 2007 mezi počítačem s Windows a Apple Macintosh.

Pracujete v PowerPointu pro Windows a často musíte sdílet prezentace s někým, kdo používá Mac? Nebo pracujete v prostředí s víc platformami, kde společně existují počítače s Windows i Macy? Nebo možná máte některý z těch nových Maců, které umožňují spuštění operačních systémů Windows i Mac, a chcete, aby vaše powerpointová prezentace vypadala, přehrávala a tiskla ten stejný obsah pokaždé bez ohledu na to, jestli používáte počítač se systémem Windows nebo Mac.

Drobné problémy s prací na víc platformách se dějí z víc důvodů – není neobvyklé, že jedna firma používá počítače s Windows i Macy nebo může existovat požadavek na vytvoření důležité prezentace, která musí být kompatibilní s platformou klienta, ať je jakákoliv. Může být, že návrhář najatý na vytvoření prezentace nebo šablony používá Mac, zatímco prezentující má počítač s Windows nebo naopak. Bez ohledu na to přinášejí rozdíly mezi verzemi PowerPointu pro Windows a Mac prezentujícímu celkem dost problémů.

Ať už je váš požadavek na kompatibilitu mezi platformami jakýkoliv, nejdřív vám řeknu dobrou zprávu: formáty souborů pro powerpointové soubory jsou stejné na počítačích s operačním systémem Windows i Mac. Tady jsou další informace o formátech souborů:

 • PowerPoint 2007 (pro Windows) i PowerPoint 2008 (pro Mac) ukládá soubory prezentace ve formátu PPTX. Taky můžou ukládat do staršího formátu souborů PPT, ale to by mohlo znamenat ztrátu některých nových funkcí PowerPointu 2007 a 2008.

 • Všech osm předchozích verzí (vždycky po čtyřech pro Windows a Mac) používají starší formát souboru PPT. Předchozí verze jsou tyto:

  • Windows: PowerPoint 97, 2000, 2002 a 2003

  • Mac: PowerPoint 98, 2001, X a 2004

 • V některých případech je možné stáhnout aktualizaci, která umožňuje v některých starších verzích PowerPointu ukládat a číst soubory PPTX.

Většina nekompatibilit mezi verzemi PowerPointu pro Windows a Mac vychází ze způsobu, jakým je program vytvořený v rámci operačního systému. Zatímco PowerPoint pro Windows využívá všechny možnosti médií integrované do Windows, jako jsou například seznamy pro přehrávání médií, PowerPoint pro Mac podobně používá funkce jako QuickTime integrované na úrovni Mac OS. To ovšem znamená, že existují určité nekompatibility, které nejde překonat. Naštěstí jde těmto nekompatibilitám snadno předejít především díky lepšímu pochopení potenciálních problémových oblastí, kterým se budu věnovat ve zbývající části tohoto článku.

Většinu problémových oblastí je možné z důvodu kompatibility seřadit s ohledem na kategorie – neváhejte a odkazujte na konkrétní kategorii, pokud potřebujete rychlé řešení, nebo si přečtěte informace poskytované ve všech kategoriích, pokud chcete znát všechny nekompatibility, se kterými se můžete setkat v budoucnu, a být na ně připravení.

Základy, které byste měli vědět

Začněte se složkou: Navrhuji, abyste nejdřív ze všeho přestali uvažovat v intencích prezentací a začali uvažovat v intencích složek. Ať už používáte kteroukoliv platformu, je jako první věc potřeba vytvořit pro každou prezentaci prázdnou složku. Pak do této složky zkopírujte všechen propojený obsah, včetně obrázků, zvuků a souborů videa – ještě předtím, než vložíte položku jako propojení v PowerPointu. Pokud potřebujete odkaz na wordové dokumenty, excelové listy, soubory PDF nebo jiné dokumenty – zkopírujte je do této složky před tím, než na ně ze snímků PowerPointu vytvoříte odkazy.

Aktualizujte aplikaci: Dbejte na to, aby byl PowerPoint aktualizovaný: Ujistěte se, že máte nainstalované nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Office. Tyto aktualizace řeší spoustu problémů s kompatibilitou. Použijte na počítači službu Windows Update pro zajištění, že máte nejnovější dostupnou verzi aplikace.

Upgrade na aktuální verze: vždy zvažte přesunutí nahoru na novější verzi PowerPointu. Informace o nové verze Office na stránkách support.office.com.

Skamaraďte se s nástrojem Kontrola kompatibility: PowerPoint 2008 pro Mac má možnost vytvoření sestavy kompatibility (Zobrazení | Sestava kompatibility), která kontroluje v otevřené prezentaci problémy s kompatibilitou s profily všech verzí PowerPointu ve Windows a na Macu – zpětně i pro PowerPoint 97 a 98. Pak vám oznámí, které funkce přesně můžou být ohrožené a co nebude fungovat.

Podobně pak má PowerPoint 2007 nástroj Kontrola kompatibility, který se zobrazí tak, že kliknete na tlačítko Office | Příprava | Spustit kontrolu kompatibility – ale tato možnost hledá jenom problémy s kompatibilitou se staršími verzemi PowerPointu ve Windows – nezjišťuje problémy s verzí PowerPointu pro Mac.

Žádné úpravy, plné zobrazení: I když se spousta tvůrců PowerPointu snaží, aby byly prezentace pro víc platforem jednoduché kvůli předcházení problémům s kompatibilitou, pamatujte si, že to není tak omezující, jak to vypadá. Novější verze PowerPointu na obou platformách nemusí umožňovat úpravy určitých funkcí, ale umožní tyto funkce zobrazovat v režimu prezentace. Dobrým příkladem jsou animace dráhy pohybu v PowerPointu pro Windows – zatímco PowerPoint 2004 a 2008 na počítači Mac neumožňují přidávat nebo upravovat animace dráhy pohybu, budou je přehrávat.

Dodržujte tyto pokyny

Existuje několik pokynů, které můžete dodržovat při vytváření powerpointových prezentací určených pro zobrazení nebo úpravy ve verzích PowerPointu pro Windows i Mac. Tyto pokyny jsem rozdělil do širších kategorií.

Základní pokyny

 • Pamatujte, že v jednoduchosti je krása – a používejte nástroje pro kreslení v PowerPointu k vytváření obrazců a kreseb, místo abyste používali aplikace třetích stran.

 • A vždycky myslete spíš v intencích složek než prezentací – vytvořte novou složku pro každou vytvářenou prezentaci – v této složce by měla být skutečná prezentace a jakékoli propojené soubory jako zvukové a filmové soubory, ostatní propojené dokumenty atd. Dbejte na to, aby v dílčích složkách nebyl žádný obsah – uchovávejte všechno v jedné složce.

Práce s médii

 • Používejte vždycky standardní formáty médií, které nejsou specifické pro jedinou platformu – raději místo formátů souborů WindowsMedia a QuickTime používejte videa MPEG. Podobně používejte MP3 bez DRM místo audia WindowsMedia nebo skladeb či souborů iTunes.

 • Když propojíte mluvený komentář nebo zvukový soubor v PowerPointu pro Windows, v PowerPointu pro Mac nebude problém zvuk přehrát. Ale naopak to neplatí. PowerPoint pro Windows nedokáže přehrávat žádné propojené mluvené komentáře a zvuky nahrané ve verzích pro Macintosh, protože formát QuickTime počítačů Apple používá k ukládání nahrávek formát AIFF a nemá příponu souboru AIFF. Microsoft PowerPoint pro Windows nemá ponětí, co to je za soubory!

 • Pokud potřebujete přesunout zvukový soubor nahraný v PowerPointu pro Mac na počítač s Windows, vložte zvukový soubor jako součást prezentaci. PowerPoint naštěstí na obou platformách vkládá zvukové soubory ve výchozím nastavení, pokud se nerozhodnete toto nastavení změnit (tak, že místo toho v dialogovém okně Zaznamenat mluvený komentář propojíte zvukový soubor).

 • ActiveX je stejná technologie systému Windows, která umožňuje přehrávat filmy v aplikacích Adobe Flash a Director v aplikaci Internet Explorer a dalších aplikacích, včetně aplikace PowerPoint. ActiveX je technologie společnosti Microsoft a není k dispozici na platformě Macintosh. To znamená to, že pokud vložíte filmy ve formátu Flash do prezentace pomocí PowerPointu pro Windows, soubory Flash se nebudou přehrávat na počítači Mac.

Text a písma

 • Používejte písma, která jsou standardní pro Windows i Mac – patří sem Arial, Times New Roman, Courier New, Verdana, Tahoma, Trebuchet MS atd. PowerPoint 2007 a 2008 můžou používat taky nová písma jako Calibri.

 • Nezapomínejte ani, že verze PowerPointu pro Windows můžou v prezentaci používat i písma TrueType. Tato vložená písma se ale nedají zobrazovat ve verzích PowerPointu pro Mac.

 • Některá písma OpenType, zvlášť z kolekce písem Adobe Pro, se bez problémů zobrazují v PowerPointu pro Windows i v PowerPointu 2001 (X) pro Mac. Tato písma OpenType ale vždycky nefungují v PowerPointu 2004 nebo 2008 pro Mac.

 • Nedělejte v textu moc těsné mezery – rozdíly ve vykreslování písem můžou přidat další řádek do textového pole ve verzi PowerPointu pro Windows nebo Mac.

Obrázky a grafika

 • Na počítači Mac nepoužívejte grafiku PICT – na obou platformách je nejlepší používat GIF, PNG a JPG. Pro ilustrace používejte soubory WMF nebo EMF.

 • Mac verze PowerPointu se dodávají se speciálními fotografickými efekty, které byly původně součástí aplikace PhotoDraw od Microsoftu ve Windows. Bez ohledu na to můžete jakýkoliv soubor prezentace pro Mac, který obsahuje obrázky s těmito efekty, přesunout do všech verzí PowerPointu pro Windows a zvláštní efekty zůstanou beze změny. Jediným rizikem je, že tyto efekty nemůžete použít u obrázků po přesunutí prezentace do verze PowerPointu pro Windows.

Všechno ostatní

 • Většina vložených objektů v powerpointových v prezentacích, které jsou vytvořené ve Windows, se dobře nepřekládají na verzi PowerPointu pro Mac. Pokud má třeba vložený wordový dokument nebo excelová tabulka znaky s přízvukem, nemusí se tyto znaky v prezentaci pro víc platforem zobrazovat. Místo vložení těchto souborů (Word, Excel, PDF atd.) použijte hypertextové odkazy k jejich propojení se souborem prezentace. Tyto soubory musí být ve stejné složce jako prezentace aplikace PowerPoint.

 • Některé formáty souborů (například Microsoft Visio a CAD) se nemusí dobře přeložit. V těchto případech můžete soubory často převést na obrázek nebo soubor PDF v jejich nativních aplikacích. Tyto nově převedené soubory můžete potom propojit s powerpointovým souborem a budou rozpoznány a správně se zobrazovat na obou platformách.

 • Tabulky aplikace Microsoft Word a tabulky aplikace Excel vložené do PowerPointu můžou způsobovat potíže mezi platformami. Buďto tabulku znova vytvořte pomocí nativního tabulkového modulu PowerPointu nebo vytvořte odkaz na dokument v aplikaci Word nebo Excel. To není až tak problém mezi PowerPointem 2007 pro Windows a PowerPointem 2008 pro Mac – ale může to být problém v dřívějších verzích obou operačních systémů.

 • Pro vývojáře PowerPointu pro víc platforem je pořád nejlepším programovacím řešením Visual Basic (VBA). Ale pro ty, kdo si chtějí hrát s programovacími možnostmi PowerPointu pomocí jazyka Visual Basic, jsou verze pro Mac velkým zklamáním. PowerPoint 2004 pro Mac používá VBA 5 a některé programovací funkce, které existují v nejnovějších verzích Windows, ve verzích pro Mac chybí. PowerPoint 2008 pro Mac nemá vůbec žádnou podporu jazyka VBA, i když Microsoft potvrdil, že se podpora VBA v příštím vydání PowerPointu na Macu vrátí.

 • Mějte na paměti, že některé funkce nefungují na obou platformách – Mac verze PowerPointu pořád nenabízejí animace dráhy pohybu – i když můžou zobrazovat animace dráhy pohybu v prezentacích vytvořených ve Windows – přesto je pořád nemůžete upravovat.

 • Rozdíly barev gamma mezi oběma platformami znamenají, že se barvy prezentace vytvořené na počítači s Windows jeví na počítačích Mac světlejší. To není problém, který by se dal vyřešit v PowerPointu, je to záležitost platformy.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×