Kombinace textových hodnot pomocí výrazu

Když chcete kombinovat hodnoty ve dvou nebo více textových polích, vytvořte výraz používající operátor ampersand (&). Předpokládejme například, že máte formulář nazvaný Zaměstnanci. Zadáte jméno a příjmení zaměstnanců do samostatných polí, ale v záhlaví formuláře chcete zobrazit celé jméno zaměstnance.

Chcete-li zobrazit celé jméno, můžete použít tento výraz:

=[Jméno] & " " & [Příjmení]

Výraz používá operátor & ke kombinování hodnot v polích Jméno a Příjmení. Ve výrazu je také použita dvojice uvozovek (") oddělená mezerou, pomocí které se vloží mezera mezi jména a příjmení. Když chcete něco vložit mezi dvě pole, například mezeru, interpunkční znaménko nebo text literálu, je nutné tuto přídavnou hodnotu uzavřít do uvozovek.

Jako další příklad můžete použít následující výraz k zobrazení příjmení a jmen oddělených čárkou a mezerou:

=[Příjmení] & ", " & [Jméno]

V tomto případě výraz vloží mezi pole Jméno a Příjmení čárku a mezeru.

V následujícím postupu se předpokládá, že máte formulář založený na tabulce, která obsahuje pole s názvem Jméno a Příjmení. V opačném případě můžete změnit výraz v kroku 6 tohoto postupu tak, aby vyhovoval vašim vlastním datům.

Přidání textového pole s výrazem pro celá jména

  1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Textové pole.

  3. Přetažením ukazatele ve formuláři nebo sestavě vytvořte textové pole.

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši do textového pole a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

  5. V seznamu vlastností klepněte na kartu Datové.

  6. Změňte hodnotu v poli vlastností Zdroj ovládacího prvku na =[Jméno] & " " & [Příjmení].

  7. Zavřete seznam vlastností a uložte změny.

V některých případech nemusí jedno z polí, které chcete kombinovat, obsahovat žádnou hodnotu. Tato absence dat se nazývá hodnota null. Když použijete operátor & a v poli není žádná hodnota, vrátí aplikace Access pro toto pole Řetězec nulové délky. Pokud je například v záznamu některého zaměstnance uvedeno pouze jeho příjmení, vrátí výraz z předchozího příkladu řetězec nulové délky pro pole Jméno, znak mezery a hodnotu v poli Příjmení.

Výsledek výrazu, když pole Jméno neobsahuje žádná data

1. Jelikož v poli Jméno nejsou žádná data, je před příjmením Karásek řetězec s nulovou délkou a mezera.

Při kombinování hodnot z více polí do nového řetězce možná budete chtít do nového řetězce zahrnout hodnotu (například čárku), pouze pokud v určitém poli existují data. Pro podmíněné přidávání hodnoty použijte ke kombinování polí namísto operátoru & operátor +. Předpokládejme například, že máte tabulku nazvanou Zákazník a tato tabulka obsahuje pole nazvaná Město, Kraj a PSČ. Hodnoty v těchto polích chcete kombinovat a použít v sestavě, ale některé záznamy možná nemají hodnotu v poli Kraj. V takovém případě byste při kombinování polí pomocí operátoru & získali před hodnotou PSČ nechtěnou čárku.

Chcete-li vynechat tuto nechtěnou čárku, můžete použít operátor (+) tak, jak vidíte v následujícím příkladu výrazu:

=([Město] & (", " + [Kraj]) & " " & [PSČ])

Operátor + kombinuje text stejně jako operátor &. Operátor + však také podporuje tzv. šíření hodnoty Null. Šíření hodnoty Null zajišťuje, že pokud má kterákoli součást výrazu hodnotu Null, výsledkem celého výrazu je také hodnota Null. V předchozím příkladu se podívejte na část zadanou jako (", " + [Kraj]). Protože je použit operátor +, zahrnuje výraz vyhodnocovaný uvnitř vnitřních závorek čárku pouze tehdy, pokud existuje hodnota v poli Kraj. Pokud hodnota neexistuje, použije se šíření hodnoty Null, celý výraz ve vnitřních závorkách je vyhodnocen jako Null a díky tomu se čárka skryje.

Příklad výsledku výrazu, pokud není zadán žádný kraj

1. Záznamy obsahující hodnoty pro pole Kraj jsou zobrazeny s čárkou, mezerou a zkratkou kraje.

2. Pro záznam s hodnotou Brno v poli Město není zadán žádný kraj, takže výsledek výrazu je zobrazen bez čárky, mezery a zkratky kraje.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×