Kolekce Galerie médií

V Galerii médií jsou mediální Klip rozděleny do čtyř typů kolekcí. Jedná se o Vlastní kolekceKolekce sady Office, které se zobrazí v seznamu kolekcí vždy, a dvě další kolekce, které se zobrazí pouze za určitých okolností.

Vlastní kolekce

Vlastní kolekce, které vytvoříte, jsou vždy ve výchozím nastavení umístěny do složky Vlastní kolekce. V Galerii médií můžete například zadat požadavek na vyhledání existujících fotografií na pevném disku. V případě, že galerie vyhledá fotografie ve složkách na pevném disku, vytvoří nové kolekce s názvy, které budou odpovídat existujícím složkám na pevném disku. Jsou-li klipy nalezeny v kořenovém adresáři jednotky a tedy s nimi není spojena žádná složka, přidá Galerie médií tyto klipy do složky Nezařazené klipy. Tento obsah je potom možné přesunout do složky s vhodnějším názvem.

Po stažení klipů z webu Microsoft Office Online Clip Art nebo Media Web budou tyto klipy uloženy do složky Stažené klipy, která bude vytvořena speciálně pro klipy z tohoto webu.

K uložení a snadnému vyhledání oblíbených mediálních souborů je možné použít kolekci Oblíbené položky.

Kolekce sady Office

Složka Kolekce sady Office obsahuje všechny mediální soubory, které jsou k dispozici v sadě Microsoft Office.

Sdílené kolekce

Tyto kolekce obsahují klipy, které sdílí více uživatelů. Jedná se například o podnikové klipy, které se používají v určité organizaci. Klipy v této kolekci jsou obvykle uloženy na souborovém serveru nebo běžné pracovní stanici. Tyto typy kolekcí existují pouze v případě, že správce sítě příslušnou kolekci vytvořil a exportoval, aby ji bylo možné používat prostřednictvím sdílené síťové jednotky.

Webové kolekce

Ve složce Webové kolekce najdete kolekci Microsoft Office Online. Prohledáním této kolekce nebo jejím zahrnutím do vyhledávání najdete kterýkoli z tisíců klipů dostupných na domovské stránce Klipart a média.

Poznámka : Chcete-li zobrazit klipy na webu Microsoft Office Online, musíte mít aktivní připojení k internetu.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×