Klauzule jazyka SQL aplikace Access: FROM

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

To je jedním ze sady články o Access SQL. Tento článek popisuje, jak psát klauzule FROM a pomocí příklady ilustrují různé postupy, které lze použít v klauzuli FROM.

V příkazu SELECT zadáte zdroje dat v klauzuli FROM. Klauzule FROM může obsahovat také operace připojení. Operace připojení použijete k porovnání a sloučení dat ze dvou zdrojů dat, jako jsou dvě tabulky nebo tabulky a dotaz.

Základní informace o Access SQL, najdete v článku Access SQL: základní koncepty, slovník a syntaxe.

V tomto článku

Určení zdroje dat

Použití nahrazovat pro zdroje dat

Připojit se ke související data

Určení zdroje dat

V příkazu SELECT klauzule FROM Určuje tabulky nebo dotazy, které obsahují data, která budou používat klauzuli SELECT.

Předpokládejme, že budete chtít zjistit telefonní číslo určitého zákazníka. Za předpokladu, že tabulku obsahující pole, které jsou uložená data se nazývá tblCustomer, klauzule FROM by mohl vypadat například takto:

FROM tblCustomer

Hranaté závorky umožňuje uzavřete název. Pokud název neobsahuje mezery ani speciální znaky (například znamének za sebou), jsou volitelné hranatých závorek. Pokud název obsahovat mezery ani speciální znaky, je nutné použít hranatých závorkách.

Tip : Název, který obsahuje mezery, je snadněji číst a ušetřit čas při návrhu formulářů a sestav ale může skončily provádění zadejte informace při psaní příkazy SQL. Tuto skutečnost byste měli zvážit při zadávání názvu objektů v databázi aplikace Access.

Použití nahrazovat pro zdroje dat

Můžete odkázat na tabulku v příkazu SELECT pomocí alias tabulky v klauzuli FROM jiným názvem. Alias tabulky je název, který je přiřadit ke zdroji dat v dotazu při použití výrazů jako zdroj dat nebo abyste mohli snadněji číst a psát příkazu SQL. To může být užitečné, pokud je v poli Název zdroje dat dlouho nebo obtížné psát, zejména v případě, že máte více polí, které mají stejný název z různých tabulek.

Například pokud chcete výběr dat ze dvou polí, obě pojmenované ID, první pochází z tabulky tblCustomer a druhé z tabulky tblOrder klauzuli SELECT by mohl vypadat například takto:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Pomocí aliasů tabulek v klauzuli FROM se mohou usnadnit dotazu zadejte. Klauzuli FROM s aliasů tabulek, by mohl vypadat například takto:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Pak můžete tyto aliasy tabulky v klauzuli SELECT následujícím způsobem:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Poznámka : Při použití alias tabulky naleznete v tabulce v příkazu SQL alias nebo název celou tabulku.

Připojit se ke související data

Když budete potřebovat způsob, jak sloučit dvojice obsahující záznamy ze dvou zdrojů dat do jednoho záznamy ve výsledku dotazu, můžete provádět spojení. Spojení je souvisejí operaci SQL, která určuje, jak dva zdroje dat a jestli data z jednoho zdroje musí být součástí, pokud žádná odpovídající data z jiného zdroje.

Sloučit informace ze dvou zdrojů dat, provedení operace připojení na pole, které mají společné. Při podle hodnot uložených v tomto poli se ve výsledcích zkombinuje data ze záznamů.

Kromě kombinování dat, také pomocí spojení můžete určit, jestli do nich zahrnout záznamy z obou tabulek, pokud existuje nemají odpovídající záznam v související tabulce.

Předpokládejme například, který chcete použít data ze dvou tabulek v dotazu: tblCustomer a tblOrder. Dvě tabulky obě obsahují pole CustomerID, který identifikuje zákazníka. Každý záznam v tabulce tblCustomer může mít jeden nebo více odpovídající záznamy v tabulce tblOrder a odpovídající hodnoty můžete určený podle hodnot uložených v poli ČísloZákazníka.

Pokud se chcete připojit tabulky tak, aby dotaz kombinuje záznamy z tabulek, s výjimkou záznamy z obou tabulek, pokud je nemají odpovídající záznam další jiných tabulek, klauzule FROM může vypadat takto (zalomení řádku tady přidáno pro snazší čitelnost):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

V aplikaci Access spojení dojít v klauzuli FROM příkazu SELECT. Existují dva typy spojení: vnitřní spojení a vnější spojení. Následující části popisují tyto dva typy spojení.

Vnitřní spojení

Nejběžnější typ spojení je vnitřní spojení. Při spuštění dotazu s vnitřní spojení jsou pouze záznamy, které jsou zahrnuty ve výsledku dotazu těchto záznamech, pokud existuje společná hodnota v obou spojených tabulkách.

Vnitřní spojení má tuto syntaxi (zalomení řádku tady přidáno pro snazší čitelnost):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

Následující tabulka popisuje různé části operace INNER JOIN.

Část

Popis

tabulka1, tabulka2

Názvy tabulek, ze kterých jsou slučovány záznamy

pole1, pole2

Názvy slučovaných polí. Nejedná-li se o číselná pole, musí mít obě pole stejný Datový typ a obsahovat stejný druh dat, názvy polí se však nemusejí shodovat.

operátor_porovnání

Libovolný relační porovnávací operátor: "=," "<," ">," "<=," ">=," nebo "<>."

Vnější spojení

Vnější spojení jsou podobné vnitřní spojení, protože dotazu informaci, jak sloučit informace ze dvou zdrojů. Jsou jiné vzhledem k tomu, že se také určit, jestli do nich zahrnout data pokud existuje společná hodnota. Vnější spojení jsou směrová: můžete určit, zda chcete zahrnout všechny záznamy z první zdroj dat podle spojení (nazývané levé spojení) nebo zahrnout všechny záznamy z druhé zdroje dat ve spojení (nazývané pravé spojení).

Vnější spojení má tuto syntaxi:

FROM tabulka1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tabulka2
ON tabulka1.pole1operátor_porovnání tabulka2.pole2

Následující tabulka popisuje různé části operace LEFT JOIN a RIGHT JOIN.

Část

Popis

tabulka1, tabulka2

Názvy tabulek, ze kterých jsou slučovány záznamy

pole1, pole2

Názvy polí, kteří se připojili. Pole musí mít stejný Datový typ a obsahují stejný druh dat, ale není nutné mít stejný název.

operátor_porovnání

Libovolný relační porovnávací operátor: "=," "<," ">," "<=," ">=," nebo "<>."

Další informace o spojení naleznete v článku spojení tabulek a dotazů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×