Klauzule WHERE

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Určuje, které záznamy z tabulek uvedených v klauzuli FROM jsou ovlivněny příkazem SELECT, UPDATE nebo DELETE.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulkový_výraz
WHERE kritéria

Příkaz SELECT obsahující klauzuli WHERE má následující části:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí k načtení spolu s přezdívky název pole, výběrové predikáty (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW nebo TOP), nebo další možnosti příkazu SELECT.

tabulkový_výraz

Název tabulky nebo tabulek, ze kterých jsou data načtena.

kritéria

Výraz, kterému musí záznamy vyhovovat, aby byly zahrnuty do výsledků dotazu.


Poznámky

Databázový stroj Microsoft Access vybere záznamy, které vyhovují podmínkám uvedeným v klauzuli WHERE. Pokud klauzuli WHERE neurčíte, dotaz vrátí všechny řádky tabulky. Pokud v dotazu určíte více tabulek a nepoužijete klauzuli WHERE nebo JOIN, bude výsledkem Kartézský součin tabulek.

Klauzule WHERE je nepovinná, pokud je však použita, musí následovat za klauzulí FROM. Je například možné vybrat všechny zaměstnance obchodního oddělení (WHERE Dept = 'Sales') nebo všechny zákazníky ve věku od 18 do 30 let (WHERE Age Between 18 And 30).

Pokud k operacím spojení více tabulek nepoužijete klauzuli JOIN, nebude možné výsledný objekt Recordset aktualizovat.

Klauzule WHERE má podobnou funkci jako klauzule HAVING. Klauzule WHERE určuje, které záznamy jsou vybrány. Podobně je po seskupení záznamů pomocí klauzule GROUP BY na základě klauzule HAVING určeno, které záznamy budou zobrazeny.

Pomocí klauzule WHERE je možné vyloučit záznamy, které nemají být seskupeny klauzulí GROUP BY.

K určení, které záznamy mají být příkazem SQL vráceny, lze použít různé výrazy. V následujícím příkladu jsou například příkazem SQL vybráni zaměstnanci, jejichž plat je větší než 21 000 Kč:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

Klauzule WHERE může obsahovat až 40 výrazů spojených logickými operátory, například operátory And a Or.

Zadáváte-li název pole, který obsahuje mezery nebo interpunkční znaménka, uveďte název v hranatých závorkách ([ ]). Tabulka informací o zákaznících může obsahovat například údaje o konkrétních zákaznících:

SELECT [Customer’s Favorite Restarant]

Při zadávání kritérií argumentu literály datum musí být v USA formát i v případě, že nepoužíváte verzi aplikace Microsoft Access database engine pro USA. 10 mohou 1996, je třeba číslovka 10/5/96 Spojené království a 5/10/96 ve Spojených státech. Je potřeba uzavřít datové literály s křížek (#), jak je vidět v následujícím příkladu.

Chcete-li najít záznamy s datem 10. května 1996 v britské databázi, je třeba použít následující příkaz SQL:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Případně můžete použít funkci DateValue, která zohledňuje mezinárodní nastavení zavedená v systému Microsoft Windows®. Následující kód je například možné použít v USA:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

A tento kód ve Velké Británii:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Poznámka : Pokud je sloupec, na který odkazuje řetězec kritérií, typu GUID, je ve výrazu kritérií použita mírně odlišná syntaxe:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Použijte vnořené složené závorky a pomlčky, jak je znázorněno v příkladu.Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×