Klauzule PROCEDURE

Definuje název a nepovinné Parametr.

Poznámka : Klauzule PROCEDURE byla nahrazena příkazem PROCEDURE. Klauzule PROCEDURE je nadále podporována, příkaz PROCEDURE ale poskytuje větší možnosti a je doporučovanou syntaxí.

Syntaxe

PROCEDURE název [parametr1 datový_typ[, parametr2 datový_typ[, ...]]

Klauzule PROCEDURE má následující části:

Část

Popis

název

Název procedury.

parametr1, parametr2

Jeden nebo několik názvů polí nebo parametrů. Příklad:

PROCEDURE Sales_By_CountryRegion [Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime;

datový_typ

Jeden z primárních datových typů Microsoft Access SQL nebo jejich synonyma


Poznámky

Procedura SQL sestává z klauzule PROCEDURE, která určuje název procedury, nepovinného seznamu definic parametrů a jednoho Příkaz nebo řetězec SQL. Procedura Get_Part_Number může například spouštět dotaz načítající určenou část čísla.

Poznámka : 

  • Pokud klauzule obsahuje více než jednu definici pole (dvojici parametr datový_typ), musí být tyto definice odděleny čárkou.

  • Za klauzulí PROCEDURE musí následovat příkaz SQL (například příkaz SELECT nebo UPDATE).Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×