Klauzule ORDER BY

Seřadí záznamy ve výsledku dotazu podle určeného pole nebo polí vzestupně nebo sestupně.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulka
WHERE výběrová_kritéria
[ORDER BY pole1 [ASC | DESC ][, pole2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Příkaz SELECT obsahující klauzuli ORDER BY má následující části:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí, která mají být načtena, včetně Alias (SQL) názvů polí, agregačních funkcí jazyka SQL, výběrových predikátů (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW či TOP) nebo dalších možností příkazu SELECT.

tabulka

Název tabulky, ze které jsou načítány záznamy.

výběrová_kritéria

Kritéria výběru. Pokud příkaz obsahuje klauzuli WHERE, databázový stroj Microsoft Access seřadí hodnoty po uplatnění podmínek WHERE na záznamy.

pole1, pole2

Názvy polí, podle kterých mají být záznamy seřazeny.


Poznámky

Klauzule ORDER BY je nepovinná. Pokud však chcete data zobrazit seřazená, musíte klauzuli ORDER BY použít.

Výchozím Pořadí řazení je vzestupné řazení (A až Z, 0 až 9). V obou následujících příkladech jsou jména zaměstnanců seřazena podle příjmení:

SELECT Příjmení, Jméno
FROM Zaměstnanci
ORDER BY Příjmení;

SELECT Příjmení, Jméno FROM Zaměstnanci ORDER BY Příjmení ASC;

Chcete-li použít sestupné řazení (Z až A, 9 až 0), přidejte vyhrazené slovo DESC za každé pole, podle něhož chcete sestupně řadit. V následujícím příkladu jsou vybrány platy a záznamy jsou podle nich seřazeny sestupně:

SELECT Příjmení, ZákladníPlat
FROM Zaměstnanci
ORDER BY ZákladníPlat DESC, Příjmení;

Pokud v klauzuli ORDER BY určíte pole obsahující data typu Datový typ Memo nebo Datový typ Objekt OLE, dojde k chybě. Databázový stroj Microsoft Access řazení podle těchto polí neprovádí.

Klauzule ORDER BY je obvykle poslední položkou v Příkaz nebo řetězec SQL.

Do klauzule ORDER BY můžete přidat další pole. Záznamy jsou nejprve seřazeny podle prvního pole uvedeného v klauzuli ORDER BY. Záznamy obsahující v daném poli stejné hodnoty jsou pak seřazeny podle druhého pole atd.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×