Klauzule HAVING

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klauzule HAVING v aplikaci Access určuje, které seskupené záznamy budou zobrazeny v příkazu SELECT s klauzuli GROUP BY. Až GROUP BY kombinuje záznamy, zobrazí HAVING seskupené klauzule GROUP BY záznamy, které splňují podmínky klauzule HAVING.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulka
WHERE výběrová_kritéria
GROUP BY seznam_seskupovacích_polí
[HAVING skupinová_kritéria]

Příkaz SELECT obsahující klauzuli HAVING má následující části:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí k načtení spolu s přezdívky názvů polí, agregační funkce jazyka SQL, výběrové predikáty (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW nebo TOP), nebo další možnosti příkazu SELECT.

tabulka

Název tabulky, ze které jsou načítány záznamy.

výběrová_kritéria

Kritéria výběru. Pokud příkaz zahrnuje klauzuli WHERE, databázový stroj Microsoft Access po uplatnění podmínek WHERE na záznamy provádí seskupení hodnot.

seznam_seskupovacích_polí

Názvy až 10 polí, které budou použity k seskupení záznamů. Pořadí názvů polí v seznamu seznam_seskupovacích_polí určuje úroveň seskupení od nejvyšší po nejnižší.

skupinová_kritéria

Výraz určující, které seskupené záznamy budou zobrazeny.

Poznámky

Klauzule HAVING je nepovinná.

Klauzule HAVING má podobnou funkci jako klauzule WHERE, která určuje vybrané záznamy. Po seskupení záznamů pomocí klauzule GROUP BY je na základě klauzule HAVING určeno, které záznamy budou zobrazeny:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Klauzule HAVING může obsahovat až 40 výrazů spojených logickými operátory, například operátory And a Or.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×