Klauzule FROM

Tato klauzule určuje tabulky nebo dotazy obsahující pole určená v příkazu SELECT.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulkový_výraz [IN externí_databáze]

Příkaz SELECT obsahující klauzuli FROM má následující části:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí, která mají být načtena, včetně Alias (SQL) názvů polí, agregačních funkcí jazyka SQL, výběrových predikátů (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW či TOP) nebo dalších možností příkazu SELECT.

tabulkový_výraz

Výraz určující jednu nebo několik tabulek, ze kterých mají být načtena data. Výrazem může být jeden název tabulky, název uloženého dotazu nebo složený výsledek operací INNER JOIN, LEFT JOIN nebo RIGHT JOIN.

externí_databáze

Úplná cesta k externí databázi, která obsahuje všechny tabulky ve výrazu tabulkový_výraz.


Poznámky

Klauzule FROM je povinná a musí být uvedena za každým příkazem SELECT.

Pořadí názvů tabulek ve výrazu tabulkový_výraz není důležité.

Pro dosažení většího výkonu a pro snadnější použití je doporučeno používat k načítání dat z externí databáze místo klauzule IN Propojená tabulka.

Následující příklad obsahuje ukázku načtení dat z tabulky Zaměstnanci:

SELECT Příjmení, Jméno
FROM Zaměstnanci;Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×