Klávesy pro práci s nápovědou

V zobrazeném okně nápovědy

Klávesy

Akce

F6

Přepnutí mezi Navigační podokno a Podokno tématu

ALT+O

Zobrazení nabídky Možnosti umožňující přístup ke všem příkazům panelu nástrojů Nápověda

ALT+MEZERNÍK

Zobrazení ovládací nabídky aplikace

F5

Obnovení tématu nápovědy


V navigačním okně

Klávesy

Akce

CTRL+TAB

Přepnutí na následující kartu

ENTER

Otevření vybrané skupiny témat nebo tématu nápovědy

ŠIPKA DOLŮ

Otevření následující skupiny témat nebo tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU

Otevření předcházející skupiny témat nebo tématu nápovědy


V okně témat

Klávesy

Akce

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na následující téma nápovědy

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na předcházející téma nápovědy

TAB

Přechod na první nebo následující hypertextový odkaz

SHIFT+TAB

Přechod na poslední nebo předcházející hypertextový odkaz

ENTER

Aktivace vybraného hypertextového odkazu

ŠIPKA NAHORU

Posun k začátku tématu nápovědy

ŠIPKA DOLŮ

Posun ke konci tématu nápovědy

PAGE UP

Posun k začátku tématu nápovědy po větších úsecích

PAGE DOWN

Posun ke konci tématu nápovědy po větších úsecích

HOME

Přechod na začátek tématu nápovědy

END

Přechod na konec tématu nápovědy

CTRL+P

Tisk aktivního tématu nápovědy

CTRL+A

Výběr celého tématu nápovědy

CTRL+C

Kopírování vybraných položek do schránky


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×