Klávesové zkratky v aplikaci Outlook

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Klávesové zkratky aplikace Microsoft Office Outlook

Základní navigace

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přechod do složky Pošta

CTRL+1

Přechod do složky Kalendář

CTRL+2

Přechod do složky Kontakty

CTRL+3

Přechod do složky Úkoly

CTRL+4

Přechod do složky Poznámky

CTRL+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL+6

Přechod na zástupce

CTRL+7

Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+TEČKA

Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+ČÁRKA

Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem aplikace Outlook, podoknem čtení a panelem úkolů

F6 nebo CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a výběry na panelu úkolů

TAB

Přechod v rámci navigačního podokna

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

V podokně čtení přechod na předchozí zprávu

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

V podokně čtení posunutí textu o stránku dolů

MEZERNÍK

V podokně čtení posunutí textu o stránku nahoru

SHIFT+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení skupiny v navigačním podokně (s vybranou skupinou)

SHIFT+PLUS nebo SHIFT+MINUS

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Posunutí na další pole v podokně čtení.

SHIFT+TAB

Posunutí na předchozí pole v podokně čtení

CTRL+TAB

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+B, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+BACKSPACE

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Výběr informačního řádku a zobrazení příkazů nabídky (jsou-li k dispozici)

CTRL+SHIFT+W

Hledat:

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Hledání zprávy nebo jiné položky

CTRL+E

Vymazání výsledků hledání

ESC

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního modulu)

CTRL+ALT+A

Rozbalení tvůrce dotazu hledání

CTRL+ALT+W

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

Vytvoření nové složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Hledání textu v rámci zprávy nebo jiné položky

F4

Hledání dalšího výskytu při hledání textu ve zprávě nebo v jiné položce

SHIFT+F4

Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování v rámci otevřených položek. Funguje v podokně čtení na otevřené položce.

CTRL+H

Rozšíření hledání na pracovní plochu

CTRL+ALT+K

vlajky

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

CTRL+SHIFT+G

Barevné kategorie

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

ALT+D

Vytvoření položky nebo souboru

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Vytvoření události

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření distribučního seznamu

CTRL+SHIFT+L

Vytvoření faxu

CTRL+SHIFT+X

Vytvoření složky

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření položky deníku

CTRL+SHIFT+J

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Vytvořte zprávu.

CTRL+SHIFT+M

Vytvoření poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření nového dokumentu sady Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

Vystavení do této složky

CTRL+SHIFT+S

Vystavení odpovědi v této složce

CTRL+T

Vytvoření složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Vytvoření úkolu

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

(všechny položky)

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

uložit,

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložit a zavřít

ALT+S

Uložit jako...

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

CTRL+D

Tisknout.

CTRL+P

Kopírování položky

CTRL+SHIFT+Y

Přesunutí položky

CTRL+SHIFT+V

Kontrola jmen

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

vpřed

CTRL+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

ALT+S

Přepnutí na úpravy v poli (s výjimkou zobrazení ikon)

F2

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

[E-mail]

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přechod do složky Doručená pošta

CTRL+SHIFT+I

Přechod do složky Odeslaná pošta

CTRL+SHIFT+O

Výběr účtu pro odeslání zprávy

CTRL+TAB (fokus na poli Komu) a pak klávesa TAB pro přechod na tlačítko Účty

Kontrola jmen

CTRL+K

Odeslat.

ALT+S

Odpověď na zprávu

CTRL+R

Odpověď na zprávu všem

CTRL+SHIFT+R

Předání zprávy dál

CTRL+F

Zrušení označení zprávy jako nevyžádané

CTRL+ ALT+J

Zobrazení blokovaného externího obsahu (ve zprávě)

CTRL+SHIFT+I

Vystavení do složky

CTRL+ SHIFT+S

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další zprávu

ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření nové zprávy (v poštovní složce)

CTRL+N

Vytvoření nové zprávy (ze zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otevření přijaté zprávy

CTRL+O

Otevře adresář.

CTRL+SHIFT+B

Převod zprávy ve formátu HTML nebo RTF na prostý text

CTRL+SHIFT+O

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

INSERT

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Označit jako přečtené

CTRL+Q

Označení zpráv jako nepřečtených

CTRL+U

Zobrazení nabídky pro stahování obrázků, změnu nastavení automatického stahování nebo přidání odesílatele do seznamu Bezpeční odesílatelé

CTRL+SHIFT+W

Najít nebo nahradit

F4

Najít další

SHIFT+F4

Odeslat.

CTRL+ENTER

Tisknout.

CTRL+P

vpřed

CTRL+F

Předání jako přílohy

CTRL+ALT+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT+ENTER

Označení pro stažení

CTRL+ALT+M

Zrušení označení pro stažení

CTRL+ALT+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Kalendář

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Vytvoření nové události (ve složce Kalendář)

CTRL+N

Vytvoření nové události (v zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření nové žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Předání události nebo schůzky dál

CTRL+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

CTRL+R

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

CTRL+SHIFT+R

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

ALT+0

Zobrazení 1 dne v kalendáři

ALT+SHIFT+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

ALT+SHIFT+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

ALT+SHIFT+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

ALT+SHIFT+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

ALT+SHIFT+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

ALT+SHIFT+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

ALT+SHIFT+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

ALT+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

ALT+9

Přechod na datum

CTRL+G

Přepnutí do zobrazení měsíce

ALT+= nebo CTRL+ALT+4

Přechod na další den

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Přechod na další týden

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další měsíc

ALT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí den

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

ALT+PAGE UP

Přechod na začátek týdne

ALT+HOME

Přechod na konec týdne

ALT+END

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

CTRL+ALT+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro událost nebo úkol

CTRL+G

Další klávesové zkratky naleznete v částech týkajících se zobrazení, zobrazení kalendáře v režimu dnů, týdnů a měsíců a zobrazení tabulky dat.

Kontakty:

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Vytočení nového volání

CTRL+SHIFT+D

Vyhledání kontaktu nebo další položky

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení tabulky nebo seznamu kontaktů

SHIFT+písmeno

Výběr všech kontaktů

CTRL+A

Vytvoření nové zprávy adresované vybranému kontaktu

CTRL+F

Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt

CTRL+J

Vytvoření nového kontaktu (ve složce Kontakty)

CTRL+N

Vytvoření nového kontaktu (v jakémkoli zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

CTRL+O nebo CTRL+SHIFT+ENTER

Vytvoření nového distribučního seznamu

CTRL+SHIFT+L

Tisknout.

CTRL+P

Aktualizace seznamu členů distribučního seznamu

F5

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Otevře adresář.

CTRL+SHIFT+B

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Zavření kontaktu

ESC

Otevření webové stránky pro vybraný kontakt (je-li kontakt obsažený)

CTRL+SHIFT+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

ALT+D

Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet

ALT+SHIFT+1

Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet

ALT+SHIFT+2

Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet

ALT+SHIFT+3

Dialogové okno Elektronické vizitky

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Otevření seznamu Přidat

ALT+A

Výběr textu v poli Popisek (má-li fokus pole s přiřazeným popiskem)

ALT+B

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

ALT+C

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

ALT+E

Výběr pole Pole

ALT+F4

Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku

ALT+G

Výběr barevné palety pro pozadí

ALT+K, pak ENTER

Výběr rozevíracího seznamu Rozložení

ALT+L

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

ALT+R

Úkoly

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Zobrazit nebo skrýt Panel úkolů.

ALT+F2

Přijmutí zadání úkolu

ALT+C

Odmítnutí zadání úkolu

ALT+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

CTRL+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

CTRL+Y

Vytvoření nového úkolu (ve složce Úkoly)

CTRL+N

Vytvoření nového úkolu (v libovolném zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření nového zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Otevření vybrané položky

CTRL+O

Tisk vybrané položky

CTRL+P

Výběr všech položek

CTRL+A

Odstranění vybrané položky

CTRL+D

Předání úkolu jako přílohy

CTRL+F

Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem úkoly a panelem úkolů

SHIFT+TAB

Otevření vybrané položky jako položky deníku

CTRL+J

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

INSERT

Formát textu

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Zobrazení nabídky Formát

alto

Zobrazení dialogového okna Písmo

CTRL+SHIFT+P

Přepnutí velkých a malých písmen (při vybraném textu)

SHIFT+F3

Nastaví kapitálky.

CTRL+SHIFT+K

Nastaví tučné písmo.

CTRL+B

Odrážky

CTRL+SHIFT+L

Nastaví kurzívu.

CTRL+I

Zvětšení odsazení.

CTRL+T

Zmenšení odsazení.

CTRL+SHIFT+T

Zarovnat doleva:

CTRL+L

Na střed

CTRL+E

Podtržené

CTRL+U

Zvětší velikost písma.

CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>

Zmenší velikost písma.

CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<

Vyjmout

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

KOPÍROVAT

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka   Kombinace kláves CTRL+INSERT není k dispozici v podokně čtení.

VLOŽIT

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Vymazat formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

CTRL+SHIFT+H

Roztažení odstavce mezi dva okraje

CTRL+SHIFT+J

Použít styl

CTRL+SHIFT+S

Předsadí první řádek.

CTRL+T

Vloží hypertextový odkaz.

CTRL+K

Zarovná odstavec doleva.

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Zmenší předsazení prvního řádku.

CTRL+SHIFT+T

Odstraní formátování odstavce.

CTRL+Q

Přidání webových informací k položkám

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Úpravy adresy URL v textu položky

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte tlačítkem myši

Výběr prohlížeče

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klepněte tlačítkem myši

Vloží hypertextový odkaz.

CTRL+K

Náhled

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Otevření náhledu tisku.

Stiskněte klávesy ALT+F a potom klávesu V.

Chcete-li vytisknout položku v otevřeném okně, stiskněte klávesy ALT+F, potom klávesu W a potom stiskněte klávesu V.

Vytištění náhledu tisku

ALT+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z náhledu.

ALT+S nebo ALT+U

Lupa:

ALT+Z

Zavřít Náhled tisku.

ALT+C

Odeslání a přijetí

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuto políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

SHIFT+F9

Zahájení odesílání a přijímání

CTRL+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

CTRL+ALT+S

Program Visual Basic Editor

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Spuštění programu Visual Basic Editor

ALT+F11

makrům

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přehrání makra

ALT+F8

Formuláře

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Uložení návrhu formuláře

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Uložení dat formuláře

CTRL+SHIFT+F11

Vytvoření nového formuláře Microsoft Office InfoPath

Klepněte do složky InfoPath a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazení Tabulka

Obecné funkce

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Otevření položky

ENTER

Výběr všech položek

CTRL+A

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

CTRL+MEZERNÍK

Obnovení zobrazení

F5

Při vybrané skupině

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Rozbalení všech skupin

CTRL+SHIFT+PLUS

Sbalení skupiny

CTRL+KLÁVESA MINUS

Rozbalení vybrané skupiny

SHIFT+PLUS

Sbalení vybrané skupiny

Znaménko mínus

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Všechny skupiny

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Sbalení všech skupin

CTRL+KLÁVESA MINUS

Rozbalení všech skupin

CTRL+SHIFT+PLUS

Zobrazení kalendáře po dni, týdnu nebo měsíci

Všechny tři položky

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Zobrazení od 1 do 9 dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí na zobrazení týdnů

ALT+MINUS

Přepnutí na zobrazení měsíců

ALT

Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí den

ŠIPKA VLEVO

Přechod na další den

ŠIPKA VPRAVO

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení dne

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

END

Výběr předchozího časového úseku

ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího časového úseku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané položky na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení týdnů

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

END

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí události nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

ALT+ŠIPKA NAHORU, ALT+ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+ŠIPKA VPRAVO

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Zobrazení měsíců

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přechod na první den týdne

HOME

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den týdne na další stránce

PAGE DOWN

Tabulka dat

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přechod na první den aktuálního týdne

ALT+HOME

Přechod na poslední den aktuálního týdne

ALT+END

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Vizitkové zobrazení a zobrazení adresních karet

Obecné funkce

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Výběr určité karty v seznamu

Jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

ŠIPKA NAHORU

Výběr další karty

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

END

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na následující stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v následujícím sloupci

ŠIPKA VPRAVO

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

CTRL+MEZERNÍK

Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na výchozí bod

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na následující kartu bez ohledu na výchozí bod

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

SHIFT+END

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod mezi poli na otevřené kartě

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li vybrat pole na vybrané kartě, klepněte na pole nebo stiskněte klávesu F2.

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přechod na následující pole a přechod z posledního pole na kartě na první pole na následující kartě

TAB

Přechod na předchozí pole a přechod z prvního pole na kartě na poslední pole na předchozí kartě

SHIFT+TAB

Přechod na následující pole nebo přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přechod na předchozí pole bez opuštění aktivní karty

SHIFT+ENTER

Zobrazení kurzoru pro úpravy textu v aktivním poli

F2

Přechod mezi znaky v poli

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li vybrat pole na vybrané kartě, klepněte na pole nebo stiskněte klávesu F2.

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

Při vybrané položce

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Výběr předchozí položky

ŠIPKA VLEVO

Výběr následující položky

ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika sousedních položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedících položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybrané položky

ENTER

Zobrazení položek na stránce nad zobrazenými položkami

PAGE UP

Zobrazení položek na stránce pod zobrazenými položkami

PAGE DOWN

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

END

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

CTRL+HOME

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

CTRL+END

Při vybrané skupině

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Postupujte takto:

Klávesová zkratka:

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru dolního časového měřítka vybere horní časové měřítko.

SHIFT+TAB

Při výběru horního časového měřítka vybere dolní časové měřítko.

TAB

Při výběru dolního časového měřítka vybere první položku na obrazovce nebo první skupinu na obrazovce (jsou-li položky seskupeny).

TAB

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Outlook 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk