Klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Outlook 2010

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Poznámka : Outlook nenabízí možnost měnit nebo přizpůsobit klávesové zkratky. Alternativní možnosti najdete v tomto článku TechCenter.

Běžné postupy

Základní navigace

Akce

Klávesy

Přechod do složky Pošta

CTRL+1

Přechod do složky Kalendář

CTRL+2

Přechod do složky Kontakty

CTRL+3

Přechod do složky Úkoly

CTRL+4

Přechod do složky Poznámky

CTRL+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL+6

Přechod na zástupce

CTRL+7

Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+TEČKA

Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+ČÁRKA

Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem aplikace Outlook, podoknem čtení a panelem úkolů

CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a výběry na panelu úkolů

TAB

Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a oddíly na panelu úkolů a zobrazení přístupových kláves na pásu karet aplikace Outlook

F6

Přepnutí mezi řádky záhlaví zprávy v navigačním podokně nebo v otevřené zprávě

CTRL+TAB

Přechod v rámci navigačního podokna.

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

V podokně čtení přechod na předchozí zprávu

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

V podokně čtení posunutí textu o stránku dolů

MEZERNÍK

V podokně čtení posunutí textu o stránku nahoru

SHIFT+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+B nebo ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr informačního řádku a zobrazení příkazů nabídky (jsou-li k dispozici)

CTRL+SHIFT+W

Hledat

Akce

Klávesy

Hledání zprávy nebo jiné položky

CTRL+E

Vymazání výsledků hledání

ESC

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního zobrazení)

CTRL+ALT+A

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

Vytvoření složky hledání

CTRL+SHIFT+P

Hledání textu v rámci otevřené položky

F4

Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování. Funguje v podokně čtení u otevřené položky.

CTRL+H

Rozšíření hledání na položky v aktuální složce

CTRL+ALT+K

Rozšíření hledání na podsložky

CTRL+ALT+Z

Příznaky

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

CTRL+SHIFT+G

Barevné kategorie

Akce

Klávesy

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

ALT+D

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Klávesy

Vytvoření události

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření seznamu kontaktů

CTRL+SHIFT+L

Vytvoření faxu

CTRL+SHIFT+X

Vytvoření složky

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření položky deníku

CTRL+SHIFT+J

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Vytvoření zprávy

CTRL+SHIFT+M

Vytvoření poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření dokumentu sady Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

Vystavení do této složky

CTRL+SHIFT+S

Vystavení odpovědi v této složce

CTRL+T

Vytvoření složky hledání

CTRL+SHIFT+P

Vytvoření úkolu

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Postupy prováděné u všech položek

Akce

Klávesy

Uložení (s výjimkou úkolů)

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložení a zavření (s výjimkou pošty)

ALT+S

Uložení jako (pouze v poště)

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

CTRL+D

Tisk

CTRL+P

Kopírování položky

CTRL+SHIFT+Y

Přesunutí položky

CTRL+SHIFT+V

Kontrola jmen

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Označení příznaku pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Předání dál

CTRL+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

ALT+S

Povolení úprav v poli (s výjimkou pošty nebo zobrazení ikon)

F2

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

E-mail

Akce

Klávesy

Přepnutí do složky Doručená pošta.

CTRL+SHIFT+I

Přepnutí do složky Pošta k odeslání.

CTRL+SHIFT+O

Výběr účtu, ze kterého chcete odeslat zprávu

CTRL+TAB (fokus na poli Komu) a pak klávesa TAB pro přechod na tlačítko Účty

Kontrola jmen

CTRL+K

Odeslání

ALT+S

Odpověď na zprávu

CTRL+R

Odpověď na zprávu všem

CTRL+SHIFT+R

Odpověď se žádostí o schůzku

CTRL+ALT+R

Předání zprávy dál

CTRL+F

Označení zprávy jako vyžádané

CTRL+ ALT+J

Zobrazení blokovaného externího kontaktu (ve zprávě)

CTRL+SHIFT+I

Vystavení složky

CTRL+ SHIFT+S

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další zprávu

ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření zprávy (z prostředí pošty)

CTRL+N

Vytvoření zprávy (ze zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otevření přijaté zprávy

CTRL+O

Odstranění a ignorování konverzace

CTRL+DELETE

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

INSERT

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Označení jako přečtené

CTRL+Q

Označení jako nepřečtené

CTRL+U

Otevření tipu pro e-mail ve vybrané zprávě

CTRL+SHIFT+W

Nalezení nebo nahrazení

F4

Hledání dalšího výskytu

SHIFT+F4

Odeslání

CTRL+ENTER

Tisk

CTRL+P

Předání dál

CTRL+F

Předání jako přílohy

CTRL+ALT+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT+ENTER

Vytvoření multimediální zprávy

CTRL+SHIFT+U

Vytvoření textové zprávy

CTRL+SHIFT+T

Označení pro stažení

CTRL+ALT+M

Zrušení označení pro stažení

CTRL+ALT+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Kalendář

Akce

Klávesy

Vytvoření nové události (ve složce Kalendář)

CTRL+N

Vytvoření události (ve zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Předání události nebo schůzky dál

CTRL+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

CTRL+R

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

CTRL+SHIFT+R

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

ALT+0

Zobrazení 1 dne v kalendáři

ALT+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

ALT+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

ALT+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

ALT+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

ALT+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

ALT+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

ALT+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

ALT+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

ALT+9

Přechod na datum

CTRL+G

Přepnutí do zobrazení měsíce

ALT+= nebo CTRL+ALT+4

Přechod na další den

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další týden

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další měsíc

ALT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí den

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

ALT+PAGE UP

Přechod na začátek týdne

ALT+HOME

Přechod na konec týdne

ALT+END

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

CTRL+ALT+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

CTRL+G

Další klávesové zkratky naleznete v částech týkajících se zobrazení, zobrazení kalendáře v režimu dnů, týdnů a měsíců a zobrazení tabulky dat.

Kontakty

Akce

Klávesy

Vytočení nového volání

CTRL+SHIFT+D

Vyhledání kontaktu nebo jiné položky (hledání)

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Ve zobrazení kontaktů Karta nebo Vizitka přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem.

SHIFT+písmeno

Výběr všech kontaktů

CTRL+A

Vytvoření zprávy, která jako předmět použije vybraný kontakt.

CTRL+F

Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt

CTRL+J

Vytvoření kontaktu (ve složce Kontakty)

CTRL+N

Vytvoření kontaktu (v jakémkoli zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otevření formuláře kontaktu, který použije vybraný kontakt.

CTRL+O

Vytvoření seznamu kontaktů

CTRL+SHIFT+L

Tisk

CTRL+P

Aktualizace seznamu členů seznamu kontaktů.

F5

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

CTRL+SHIFT+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Vyhledání kontaktu

F11

Zavření kontaktu

ESC

Odeslání faxu vybranému kontaktu

CTRL+SHIFT+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

ALT+D

Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet

ALT+SHIFT+1

Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet

ALT+SHIFT+2

Ve formuláři kontaktu zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet

ALT+SHIFT+3

Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Klávesy

Otevření seznamu Přidat

ALT+A

Výběr textu v poli Popisek (má-li fokus pole s přiřazeným popiskem)

ALT+B

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

ALT+C

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

ALT+E

Výběr pole Pole

ALT+F

Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku

ALT+G

Výběr barevné palety pro pozadí

ALT+K, pak ENTER

Výběr rozevíracího seznamu Rozložení

ALT+L

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

ALT+R

Úkoly

Akce

Klávesy

Zobrazení nebo skrytí panelu úkolů

ALT+F2

Přijmutí zadání úkolu

ALT+C

Odmítnutí zadání úkolu

ALT+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

CTRL+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

CTRL+Y

Vytvoření úkolu (ve složce Úkoly)

CTRL+N

Vytvoření úkolu (v libovolném zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Otevření vybrané položky

CTRL+O

Tisk vybrané položky

CTRL+P

Výběr všech položek

CTRL+A

Odstranění vybrané položky

CTRL+D

Předání úkolu jako přílohy

CTRL+F

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+ALT+U

Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem úkoly a panelem úkolů

TAB nebo SHIFT+TAB

Otevření vybrané položky jako položky deníku

CTRL+J

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

INSERT

Formát textu

Akce

Klávesy

Zobrazení nabídky Formát

ALT+O

Zobrazení dialogového okna Písmo

CTRL+SHIFT+P

Přepnutí malých a velkých písmen (je-li vybrán text)

SHIFT+F3

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Přidání odrážek

CTRL+SHIFT+L

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Zvětšení odsazení

CTRL+T

Zmenšení odsazení

CTRL+SHIFT+T

Zarovnání vlevo

CTRL+L

Zarovnání na střed

CTRL+E

Podtržení

CTRL+U

Zvětšení velikosti písma

CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<

Vyjmutí

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka : Kombinace kláves CTRL+INSERT není k dispozici v podokně čtení.

Vložení

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Smazání formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

CTRL+SHIFT+H

Roztažení odstavce mezi dva okraje

CTRL+SHIFT+J

Použití stylů

CTRL+SHIFT+S

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovná odstavec doprava.

CTRL+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Přidání webových informací k položkám

Akce

Klávesy

Úpravy adresy URL v textu položky

Podržte klávesu CTRL a klepněte kdekoliv ve větě.

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Tisk

Akce

Klávesy

Otevření karty Tisk v zobrazení Backstage

Stiskněte klávesy ALT+F a potom klávesu P.

Tisk položky v otevřeném okně

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P, F a 1.

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z náhledu.

ALT+S nebo ALT+U

Výběr tiskárny z okna Náhled

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P a I.

Přístup k možnosti Definovat styly tisku

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P a L.

Otevření okna Možnosti tisku

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P a R.

Odeslání a přijetí

Akce

Klávesy

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuto políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

SHIFT+F9

Zahájení odesílání a přijímání

CTRL+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

CTRL+ALT+S

Program Visual Basic Editor

Akce

Klávesy

Spuštění programu Visual Basic Editor

ALT+F11

Makra

Akce

Klávesy

Přehrání makra

ALT+F8

Formuláře

Akce

Klávesy

Vytvoření formuláře aplikace InfoPath

Klepněte do složky InfoPath a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

Výběr formuláře aplikace Microsoft InfoPath

CTRL+SHIFT+ALT+T

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazení Tabulka

Obecné funkce

Akce

Klávesy

Otevření položky

ENTER

Výběr všech položek

CTRL+A

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

CTRL+MEZERNÍK

Při vybrané skupině

Akce

Klávesy

Rozbalení vybrané skupiny

ŠIPKA VPRAVO

Sbalení vybrané skupiny

ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení kalendáře po dni, týdnu nebo měsíci

Všechny tři

Akce

Klávesy

Zobrazení od 1 do 9 dnů

ALT+klávesa pro počet dní

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí na zobrazení týdnů

ALT+MINUS

Přepnutí na zobrazení měsíců

ALT+=

Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí den

ŠIPKA VLEVO

Přechod na další den

ŠIPKA VPRAVO

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení dne

Akce

Klávesy

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

END

Výběr předchozího časového úseku

ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího časového úseku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky do stejného dne dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané položky do stejného dne předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení týdnů

Akce

Klávesy

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

END

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Zobrazení měsíců

Akce

Klávesy

Přechod na první den v týdnu

HOME

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den týdne na další stránce

PAGE DOWN

Tabulka dat

Akce

Klávesy

Přechod na první den aktuálního týdne

ALT+HOME

Přechod na poslední den aktuálního týdne

ALT+END

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den dalšího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení vizitek a adresních karet

Obecné funkce

Akce

Klávesy

Výběr určité karty v seznamu

Jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

ŠIPKA NAHORU

Výběr další karty

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

END

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na další stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v dalším sloupci

ŠIPKA VPRAVO

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

CTRL+MEZERNÍK

Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na počáteční místo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na další kartu bez ohledu na počáteční místo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

SHIFT+END

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod mezi poli na otevřené kartě

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně.

Akce

Klávesy

Přechod na další pole a ovládací prvek

TAB

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

SHIFT+TAB

Zavření aktivní karty

ENTER

Přechod mezi znaky v poli

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně.

Akce

Klávesy

Přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

Při vybrané položce

Akce

Klávesy

Výběr předchozí položky

ŠIPKA VLEVO

Výběr následující položky

ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika sousedních položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedících položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybraných položek

ENTER

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

END

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

CTRL+HOME

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

CTRL+END

Při vybrané skupině

Akce

Klávesy

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Klávesy

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VPRAVO

Přepnutí mezi aktivním zobrazením, panelem úkolů, hledáním, složkami deníku a zpět na aktivní zobrazení

TAB a SHIFT+TAB

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.