Klávesové zkratky v PowerPointu Online

PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopových aplikacích Office. Třeba k přepínání pásu karet se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Taky běžné klávesové zkratky jako F1 ovládají příkazy webového prohlížeče, ne příkazy aplikace PowerPoint Online.

Informace o usnadnění v aplikaci PowerPoint Online najdete v tématu Funkce přístupnosti v PowerPointu Online.

Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace

Tipy:

 • Pokud se chcete rychle dostat k příkazům, přejděte stisknutím Ctrl+' (apostrof) do pole Řekněte mi a pak zadejte požadovaný příkaz (dá se to použít jenom v zobrazení pro úpravy). Klávesami se šipkou nahoru a dolů vyberte příkaz a potom stiskněte Enter.

 • Pokud vás zajímají klávesové zkratky pro jiné platformy, třeba pro iPad nebo Mac, nebo pro desktopovou aplikaci PowerPoint 2013, přejděte do části Klávesové zkratky pro jiné platformy.

 • Pokud používáte čtečku obrazovky, přejděte do části Hlavní úkoly, které se dají dělat pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení pro čtení

Požadovaná akce

Klávesy

Další snímek

U

Předchozí snímek

F

Přechod na určitý snímek

G, požadované číslo, Tab, Enter

Zobrazení prezentace

Požadovaná akce

Klávesy

Další snímek

U

Předchozí snímek

F

Přechod na určitý snímek

G, požadované číslo, Tab, Enter

Ukončení prezentace

Esc

Zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Pokud chcete procházet hlavními oblastmi příkazů v PowerPoint Online, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6. V tomto pořadí se přepíná mezi Panelem snímků, podokny úloh a řádky:

 1. Panel snímků

 2. Podokno komentářů (pokud je otevřené)

 3. Podokno poznámek (pokud je otevřené)

 4. Stavový řádek

 5. Horní panel

 6. Pás karet

 7. Podokno miniatur

  Smyčka Ctrl+F6

Požadovaná akce

Klávesy

Přecházení zleva doprava mezi podoknem miniatur, pásem karet, podoknem snímků a podoknem poznámek

Ctrl+F6

Obrácené pořadí: Přecházení zprava doleva mezi podoknem poznámek, podoknem snímků, pásem karet a podoknem miniatur

Shift+Ctrl+F6

Přechod na jinou kartu na pásu karet

Tab, Enter

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přecházení mezi příkazy na pásu karet

Tab

Přecházení mezi skupinami funkcí na pásu karet

Ctrl+Šipka vlevo nebo vpravo

Úpravy snímků

Požadovaná akce

Klávesy

Vytvoření nového snímku po aktuálně vybrané miniatuře

Ctrl+M

Přecházení zleva doprava mezi zástupnými symboly na snímku

Tab

Výběr nebo úprava aktuálního zástupného symbolu

Enter nebo F2

Ukončení úprav textu v zástupném symbolu

F2

Kopírování snímku

Ctrl+C

Vložení snímku

Ctrl+V

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Opakování akce

Ctrl+Y

Změna pořadí miniatur, když je aktivní podokno miniatur:

 • Přesun snímku nahoru o jednu pozici

 • Přesun snímku dolů o jednu pozici

 • Přesun snímku na 1.pozici

 • Přesun snímku na poslední pozici

Ctrl+Šipka nahoru

Ctrl+Šipka dolů

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Přesunutí kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Požadovaná akce

Klávesy

O jeden znak doprava

Šipka doprava

O jeden znak doleva

Šipka doleva

O jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka vpravo

O jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka vlevo

O jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Začátek řádku

Home

Konec řádku

End

Začátek zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+Home

Konec zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+End

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Klávesy

O jeden znak doprava

Shift+Šipka vpravo

O jeden znak doleva

Shift+Šipka vlevo

O jedno slovo doprava

Shift+Ctrl+Šipka vpravo

O jedno slovo doleva

Shift+Ctrl+Šipka vlevo

O jeden řádek nahoru

Shift+Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Shift+Šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Shift+Ctrl+Šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Shift+Ctrl+Šipka dolů

Na začátek odstavce

Shift+Home

Na konec odstavce

Shift+End

Na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

Shift+Ctrl+Home

Na konec zástupného symbolu nebo poznámek

Shift+Ctrl+End

Celý zástupný symbol nebo poznámky

Ctrl+A

Úprava textu

Akce

Klávesy

Uložit

Vyjmutí

Automatické ukládání

Ctrl+X

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Opakování akce

Ctrl+Y

Zarovnání textu doleva

Ctrl+J

Úprava obrazce

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí: Posunutí obrazce doprava

Šipka vpravo

Přesunutí: Posunutí obrazce doleva

Šipka vlevo

Přesunutí: Posunutí obrazce nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí: Posunutí obrazce dolů

Šipka dolů

Uspořádání: Přenesení obrazce do pozadí

Ctrl+Shift+[

Uspořádání: Přenesení obrazce dál

Ctrl+[

Uspořádání: Přenesení obrazce do popředí

Ctrl+Shift+]

Uspořádání: Přenesení obrazce blíž

Ctrl+]

Formátování textu

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Zarovnání doleva

Ctrl+L

Zarovnání doprava

Ctrl+R

Zarovnání na střed

Ctrl+E

Komentáře

Klávesové zkratky pro komentáře jsou funkční jenom v případě, že je podokno komentářů aktuální a je na něm fokus.

Požadovaná akce

Klávesy

Přidání nového komentáře

Alt+N

Odpověď na komentář

Alt+R

Přechod z jednoho komentáře na další

Tab

Poznámka   Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

Klávesové zkratky pro jiné platformy

Hlavní úkoly, které se dají dělat pomocí čtečky obrazovky

Použít na: PowerPoint OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk