Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Úkoly můžete rychle provádět pomocí klávesových zkratek – stisknete na klávesnici jednu klávesu nebo více kláves a provede se úkol. Třeba když stisknete klávesy COMMAND+ P, otevře se dialogové okno Tisk.

Poznámky : 

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Macintosh a některé nástroje můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Macintoshe, resp. v nástroji.

  • Pokud tady nevidíte klávesovou zkratku, která by vám vyhovovala, můžete si vytvořit vlastní klávesovou zkratku.

Typy klávesových zkratek

Úpravy textu a objektů

Pohyb v textu

Práce s objekty

Prezentace

Změna zobrazení

Výběr textu

Prezentace

Práce v tabulkách

Okna a dialogová okna

Úpravy textu a objektů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Odstranění jednoho znaku vlevo

DELETE

Odstranění jednoho znaku vpravo

FUNCTION + DELETE

Vyjmutí vybraného textu nebo objektu

PŘÍKAZ + X

Zkopírování vybraného textu nebo objektu

PŘÍKAZ + C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu nebo objektu

PŘÍKAZ + V

Provedení příkazu Vložit jinak

PŘÍKAZ + CONTROL + V

Zvětšení velikosti písma

PŘÍKAZ + SHIFT + >

Zmenšení velikosti písma

PŘÍKAZ + SHIFT + <

Použití tučného formátování

PŘÍKAZ +B

Použití podtržení

PŘÍKAZ + U

Použití kurzívy

PŘÍKAZ + I

Zarovnání odstavce na střed

PŘÍKAZ + E

Zarovnání odstavce do bloku

PŘÍKAZ +J

Zarovnání odstavce doleva

PŘÍKAZ + L

Zarovnání odstavce doprava

PŘÍKAZ + R

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ + Y

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Otevření dialogového okna formátování textu a možností písma

PŘÍKAZ + T

Otevření dialogového okna formátování textu a možností odstavce

PŘÍKAZ + OPTION + M

Začátek stránky

Pohyb v textu

Pohyb

Klávesová zkratka

Na začátek slova nebo o jedno slovo doleva

OPTION+ ŠIPKA DOLEVA

O jedno slovo vpravo

OPTION+ ŠIPKA DOPRAVA

Na konec řádku

PŘÍKAZ + ŠIPKA DOPRAVA

Na začátek řádku

PŘÍKAZ + ŠIPKA DOLEVA

Na začátek odstavce nebo o jeden odstavec nahoru

OPTION + ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

OPTION + ŠIPKA DOLŮ

Na začátek nebo konec veškerého textu v objektu, který upravujete

PŘÍKAZ + ŠIPKA NAHORU/DOLŮ

Začátek stránky

Práce s objekty

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Výběr dalšího objektu

TAB

Výběr předchozího objektu

SHIFT + TAB

Výběr všech objektů a celého textu

PŘÍKAZ + A

Přesunutí vybraného objektu ve směru šipky

Klávesy se šipkami nebo PŘÍKAZ + klávesa se šipkou

Seskupení vybraných objektů

PŘÍKAZ + OPTION + G

Oddělení vybraných objektů

PŘÍKAZ + OPTION + SHIFT + G

Opětovné seskupení vybraných objektů

PŘÍKAZ + OPTION + J

Otočení vybraného objektu ve směru hodinových ručiček

OPTION + šipka doprava

Otočení vybraného objektu proti směru hodinových ručiček

OPTION + šipka doleva

Formátování vybraného objektu

PŘÍKAZ + SHIFT + 1

Duplikování vybraných objektů

PŘÍKAZ + D

Změna velikosti vybraných objektů

SHIFT + klávesy se šipkami

Začátek stránky

Prezentace

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové prezentace

PŘÍKAZ + N

Vytvoření nové prezentace se šablonou z galerie prezentací PowerPointu

PŘÍKAZ + SHIFT + P

Vložení nového snímku

CONTROL + M nebo PŘÍKAZ + SHIFT + N

Oddálení

PŘÍKAZ + ZNAMÉNKO MINUS

Přiblížení

PŘÍKAZ + ZNAMÉNKO PLUS

Vytvoření kopie vybraného snímku

PŘÍKAZ + SHIFT + D

Otevření prezentace

PŘÍKAZ + O

Zavření prezentace

PŘÍKAZ + W

Tisk prezentace

PŘÍKAZ + P

Uložení prezentace

PŘÍKAZ + S

Uložení prezentace s jiným názvem, umístěním nebo formátem souboru

PŘÍKAZ + SHIFT + S

Ukončení PowerPointu

PŘÍKAZ + Q

Vyhledání textu a formátování

PŘÍKAZ + F

Přidání hypertextového odkazu k vybranému textu, obrázku nebo objektu

PŘÍKAZ + K

Zrušení příkazu, jako je třeba Uložit jako

ESC

Vrácení akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Zopakování akce

PŘÍKAZ + Y

Pohyb ve více otevřených prezentacích

PŘÍKAZ + ~

Otevření posledního souboru

PŘÍKAZ + SHIFT + O

Začátek stránky

Změna zobrazení

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přepnutí do normálního zobrazení

PŘÍKAZ + 1

Přepnutí do zobrazení řazení snímků

PŘÍKAZ + 2

Přepnutí do zobrazení poznámek

PŘÍKAZ + 3

Přepnutí na zobrazení osnovy

PŘÍKAZ + 4

Přepnutí do prezentace

PŘÍKAZ + SHIFT + ENTER

Přepnutí do zobrazení na celou obrazovku (skrytí nabídek)

PŘÍKAZ + CONTROL + F

Přepnutí do zobrazení prezentujícího

OPTION + ENTER

Zobrazení nebo skrytí vodítek

PŘÍKAZ + OPTION + CONTROL + G

Přepnutí na zobrazení předlohy podkladů

PŘÍKAZ + OPTION + 2 nebo SHIFT + kliknutí na Zobrazení Řazení snímků  Tlačítko Zobrazit řazení snímků

Přepnutí do zobrazení předlohy snímků

PŘÍKAZ + OPTION + 1 nebo SHIFT + kliknutí na Normální zobrazení Tlačítko Normální zobrazení

Přepnutí do zobrazení předlohy poznámek

PŘÍKAZ + OPTION + 3

Začátek stránky

Výběr textu

Výběr

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak vlevo

SHIFT + ŠIPKA DOLEVA

Od pozice kurzoru do stejného bodu o jeden řádek nahoru

SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Od pozice kurzoru do stejného bodu o jeden řádek dolů

SHIFT + ŠIPKA DOLŮ

Veškerý text do začátku řádku

PŘÍKAZ + SHIFT + ŠIPKA DOLEVA

Veškerý text do konce řádku

PŘÍKAZ + SHIFT + ŠIPKA DOPRAVA

Od pozice kurzoru až do konce odstavce

SHIFT + OPTION + ŠIPKA DOLŮ

Od pozice kurzoru až do začátku odstavce

SHIFT + OPTION + ŠIPKA NAHORU

Začátek stránky

Prezentace

Při spuštění prezentace v režimu celé obrazovky, se zobrazením prezentujícího nebo bez něj, můžete použít následující klávesové zkratky.

Tip : Když během prezentace stisknete klávesu /, zobrazíte seznam klávesových zkratek.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, PAGE DOWN, ŠIPKA DOPRAVA, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK (nebo kliknutí myší)

Návrat na předchozí animaci nebo na předchozí snímek

P, PAGE UP, ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA NAHORU nebo DELETE

Přechod na snímek s určitým číslem

Číslo snímku, který chcete zobrazit, a potom stisknutí klávesy ENTER

Zobrazení černé obrazovky nebo návrat do prezentace z černé obrazovky

B nebo TEČKA

Zobrazení bílé obrazovky nebo návrat do prezentace z bílé obrazovky

W nebo ČÁRKA

Přehrávání prezentace od prvního snímku

PŘÍKAZ + SHIFT+ ENTER

Přehrávání prezentace od aktuálního snímku

PŘÍKAZ + ENTER

Ukončení prezentace

ESC, PŘÍKAZ + TEČKA nebo SPOJOVNÍK

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další skrytý snímek, pokud je další snímek skrytý

H

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero

PŘÍKAZ + P

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku

PŘÍKAZ + A

Skrytí ukazatele myši při přesunování myši

CONTROL + H

Zobrazení místní nabídky

Stisknutí a podržení klávesy CONTROL a kliknutí myší

Zobrazení položky Tezauru pro vybrané slovo

PŘÍKAZ + OPTION + CONTROL + R

Zobrazení položky inteligentního vyhledávání pro vybrané slovo nebo slovní spojení

PŘÍKAZ + OPTION + CONTROL + L

Přepnutí do zobrazení prezentujícího

OPTION + ENTER

Začátek stránky

Práce v tabulkách

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT + TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Začátek nového odstavce v buňce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Začátek stránky

Okna a dialogová okna

Požadovaná akce

Klávesy

Zavření aktivního okna

PŘÍKAZ + W

Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně

ENTER

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Skrytí aktuálního okna

PŘÍKAZ + H

Minimalizování aktuálního okna

PŘÍKAZ + M

Začátek stránky

Související informace

Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office 2016 pro Mac

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×