Klávesové zkratky v Excelu Online

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

Přehled o přístupnosti v aplikaci Excel Online najdete v článku Funkce přístupnosti v aplikaci Excel Online.

V tomto článku

Tipy pro používání klávesových zkratek s Excel Web Appu

Často používané klávesové zkratky

Práce s listy v zobrazení pro úpravy

Pohyb a posouvání v rámci listů

Práce s objekty

Výběr buněk, řádků, sloupců a objektů

Přesouvání v rámci vybrané oblasti

Výpočet dat

Úprava buněk

Zadávání dat

Úprava dat v buňce

Formátovat buňky

Další klávesové zkratky pro Excel

Základní úkoly v Excelu Online

Tipy pro používání klávesových zkratek s Excel Online

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • Excel Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Excel. Třeba k přepínání mezi podokny se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Taky běžné klávesové zkratky jako F1 nebo Ctrl+P ovládají webový prohlížeč, ne Excel Online.

  • Jako zástupce k příkazům stiskněte kombinaci kláves Alt + Q Přejít Upozorňovat a zadejte příkaz, který se má (dostupné jenom v zobrazení pro úpravy). Nahoru a dolů vyberte příkaz a stiskněte klávesu Enter.

  • K přechodu na určitou buňku použijte příkaz Přejít na: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G, zadejte odkaz na buňku (třeba B14) a potom stiskněte Enter.

  • Klávesové zkratky v Excel Online jsou velmi podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. Seznam klávesových zkratek v jiných verzích Excelu najdete v tématu Další klávesové zkratky pro Excel.

  • Pokud používáte čtečku obrazovky, projděte si téma Běžné úkoly v aplikaci Excel Online.

Často používané klávesové zkratky

Jedná se o nejčastěji používané klávesové zkratky pro Excel Online.

Akce

Stiskněte

Přejděte na buňku

Ctrl+G

Přesunout dolů

Stránka dolů nebo šipka dolů

Přesunout nahoru

Stránky nahoru nebo šipka nahoru

Tisk

Ctrl+P

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vyjmutí

Ctrl+X

Zpět

Ctrl+Z

Zavřít sešitu

Ctrl+W

Hledání

Ctrl+F

Tučné

Ctrl+B

Otevření místní nabídky

  • Klávesnice ve Windows: Windows kontextu klíčové + F10. Klávesa kontextové Windows je mezi levý Alt spolu s klávesou Ctrl doleva

  • Další klávesové: Shift + F10

Řekněte mi

Alt+Q

Hledání

CTRL + F nebo Shift + F3 nastavíte řazení

Opakované hledání směrem dolů

Shift+F4

Opakované hledání směrem nahoru

Ctrl+Shift+F4

Práce s listy v zobrazení pro úpravy

Pokud tabulku otevře v Excel Online zobrazení pro čtení, úpravy příkazy nebude fungovat. Přepněte do zobrazení pro úpravy, přesuňte fokus z listu stisknutím klávesy F6 nebo Ctrl + F6 a potom tabulátorem do seznamu Upravit sešit. Stisknutím klávesy MEZERNÍK, stisknutím klávesy Šipka dolů a vyberte příkaz Upravit v aplikaci Excel Online.

Akce

Klávesy

Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu

Ctrl+F6

Přesunutí na jinou pásu karet

Tab a pak Enter

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

TAB

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

ENTER

Přechod na začátek řádku

HOME

Přejděte do buňky A1

Ctrl+Home

Přechod na poslední buňka použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Down

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přechod v rámci vybrané oblasti shora dolů (nebo které předáváte dál pomocí výběru)

ENTER

Přechod v rámci vybrané oblasti zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Přechod v rámci vybrané oblasti přesměrovávat pomocí řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

TAB

Přechod v rámci vybrané oblasti dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Excel Web Appu příkazy: pohyb a posouvání v rámci listů

Akce

Klávesy

O jednu buňku nahoru

Šipka nahoru nebo Shift+Enter

O jednu buňku dolů

Šipka dolů nebo Enter

O jednu buňku doprava

Šipka vpravo nebo Tab

O jednu buňku doleva

Šipka vlevo nebo Shift+Tab

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Poslední buňka použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Down

Přesunutí o jeden blok řádků nahoru

Page Up

Excel Web Appu příkazy: práce s objekty

Akce

Klávesy

Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem

Alt+šipka dolů

Přechod k souhrnným datům

Alt+šipka nahoru

Přechod na cíl hypertextového odkazu

Ctrl+Enter

Otevření podokna Komentáře

Shift+F2

Excel Web Appu příkazy: Výběr buněk, řádků a sloupců a objektů

Akce

Klávesy

Výběr oblasti buněk

Shift+klávesy se šipkami

Vyberte celý sloupec

Ctrl+mezerník

Vyberte celý řádek

Shift+mezerník

Přechod na začátek řádku

Shift+Home

Přesunout nahoru o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Up

Přesunout dolů o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Down

Excel Web Appu příkazy: přechod v rámci vybrané oblasti

Akce

Klávesy

Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

ENTER

Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

TAB

Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Excel Web Appu příkazy: výpočet dat

Akce

Klávesy

Přepočet sešitu (aktualizace)

F9

Úplný výpočet

Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Alt+F5

Aktualizace všech externích dat

Ctrl+Alt+F5

Excel Web Appu příkazy: Úprava buňky

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt Enter

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložení tabulky

Ctrl+L

Excel Web Appu příkazy: zadávání dat

Akce

Klávesy

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod

ENTER

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku

TAB

Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku

Shift+Tab

Zrušení zadávání v buňce

ESC

Excel Web Appu příkazy: úpravy dat v buňce

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vymazání vybrané buňky

Odstranit

Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav

BACKSPACE

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka doprava

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka doleva

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Ctrl+šipka doprava

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+šipka doleva

Přechod na začátek dat buňky

HOME

Přechod na konec dat buňky

End

Výběr vpravo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doprava

Výběr vlevo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doleva

Výběr vpravo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doprava

Výběr vlevo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doleva

Výběr po začátek dat buňky

Shift+Home

Výběr po konec dat buňky

Shift+End

Kopírování

Ctrl+C

Vyjmutí

Ctrl+X

Vložení

Ctrl+V

Excel Web Appu příkazy: formátování buněk

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Další klávesové zkratky pro Excel

Klávesové zkratky v aplikaci Excel Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci Excel Online. Seznam klávesových zkratek v desktopové aplikaci Excel najdete v tématech:

Běžné úkoly v aplikaci Excel Online

Postup provádění konkrétních úkolů v aplikaci Excel Online najdete v těchto článcích:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.