Klávesové zkratky v Excelu Online

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

Přehled o přístupnosti v aplikaci Excel Online najdete v článku Funkce přístupnosti v aplikaci Excel Online.

Tipy:

  • Excel Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Excel. Třeba k přepínání mezi podokny se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Taky běžné klávesové zkratky jako F1 nebo Ctrl+P ovládají webový prohlížeč, ne Excel Online.

  • Pokud se chcete rychle dostat k příkazům, přejděte stisknutím Ctrl+' (apostrof) do pole Řekněte mi a pak zadejte požadovaný příkaz (dá se to použít jenom v zobrazení pro úpravy). Klávesami se šipkou nahoru a dolů vyberte příkaz a potom stiskněte Enter.

  • K přechodu na určitou buňku použijte příkaz Přejít na: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G, zadejte odkaz na buňku (třeba B14) a potom stiskněte Enter.

  • Klávesové zkratky v Excel Online jsou velmi podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. Seznam klávesových zkratek v jiných verzích Excelu najdete v tématu Další klávesové zkratky pro Excel.

  • Pokud používáte čtečku obrazovky, projděte si téma Běžné úkoly v aplikaci Excel Online.

Excel Online – příkazy

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu

Ctrl+F6

Aktivace jiné karty na pásu karet

Tab a pak Enter

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Práce s listy

Akce

Klávesová zkratka

Najít

Ctrl+F nebo Shift+F5

Opakované hledání směrem dolů

Shift+F4

Opakované hledání směrem nahoru

Ctrl+Shift+F4

Pohyb a posouvání v rámci listů

Akce

Klávesy

O jednu buňku nahoru

Šipka nahoru nebo Shift+Enter

O jednu buňku dolů

Šipka dolů nebo Enter

O jednu buňku doprava

Šipka vpravo nebo Tab

O jednu buňku doleva

Šipka vlevo nebo Shift+Tab

Začátek řádku

Home

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Poslední buňka použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Down

Přesunutí o jeden blok řádků nahoru

Page Up

Práce s objekty

Akce

Klávesy

Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem

Alt+šipka dolů

Přechod k souhrnným datům

Alt+šipka nahoru

Přechod na cíl hypertextového odkazu

Ctrl+Enter

Otevření podokna Komentáře

Shift+F2

Výběr buněk, řádků, sloupců a objektů

Akce

Klávesy

Oblast buněk

Shift+klávesy se šipkami

Celý sloupec

Ctrl+mezerník

Celý řádek

Shift+mezerník

Začátek řádku

Shift+Home

Nahoru o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Up

Dolů o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Down

Přesouvání v rámci vybrané oblasti

Akce

Klávesy

Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Výpočet dat

Akce

Klávesy

Přepočet sešitu (aktualizace)

F9

Úplný výpočet

Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Akce

Klávesy

Aktualizace

Alt+F5

Aktualizace všech položek

Ctrl+Alt+F5

Úprava buněk

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Zadávání dat

Akce

Klávesy

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod

Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku

Tab

Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku

Shift+Tab

Zrušení zadávání v buňce

Esc

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt Enter

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložení tabulky

Ctrl+L

Úprava dat v buňce

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vymazání vybrané buňky

Delete

Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav

Backspace

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka doprava

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka doleva

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Ctrl+šipka doprava

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+šipka doleva

Přechod na začátek dat buňky

Home

Přechod na konec dat buňky

End

Výběr vpravo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doprava

Výběr vlevo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doleva

Výběr vpravo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doprava

Výběr vlevo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doleva

Výběr po začátek dat buňky

Shift+Home

Výběr po konec dat buňky

Shift+End

Kopírování

Ctrl+C

Vyjmutí

Ctrl+X

Vložení

Ctrl+V

Formátování buněk

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Další klávesové zkratky pro Excel

Klávesové zkratky v aplikaci Excel Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci Excel Online. Seznam klávesových zkratek v desktopové aplikaci Excel najdete v tématech:

Běžné úkoly v aplikaci Excel Online

Postup provádění konkrétních úkolů v aplikaci Excel Online najdete v těchto článcích:

Použít na: Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk