Klávesové zkratky v Excelu Online

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

Přehled o přístupnosti v aplikaci Excel Online najdete v článku Funkce přístupnosti v aplikaci Excel Online.

Rychlé tipy pro používání klávesových zkratek v aplikaci Excel Online

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • Excel Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Excel. Třeba k přepínání mezi podokny se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Taky běžné klávesové zkratky jako F1 nebo Ctrl+P ovládají webový prohlížeč, ne Excel Online.

  • Pokud se chcete rychle dostat k příkazům, přejděte stisknutím Alt+Q do pole Řekněte mi a pak zadejte požadovaný příkaz (dá se to použít jenom v zobrazení pro úpravy). Klávesami se šipkou nahoru a dolů vyberte příkaz a potom stiskněte Enter.

  • K přechodu na určitou buňku použijte příkaz Přejít na: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G, zadejte odkaz na buňku (třeba B14) a potom stiskněte Enter.

  • Klávesové zkratky v Excelu Online jsou velmi podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. Seznam klávesových zkratek v jiných verzích najdete v tématu Další klávesové zkratky pro Excel.

  • Pokud používáte čtečku obrazovky, projděte si téma Běžné úkoly v aplikaci Excel Online.

Tady jsou nejčastěji používané zkratky pro Excel Online.

Akce

Klávesy

Přechod na buňku

Ctrl+G

Přesunout dolů

Page Down nebo Šipka dolů

Přesunout nahoru

Page Up nebo Šipka nahoru

Tisk

Ctrl+P

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vyjmutí

Ctrl+X

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Zavření sešitu

Ctrl+W

Hledání

Ctrl+F

Tučné

Ctrl+B

Otevřít kontextovou nabídku

  • Klávesa systému Windows: Kontextová klávesa Windows+F10 Kontextová klávesa Windows je vlevo mezi klávesami Alt a Ctrl.

  • Jiná klávesnice: Shift+F10

Řekněte mi

Alt+Q

Hledání

Ctrl+F nebo Shift+F3

Opakované hledání směrem dolů

Shift+F4

Opakované hledání směrem nahoru

Ctrl+Shift+F4

Pokud se tabulka otevře v aplikaci Excel Online v zobrazení pro čtení, příkazy pro úpravy nebudou fungovat. Když chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, přesuňte fokus z listu stisknutím klávesy F6 nebo kombinace Ctrl+F6 a pak pomocí klávesy Tab přejděte do seznamu Upravit sešit. Stiskněte mezerník, pak klávesu Šipka dolů a pak vyberte Upravit v Excelu Online.

Akce

Klávesy

Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu

Ctrl+F6

Přesunutí na jinou kartu na pásu karet

Tab a pak Enter

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Přechod na poslední buňku použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přesunutí v rámci vybrané oblasti shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Přesunutí v rámci vybrané oblasti zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Přesunutí v rámci vybrané oblasti dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Přesunutí v rámci vybrané oblasti dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Akce

Klávesy

O jednu buňku nahoru

Šipka nahoru nebo Shift+Enter

O jednu buňku dolů

Šipka dolů nebo Enter

O jednu buňku doprava

Šipka vpravo nebo Tab

O jednu buňku doleva

Šipka vlevo nebo Shift+Tab

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Poslední buňka použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Down

Přesunutí o jeden blok řádků nahoru

Page Up

Akce

Klávesy

Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem

Alt+šipka dolů

Přechod k souhrnným datům

Alt+šipka nahoru

Přechod na cíl hypertextového odkazu

Ctrl+Enter

Otevření podokna Komentáře

Shift+F2

Akce

Klávesy

Výběr oblasti buněk

Shift+klávesy se šipkami

Výběr celého sloupce

Ctrl+mezerník

Výběr celého řádku

Shift+mezerník

Přechod na začátek řádku

Shift+Home

Přesunutí nahoru o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Up

Přesunutí dolů o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Down

Akce

Klávesy

Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Akce

Klávesy

Přepočet sešitu (aktualizace)

F9

Úplný výpočet

Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Alt+F5

Aktualizace všech externích dat

Ctrl+Alt+F5

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt Enter

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložení tabulky

Ctrl+L

Akce

Klávesy

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod

Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku

Tab

Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku

Shift+Tab

Zrušení zadávání v buňce

Esc

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vymazání vybrané buňky

Delete

Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav

Backspace

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka doprava

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka doleva

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Ctrl+šipka doprava

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+šipka doleva

Přechod na začátek dat buňky

Home

Přechod na konec dat buňky

End

Výběr vpravo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doprava

Výběr vlevo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doleva

Výběr vpravo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doprava

Výběr vlevo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doleva

Výběr po začátek dat buňky

Shift+Home

Výběr po konec dat buňky

Shift+End

Kopírování

Ctrl+C

Vyjmutí

Ctrl+X

Vložení

Ctrl+V

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Další klávesové zkratky pro Excel

Klávesové zkratky v aplikaci Excel Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Excelu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci Excel Online. Seznam klávesových zkratek v desktopové aplikaci Excel najdete v tématech:

Běžné úkoly v aplikaci Excel Online

Postup provádění konkrétních úkolů v aplikaci Excel Online najdete v těchto článcích:

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×