Klávesové zkratky v Excelu Online

Tento článek popisuje klávesové zkratky pro Excel Online. Tyto zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Poznámka :  Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Přehled o přístupnosti v aplikaci Excel Online najdete v článku Funkce přístupnosti v aplikaci Excel Online.

Rychlé tipy pro používání klávesových zkratek v aplikaci Excel Online

  • Excel Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Excel. Například k přepínání mezi příkazy použijete kombinaci kláves Ctrl+F6 místo F6 a můžete použít běžné klávesové zkratky prohlížeče jako F1 nebo Ctrl+P. Seznam klávesových zkratek v jiných verzích najdete v tématu Další klávesové zkratky pro Excel.

  • Libovolný příkaz můžete rychle najít stisknutím kombinace kláves Alt+Q, pomocí které přejdete do nástroje Řekněte mi. V nástroji Řekněte mi stačí zadat slovo nebo název příkazu, který potřebujete (je to možné jenom v zobrazení pro úpravy). Nástroj Řekněte mi vyhledá související možnosti a zobrazí seznam. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů vyberte příkaz a pak stiskněte Enter.

  • K přechodu na určitou buňku v sešitu použijte příkaz Přejít na: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G, zadejte odkaz na buňku (třeba B14) a potom stiskněte Enter.

  • Pokud používáte čtečku obrazovky, projděte si téma Běžné úkoly v aplikaci Excel Online.

Tady jsou nejčastěji používané zkratky pro Excel Online.

Akce

Klávesy

Přechod na buňku

Ctrl+G

Přesunout dolů

Page Down nebo Šipka dolů

Přesunout nahoru

Page Up nebo Šipka nahoru

Tisk

Ctrl+P

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vyjmutí

Ctrl+X

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Zavření sešitu

Ctrl+W

Hledání

Ctrl+F

Tučné

Ctrl+B

Otevřít kontextovou nabídku

  • Klávesa systému Windows: Kontextová klávesa Windows+F10 Kontextová klávesa Windows je vlevo mezi klávesami Alt a Ctrl.

  • Jiná klávesnice: Shift+F10

Řekněte mi

Alt+Q

Hledání

Ctrl+F nebo Shift+F3

Opakované hledání směrem dolů

Shift+F4

Opakované hledání směrem nahoru

Ctrl+Shift+F4

Pokud se tabulka otevře v aplikaci Excel Online v zobrazení pro čtení, příkazy pro úpravy nebudou fungovat. Když chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, přesuňte fokus z listu stisknutím klávesy F6 nebo kombinace Ctrl+F6 a pak pomocí klávesy Tab přejděte do seznamu Upravit sešit. Stiskněte mezerník, pak klávesu Šipka dolů a pak vyberte Upravit v Excelu Online.

Akce

Klávesy

Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu

Ctrl+F6

Přesunutí na jinou kartu na pásu karet

Tab a pak Enter

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Přechod na poslední buňku použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přesunutí v rámci vybrané oblasti shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Přesunutí v rámci vybrané oblasti zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Přesunutí v rámci vybrané oblasti dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Přesunutí v rámci vybrané oblasti dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Akce

Klávesy

O jednu buňku nahoru

Šipka nahoru nebo Shift+Enter

O jednu buňku dolů

Šipka dolů nebo Enter

O jednu buňku doprava

Šipka vpravo nebo Tab

O jednu buňku doleva

Šipka vlevo nebo Shift+Tab

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Poslední buňka použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Down

Přesunutí o jeden blok řádků nahoru

Page Up

Ve Windows Storu můžete získat několik užitečných obsahových doplňků pro Excel Online, například People Graph a Mapy Bing. Pokud váš sešit používá obsahový doplněk, můžete využít následující klávesové zkratky.

  1. Stisknutím Ctrl+F6 přejděte na pás karet a pak stisknutím klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo přejděte na kartu doplňku.

  2. Stisknutím klávesy Enter můžete doplněk aktivovat. Pak si klávesou Tab můžete procházet jeho možnosti.

  3. Až skončíte, ukončete doplněk stisknutím ESC.

Akce

Klávesy

Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem

Alt+šipka dolů

Přechod k souhrnným datům

Alt+šipka nahoru

Přechod na cíl hypertextového odkazu

Ctrl+Enter

Otevření podokna Komentáře

Shift+F2

Akce

Klávesy

Výběr oblasti buněk

Shift+klávesy se šipkami

Výběr celého sloupce

Ctrl+mezerník

Výběr celého řádku

Shift+mezerník

Přechod na začátek řádku

Shift+Home

Přesunutí nahoru o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Up

Přesunutí dolů o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Down

Akce

Klávesy

Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Akce

Klávesy

Přepočet sešitu (aktualizace)

F9

Úplný výpočet

Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Alt+F5

Aktualizace všech externích dat

Ctrl+Alt+F5

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt Enter

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložení tabulky

Ctrl+L

Akce

Klávesy

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod

Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku

Tab

Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku

Shift+Tab

Zrušení zadávání v buňce

Esc

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vymazání vybrané buňky

Delete

Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav

Backspace

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka doprava

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka doleva

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Ctrl+šipka doprava

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+šipka doleva

Přechod na začátek dat buňky

Home

Přechod na konec dat buňky

End

Výběr vpravo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doprava

Výběr vlevo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doleva

Výběr vpravo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doprava

Výběr vlevo po slovech

Shift+Ctrl+šipka doleva

Výběr po začátek dat buňky

Shift+Home

Výběr po konec dat buňky

Shift+End

Kopírování

Ctrl+C

Vyjmutí

Ctrl+X

Vložení

Ctrl+V

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Běžné úkoly v aplikaci Excel Online

Postup provádění konkrétních úkolů v Excelu Online pomocí klávesových zkratek a čtečky obrazovky najdete v těchto článcích:

Další informace o podpoře pro usnadnění přístupu najdete v článku Centrum usnadnění přístupu Office.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×