Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Toto téma rozepisuje všechny klávesové zkratky pro Excel 2016 pro Mac. Klávesové zkratky umožňují rychle dokončovat příkazy a funkce, aniž by se musela použít myš. Mnoho zkratek, které na klávesnici pro Windows využívají klávesu CONTROL, funguje i s klávesou CONTROL v Excel 2016 pro Mac. Ale ne všechny. Klávesové zkratky v tomto článku platí pro americké rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

Poznámky : 

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • Nastavení v některých verzích operačního systému (OS) Mac a některé nástroje můžou v Office 2016 pro Mac kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Mac OS, resp. v nástroji. Přečtěte si i oddíl Konflikty klávesových zkratek dál v tomto tématu.

 • Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce se uvádí nejčastěji používané zkratky v aplikaci Excel 2016 pro Mac:

Akce

Klávesy

Vložení

PŘÍKAZ +V
nebo
CONTROL+V

Kopírování

PŘÍKAZ +C
nebo
CONTROL+C

Vymazání

DELETE

Uložení

PŘÍKAZ +S
nebo
CONTROL+S

Zpět

PŘÍKAZ +Z
nebo
CONTROL+Z

Provést znovu

PŘÍKAZ +Y
nebo
CONTROL+Y nebo
PŘÍKAZ +SHIFT+Z

Vyjmutí

PŘÍKAZ +X
nebo
CONTROL+X

Tučné

PŘÍKAZ +B
nebo
CONTROL+B

Tisk

PŘÍKAZ +P
nebo
CONTROL+P

Spuštění Visual Basicu

OPTION+F11

Vyplnění směrem dolů

PŘÍKAZ +D
nebo
CONTROL+D

Vyplnění vpravo

PŘÍKAZ +R
nebo
CONTROL+R

Vložení buněk

CONTROL+SHIFT+=

Odstranění buněk

PŘÍKAZ +POMLČKA
nebo
CONTROL+POMLČKA

Přepočet všech otevřených sešitů

PŘÍKAZ +=
nebo
F9

Zavření okna

PŘÍKAZ +W
nebo
CONTROL+W

Ukončení Excelu

PŘÍKAZ +Q

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G
nebo
F5

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

PŘÍKAZ +1
nebo
CONTROL+1

Zobrazení dialogového okna Nahradit

CONTROL+H
nebo
PŘÍKAZ +SHIFT+H

Vložit jinak

PŘÍKAZ +CONTROL+ V
nebo
CONTROL+OPTION+V
nebo
PŘÍKAZ +OPTION+V

Podtržení

PŘÍKAZ +U

Kurzíva

PŘÍKAZ +I
nebo
CONTROL+I

Nový prázdný sešit

PŘÍKAZ +N
nebo
CONTROL+N

Nový sešit ze šablony

PŘÍKAZ +SHIFT+P

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

PŘÍKAZ +SHIFT+S
nebo
F12

Zobrazení okna Nápověda

F1
nebo
PŘÍKAZ +/

Výběr všech položek

PŘÍKAZ +A
nebo
PŘÍKAZ +SHIFT+MEZERNÍK

Přidání nebo odebrání filtru

PŘÍKAZ +SHIFT+F
nebo
CONTROL+SHIFT+L

Minimalizace nebo maximalizace záložek pásu karet

PŘÍKAZ +OPTION+R

Zobrazení dialogového okna Otevřít

PŘÍKAZ +O
nebo
CONTROL+O

Kontrola pravopisu

F7

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7

Zobrazení Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Otevření dialogového okna Definovat název

PŘÍKAZ +F3

Otevření dialogového okna Vytvořit názvy

PŘÍKAZ +SHIFT+F3

Vložení nového listu *

SHIFT+F11

Tisk

PŘÍKAZ +P nebo Control+P

Náhled

PŘÍKAZ +P nebo Control+P

Začínáme

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves Fn+funkční klávesa. Informace o tom, jak povolit a používat funkční klávesy bez toho, abyste museli mačkat klávesu Fn, najdete v oddílu Používání zkratek funkčních kláves.

Konflikty zkratek

Některé klávesové zkratky pro Windows kolidují s odpovídajícími standardními klávesovými zkratkami pro Mac OS. V tomto tématu se takové zkratky označují hvězdičkou (*). Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Macu tak, aby se pro danou klávesu změnila zkratka Zobrazit plochu.

Změňte předvolby systému pro klávesové zkratky pomocí myši.
 1. 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Stiskněte Klávesnice.

 3. Na kartách stiskněte Zkratky.

 4. Klikněte na Mission Control.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka pro klávesovou zkratku, kterou chcete použít.

Pokud potřebujete použít tuto funkci jenom pomocí klávesnice, přečtěte si prosím téma Přístupnost v Office 2016 pro Mac.

Práce v oknech a v dialozích

Akce

Klávesy

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

PŘÍKAZ +OPTION+R

Přepnutí na zobrazení na celou obrazovku

PŘÍKAZ +CONTROL+F

Přepnutí do další aplikace

PŘÍKAZ +TAB

Přepnutí do předchozí aplikace

PŘÍKAZ +SHIFT+TAB

Zavření okna aktivního sešitu

PŘÍKAZ +W

Zkopírování obrázku obrazovky a jeho uložení do
Soubor snímku obrazovky na ploše.

PŘÍKAZ +SHIFT+3

Minimalizace aktivního okna

CONTROL+F9

Maximalizace nebo obnovení aktivního okna

CONTROL+F10
nebo
PŘÍKAZ +F10

Skrytí Excelu

PŘÍKAZ +H

Přesunutí na následující pole, možnost, ovládací prvek nebo příkaz

TAB

Přesunutí na předchozí pole, možnost, ovládací prvek nebo příkaz

SHIFT+TAB

Zavření dialogového okna nebo zrušení akce

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu příkazovému tlačítku v dialogovém okně (tlačítko s tučným obrysem, často jím je tlačítko OK)

RETURN

Zrušení příkazu a zavření

ESC

Přesouvání a posouvání v listu nebo sešitu

Akce

Klávesy

Přesunutí o jednu buňku nahoru, dolů, doleva nebo doprava

Šipková klávesa

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat

PŘÍKAZ +šipková klávesa

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na začátek listu

CONTROL+HOME

Přesunutí na poslední buňku, která se používá v listu

CONTROL+END

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN
Na MacBooku stiskněte Fn+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

PAGE UP
Na MacBooku stiskněte Fn+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jednu obrazovku vpravo

OPTION+PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku vlevo

OPTION+PAGE UP

Přesunutí na další list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN
nebo
OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na předchozí list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN
nebo
OPTION+ŠIPKA VLEVO

Posunutí k zobrazení aktivní buňky

CONTROL+DELETE

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G

Zobrazení dialogového okna Najít

CONTROL+F
nebo
SHIFT+F5

Přístup k hledání (pokud jste v buňce nebo když je buňka zvolená)

PŘÍKAZ +F

Přesouvání mezi odemčenými buňkami na zamknutém listu

TAB

Zadávání dat na listu

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru vpřed

RETURN

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

CONTROL+OPTION+RETURN

Vyplnění vybrané oblasti buněk napsaným textem

PŘÍKAZ +RETURN
nebo
CONTROL+RETURN

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru nahoru

SHIFT + ENTER

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doprava

TAB

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doleva

SHIFT+TAB

Zrušení zadávání v buňce

ESC

Odstranění znaku vlevo od místa vložení nebo odstranění výběru

DELETE

Odstranění znaku vpravo od místa vložení nebo odstranění výběru
Poznámka: Na některých menších klávesnicích tato klávesa není.

Odstranit

Odstranění textu do konce řádku
Poznámka: Na některých menších klávesnicích tato klávesa není.

CONTROL+ Odstranit

Přesunutí o jeden znak nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

Šipková klávesa

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Vložení komentáře

SHIFT+F2

Otevření a úprava komentáře k buňce

SHIFT+F2

Vyplnění směrem dolů

CONTROL+D
nebo

PŘÍKAZ +D

Vyplnění směrem doprava

CONTROL+R
nebo

PŘÍKAZ +R

Definování názvu

CONTROL+L

Práce v buňkách nebo v řádku vzorců

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

PŘÍKAZ +SHIFT+RETURN nebo
CONTROL+SHIFT+RETURN

Zrušení zadávání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Vložení hypertextového odkazu

PŘÍKAZ +K
nebo
CONTROL+K

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec řádku

CONTROL+U

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Zahájení tvorby vzorce

=

Přepínání stylu referencí vzorce mezi absolutním, relativním a smíšeným

PŘÍKAZ +T
nebo
F4

Vložení vzorce AutoSum

PŘÍKAZ +SHIFT+T

Zadání data

CONTROL+; (středník)

Zadání času

PŘÍKAZ +; (středník)

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+SHIFT+" (značka palce)

Přepínání mezi zobrazením hodnot a vzorců v buňkách

CONTROL+` (čárka nad vlevo)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+‘ (apostrof)

Zobrazení seznamu funkce Automatické dokončování

CONTROL+OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Definování názvu

CONTROL+L

Otevření podokna Inteligentní vyhledávání

CONTROL+OPTION+ PŘÍKAZ +L

Formátování a úprava dat

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vytvoření tabulky

PŘÍKAZ +T
nebo
CONTROL+T

Vložení zalomení řádku do buňky

PŘÍKAZ +OPTION+RETURN nebo
CONTROL+OPTION+RETURN

Vložení speciálních znaků, třeba symbolů a emoji

CONTROL+ PŘÍKAZ +MEZERNÍK

Zvětšení velikosti písma

PŘÍKAZ +SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

PŘÍKAZ +SHIFT+<

Zarovnání na střed

PŘÍKAZ +E

Zarovnání doleva

PŘÍKAZ +L

Zobrazení dialogového okna Upravit styl buňky

PŘÍKAZ +SHIFT+L

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

PŘÍKAZ +1

Použití obecného číselného formátu

CONTROL+SHIFT+~

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena červeně v závorkách)

CONTROL+SHIFT+$

Použití formátu procent bez desetinných míst

CONTROL+SHIFT+%

Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy

CONTROL+SHIFT+^

Použití formátu data s dnem, měsícem a rokem

CONTROL+SHIFT+#

Použití formátu času s hodinou, minutou a označením dop. nebo odp.

CONTROL+SHIFT+@

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (−) u záporných hodnot

CONTROL+SHIFT+!

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

PŘÍKAZ +OPTION+0 (nula)

Přidání vnějšího ohraničení vpravo od výběru

PŘÍKAZ +OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přidání vnějšího ohraničení vlevo od výběru

PŘÍKAZ +OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přidání vnějšího ohraničení na horní straně výběru

PŘÍKAZ +OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přidání vnějšího ohraničení na dolní straně výběru

PŘÍKAZ +OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Odebrání vnějších ohraničení

PŘÍKAZ +OPTION+SPOJOVNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

PŘÍKAZ +B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

PŘÍKAZ +I

Použití nebo odebrání podtržení

PŘÍKAZ +U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

PŘÍKAZ +SHIFT+X

Skrytí sloupce

PŘÍKAZ +)
nebo
CONTROL+)

Zobrazení skrytého sloupce

PŘÍKAZ +SHIFT+)
nebo
CONTROL+SHIFT+)

Skrytí řádku

PŘÍKAZ +(
nebo
CONTROL+(

Zobrazení řádku

PŘÍKAZ +SHIFT+(
nebo
CONTROL+SHIFT+(

Úprava aktivní buňky

CONTROL+U

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Vložení textu do aktivní buňky

PŘÍKAZ +V

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Předání záznamu aktuální buňky vybraným buňkám

PŘÍKAZ +RETURN nebo
CONTROL+RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

PŘÍKAZ +SHIFT+RETURN nebo
CONTROL+SHIFT+RETURN

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Výběr buněk, sloupců nebo řádků

Akce

Klávesy

Rozšíření výběru o jednu buňku

SHIFT+šipková klávesa

Rozšíření výběru k poslední neprázdné buňce
ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka

PŘÍKAZ +SHIFT+šipková klávesa

Rozšíření výběru k začátku řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku listu

CONTROL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k poslední použité buňce
listu (v pravém dolním rohu)

CONTROL+SHIFT+END

Výběr celého sloupce

CONTROL+MEZERNÍK

Výběr celého řádku

SHIFT+MEZERNÍK

Výběr celého listu

PŘÍKAZ +A

Výběr jenom viditelných buněk

PŘÍKAZ +SHIFT+* (hvězdička)

Výběr jenom aktivní buňky, když se vybere více buněk

SHIFT+DELETE

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů
a zobrazením zástupných symbolů objektů

CONTROL+6

Zapnutí možnosti rozšíření výběru
pomocí šipkových kláves

F8

Přidání další oblasti buněk do výběru

SHIFT+F8

Výběr aktuální matice, tj. té, do které
patří aktivní buňka

CONTROL+/

Výběr buněk na řádku, jejichž obsah nesouhlasí s hodnotu
v aktivní buňce na daném řádku
Musí se vybrat řádek začínající aktivní buňkou.

CONTROL+\

Výběr pouze buněk, na které přímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+[

Výběr všech buněk, na které přímo nebo nepřímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+{

Výběr pouze buněk se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+]

Výběr všech buněk se vzorci, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+SHIFT+}

Práce s výběrem

Akce

Klávesy

Kopírování

PŘÍKAZ +C
nebo
CONTROL+V

Vložení

PŘÍKAZ +V
nebo
CONTROL+V

Vyjmutí

PŘÍKAZ +X
nebo
CONTROL+X

Vymazání

DELETE

Odstranění výběru

CONTROL+POMLČKA

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ +Z

Skrytí sloupce

PŘÍKAZ +)
nebo
CONTROL+)

Zobrazení skrytého sloupce

PŘÍKAZ +SHIFT+)
nebo
CONTROL+SHIFT+)

Skrytí řádku

PŘÍKAZ +(
nebo
CONTROL+(

Zobrazení řádku

PŘÍKAZ +SHIFT+(
nebo
CONTROL+SHIFT+(

Přesunutí shora dolů v rámci výběru (dolů) *

RETURN

Přesunutí zdola nahoru v rámci výběru (nahoru) *

SHIFT + ENTER

Přesunutí zleva doprava v rámci výběru
nebo o jednu buňku dolů, pokud se vybral jenom jeden sloupec

TAB

Přesunutí zprava doleva v rámci výběru
nebo o jednu buňku nahoru, pokud se vybral jenom jeden sloupec)

SHIFT+TAB

Přesunutí do dalšího rohu výběru ve směru hodinových ručiček

CONTROL+TEČKA

Seskupení vybraných buněk

PŘÍKAZ +SHIFT+K

Oddělení vybraných buněk

PŘÍKAZ +SHIFT+J

* Tyto klávesové zkratky můžou přesouvat v jiných směrech než nahoru nebo dolů. Pokud chcete změnit směr těchto zkratek pomocí myši, klikněte v nabídce Excelu na Předvolby, pak na Upravit a nakonec v části po stisknutí klávesy RETURN posunout výběr a vyberte směr, ve kterém se chcete posunout.

Používání grafů

Akce

Klávesy

Vložení nového listu s grafem *

F11

Cyklický výběr objektů grafu

Šipková klávesa

Řazení, filtrování a používání sestav kontingenčních tabulek

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Seřadit

PŘÍKAZ +SHIFT+R

Přidání nebo odebrání filtru

PŘÍKAZ +SHIFT+F
nebo
CONTROL+SHIFT+L

Zobrazení seznamu filtrů nebo místní nabídky pole stránky
kontingenční tabulky pro vybranou buňku

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření datové osnovy

Akce

Klávesy

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CONTROL+8

Skrytí vybraných řádků

CONTROL+9

Zobrazení vybraných řádků

CONTROL+SHIFT+levá závorka ( ( )

Skrytí vybraných sloupců

CONTROL+0 (nula)

Zobrazení vybraných sloupců

CONTROL+SHIFT+pravá závorka ( ) )

Používání zkratek funkčních kláves

Excel 2016 pro Mac používá funkční klávesy pro běžné příkazy, včetně příkazů Kopírovat a Vložit. Abyste k těmto zkratkám měli rychlý přístup, můžete změnit předvolby systému Apple tak, abyste nemuseli mačkat klávesu Fn pokaždé, když chcete použít zkratku funkční klávesy.

Poznámka : Když se změní předvolby funkčních kláves, bude to mít vliv na to, jak funkční klávesy fungují v Macu, ne jenom v Excelu. I když toto nastavení změníte, můžete pořád používat speciální funkce vytištěné na funkční klávese. Stačí stisknout klávesu Fn. Pokud chcete třeba změnit hlasitost pomocí klávesy F12, stiskli byste Fn+F12.

Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu Fn. Pokud nechcete klávesu Fn mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému Apple:

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí myši
 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko u Používat všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Pokud potřebujete tento postup udělat jenom pomocí klávesnice, přečtěte si prosím téma Přístupnost v Office 2016 pro Mac.

Následující tabulka obsahuje zkratky funkčních kláves pro Excel 2016 pro Mac.

Akce

Stiskněte

Zobrazení okna nápovědy

F1

Úprava vybrané buňky

F2

Přidání nebo úprava komentáře buňky

SHIFT+F2

Otevření dialogového okna Uložit

OPTION+F2

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Otevření dialogového okna Definovat název

PŘÍKAZ +F3

Zavření

PŘÍKAZ +F4

Zobrazení dialogového okna Přejít na

F5

Zobrazení dialogového okna Najít

SHIFT+F5

Přechod do pole Hledat list

CONTROL+F5

Kontrola pravopisu

F7

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7 nebo CONTROL+OPTION+ PŘÍKAZ +R

Rozšíření výběru

F8

Přidání do výběru

SHIFT+F8

Zobrazení dialogového okna Makro

OPTION+F8

Přepočet všech otevřených sešitů

F9

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Minimalizace aktivního okna

CONTROL+F9

Zobrazení místní nabídky (nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem)

SHIFT+F10

Maximalizace nebo obnovení aktivního okna

CONTROL+F10 nebo PŘÍKAZ +F10

Vložení nového listu s grafem*

F11

Vložení nového listu*

SHIFT+F11

Vložení listu maker Excelu 4.0

PŘÍKAZ +F11

Spuštění Visual Basicu

OPTION+F11

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

F12

Zobrazení dialogového okna Otevřít

PŘÍKAZ +F12

Související informace

Přístupnost v Excelu 2016 pro Mac

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×