Klávesové zkratky pro webovou aplikaci Microsoft Project Web App

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Project Web App odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Poznámka : Téma vytisknete stisknutím kombinace kláves CTRL+P.

V tomto článku:

Klávesové zkratky v online nápovědě

Navigace ve webové aplikaci Project Web App

Použití ovládacích prvků mřížky

Klávesové zkratky v online nápovědě

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Akce

Klávesa

Otevření okna nápovědy

F1

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem nápovědy a aktivní aplikací

ALT+TAB

Návrat na domovskou stránku aplikace název aplikace

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr předchozí nebo následující položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu či hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný odkaz Zobrazit vše, Skrýt vše, skrytý text nebo hypertextový odkaz

ENTER

Přechod zpět k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod vpřed k následujícímu tématu nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Pomalé posouvání nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rychlejší posouvání nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Změna umístění okna nápovědy. Okno může být připojeno k aktivní aplikaci (vedle okna aplikace) nebo odděleno od aplikace (samostatné).

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy. Okno nápovědy musí být aktivováno (je třeba kliknout na některou položku v okně nápovědy).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Pokud kurzor není umístěn v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a poté stiskněte ŠIPKU DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat

F6 a poté stiskněte ŠIPKU DOLŮ

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy; například přepínání mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Začátek stránky

Navigace ve webové aplikaci Project Web App

V následující tabulce je uveden seznam klávesových zkratek pro navigaci v aplikaci Project Web App.

Akce

Klávesa

Přesunutí výběru mezi odkazy na horním panelu odkazů

ALT+J

Přesunutí výběru z jedné webové části na jinou webovou část na stránkách, které používají více webových částí

ALT+W

Rozbalení rozevíracích seznamů

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Použití ovládacích prvků mřížky

Aplikace Project Web App, která je webovým klientem serveru Microsoft Project Server 2010, používá k zobrazení různých informací ovládací prvky mřížky AJAX a HTML.

Některé stránky v aplikaci Project Web App používají k zobrazení a úpravě informací mřížky založené na tabulkách HTML. Mřížku založenou na tabulce HTML naleznete například na stránce Úkoly. V mřížkách HTML lze použít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa

Přesunutí do následující buňky nebo následujícího řádku

TAB nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do předchozí buňky nebo předchozího řádku

ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT TAB

Přesunutí nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí dolů

ŠIPKA DOLŮ nebo ENTER

Přechod na adresu URL ve vybrané buňce

ENTER

Odebrání fokusu z vybrané buňky

ESC

Přesunutí do poslední buňky nebo posledního řádku

CTRL+END

Přesunutí do první buňky nebo prvního řádku

CTRL+HOME

Přepnutí zvýraznění řádků

CTRL+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení seskupení

CTRL+MEZERNÍK

Rozbalení skupiny

CTRL+PLUS

Sbalení skupiny

CTRL+MINUS

Umožňuje přepínání zaškrtávacího políčka.

MEZERNÍK

Otevření rozevíracího seznamu buňky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Aplikace Project Web App dále používá k zobrazení a úpravě informací ovládací prvky mřížky AJAX. Ovládací prvky mřížky AJAX naleznete například na stránce Podrobnosti projektu. V mřížkách AJAX lze použít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa

Aktivace režimu úprav pro buňku.

F2

Nahoru o jednu stránku

PAGE UP

Dolů o jednu stránku

PAGE DOWN

Odsazení vybraného úkolu

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Zmenšit odsazení vybraného úkolu

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zrušení položky nebo úpravy

ESC

Kopírování výběru

CTRL+C

Vyjmutí výběru

CTRL+X

Odstranění vybraných dat

DELETE nebo CTRL+V nebo CTRL+Z

Odstranění řádku

CTRL+DELETE

Přesunutí na první pole v řádku

HOME

Přesunutí na první řádek

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí na poslední pole v řádku

END

Přesunutí na poslední pole v posledním řádku

CTRL+END

Přesunutí na poslední řádek

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jednu stránku dolů

SHIFT + PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu stránku nahoru

SHIFT + PAGE UP

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na první pole v řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední pole v řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru až po první pole prvního řádku

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru až po poslední pole posledního řádku

CTRL+SHIFT+END

Přesunutí o řádek dolů

ENTER

Přesunutí o jednu buňku doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jednu buňku doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jednu buňku nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jednu buňku dolů

ŠIPKA DOLŮ

Umožňuje přepínání zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×