Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku 2016

E-mail, kalendář, kontakty a úkoly v aplikaci Outlook 2016 můžete snadno používat pomocí klávesnice a čtečky obrazovky. Klávesové zkratky vám pomůžou rychle se pohybovat mezi zobrazeními Outlooku, v zobrazení pošty a dalších zobrazeních a v položkách Outlooku.

Toto téma se zaměřuje na klávesové zkratky, které potřebujete při navigaci v zobrazení Pošta v Outlooku 2016. Přečtěte si taky téma Klávesové zkratky pro pohyb v kalendáři v Outlooku 2016.

Outlook je uspořádaný do zobrazení: Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly, Poznámky a Deník. Každé zobrazení obsahuje pás karet s příkazy v horní části stránky, podokno Navigace, panel Hledání a oblast s podokny (třeba zobrazení Pošta má podokno Seznam zpráv a Čtení).

Jednotlivé položky můžou obsahovat informační panel. To je pruh, který se zobrazuje v horní části otevřené nebo vybrané položky Outlooku, pod pásem karet v otevřené položce a pod předmětem a odesílatelem v zobrazení podokna Čtení. Poskytuje informace o položce (třeba „Neodpovídáte na poslední zprávu v této konverzaci. Kliknutím sem ji otevřete.“).

Poznámka : Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

V tomto tématu

Rychlé kroky navigace

Navigace mezi Poštou, Kalendářem a ostatními zobrazeními

Navigace v hlavním okně zobrazení Pošta

Pohyb v navigačním podokně

Navigace v seznamu Zprávy

Navigace v podokně Čtení

Rychlé kroky navigace

Akce

Stiskněte

Vytvořit novou zprávu (z libovolného zobrazení Outlooku)

Ctrl+Shift+M

Vytvořit novou zprávu (ze zobrazení Pošta), novou událost (ze zobrazení Kalendář) nebo nový úkol (ze zobrazení Úkol)

Ctrl+N

Zkontrolovat nové zprávy

CTRL+M nebo F9

Přepnout na složku Doručená pošta

Ctrl+Shift+I

Přepnout na složku Pošta k odeslání

Ctrl+Shift+O

Přejít do jiné složky

Ctrl+Y

Přesunout položku do složky

Ctrl+Shift+V

Přejít do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Rozbalit nebo sbalit skupinu v seznamu e-mailových zpráv

Rozbalit: Šipka vpravo; sbalit: Šipka vlevo

Otevřít kartu Soubor, kde můžete změnit nastavení účtu a možnosti

Alt+F

Přejít na funkci Řekněte mi

Alt+Q

Zobrazit panel úkolů (náhled)

ALT+V, B a pak: pro Kalendář stiskněte C; pro Lidé stiskněte P; pro Úkoly stiskněte T; pro Vypnuto stiskněte O

Navigace mezi Poštou, Kalendářem a ostatními zobrazeními

Akce

Stiskněte

Přepnout na zobrazení Pošta

Ctrl+1

Přepnout na zobrazení Kalendář

Ctrl+2

Přepnout na zobrazení Kontakty

Ctrl+3

Přepnout na zobrazení Úkoly

Ctrl+4

Přepnout na zobrazení Poznámky

Ctrl+5

Otevřít podokno Navigace se seznamem složek

Ctrl+6

Otevřít podokno Zástupci

Ctrl+7

Přepnout na zobrazení Deník

Ctrl+8

Vrátit se na předchozí zobrazení

Alt+B nebo Alt+Šipka vlevo

Přejít vpřed na další zobrazení

Alt+Šipka vpravo

Otevřít adresář

Ctrl+Shift+B

Navigace v hlavním okně zobrazení Pošta

Akce

Stiskněte

Přecházet mezi pásem karet, panelem Hledání panelem Navigace, seznamem zpráv, podoknem Čtení a panelem úkolů

F6 nebo Ctrl+Shift+Tab

Přecházet mezi menšími podokny v podokně Navigace, podoknem Čtení a sekcemi na panelu úkolů

Klávesa Tab

Pohyb v navigačním podokně

Akce

Stiskněte

Přejít na seznam zpráv z podokna Navigace

Mezerník nebo Enter

Vrátit se do podokna Navigace ze seznamu zpráv

Shift+Tab

Pohyb uvnitř navigačního podokna

Šipka nahoru a Šipka dolů

Rozbalit nebo sbalit vybrané skupiny

Rozbalit: Šipka vpravo; sbalit: Šipka vlevo

Otevřít vybranou položku v podokně Navigace

Mezerník nebo Enter

Vytvořit novou složku

Shift+F10, N

Přejmenovat vybranou složku v seznamu

F2

Odstranit vybranou složku v seznamu (výchozí složky, jako jsou Doručená pošta, Pošta k odeslání, Koncepty a Odesláno odstranit nejde.)

Shift+F10, D

Přejít do složky zadáním prvního písmene názvu složky. Třeba do složky Koncepty přejdete zadáním písmene k. Pokud na stejné písmeno začíná víc složek, opakujte písmeno, dokud nedosáhnete složky, kterou chcete.

a, b, c...

Navigace v seznamu Zprávy

Akce

Stiskněte

Přesunout se dolů a nahoru mezi zprávami

Šipka dolů a Šipka nahoru

Rozbalit nebo sbalit skupiny (třeba Minulý týden)

Rozbalit: Šipka vpravo; sbalit: Šipka vlevo

Vybrat několik sousedních zpráv

Shift+Šipka dolů a Shift+Šipka nahoru

Vybrat několik nesousedních zpráv

Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak stisknutím Mezerníku vybrat zprávu

Přesunout zprávu do složky

Ctrl+Shift+V

Přidat příznak Zpracovat nebo Rychlý příznak do zprávy

Shift+F10, U a pak T (v Předčítání klávesu Insert)

Přidat Vlastní příznak do zprávy

Ctrl+Shift+G

Označit zprávu jako nevyžádanou nebo legitimní

Stiskněte Shift+F10, J a Šipku nahoru nebo Šipku dolů a pak stiskněte Enter

Označit jako přečtené

Ctrl+Q

Označit jako nepřečtené

Ctrl+U

Označit ke stažení

Alt+S, M a pak T (označit ke stažení) nebo C (označit ke stažení kopie)

Zrušit označení ke stažení

Alt+S, U a pak U (zrušit označení ke stažení) nebo K (zrušit označení ke stažení kopie)

Odstranit zprávu

Alt+H+D

Ignorovat zprávu

Alt+H+X

Odpovědět na zprávu

Alt+H, R+P

Odpovědět na zprávu všem

Alt+H, R+A

Přeposlat zprávu

Alt+H, F+W

Otevřít zprávu

Enter

Zobrazit nabídku blokovaného obsahu

Ctrl+Shift+W

Stáhnout blokované obrázky

Ctrl+Shift+W, P

Zobrazit vlastnosti e-mailu

Alt+Enter

Poslat příspěvek do složky

Ctrl+Shift+S

Kopírovat položku do složky

Ctrl+Shift+Y

Vytisknout zprávu

Ctrl+P

Nastavit frekvenci kontroly nových zpráv

Ctrl+Alt+S

Nastavit možnosti nevyžádané pošty

Alt+H, J a pak O

Navigace v podokně Čtení

Akce

Stiskněte

Přejít na předchozí zprávu

Alt+Šipka nahoru nebo Ctrl+Čárka nebo Alt+Page Up

Posunout text o stránku dolů

Mezerník

Posunout text o stránku nahoru

Shift+Mezerník

Přesunout na další pole

Klávesa Tab

Přejít na předchozí pole

Shift+Tab

Přejít na další nebo předchozí odkaz

Klávesa Tab a Shift+Tab

Přejít na tlačítko Odpovědět

Ctrl+Tab

Vybrat informační panel v e-mailové zprávě a zobrazit nabídku příkazů (pokud jsou dostupné) (Poznámka: Informační panel se zobrazí jenom ve zprávách, které vyžadují další informace, třeba „Schůzka koliduje s jinou schůzkou ve vašem plánu“. Pokud je dostupný informační panel, zobrazí se ve zprávě pod předmětem a odesílatelem.)

Ctrl+Shift+W

Zavřít nabídku InfoBar

Esc

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×