Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Picture Manager

Přesun mezi podokny

Akce

Klávesa

Pohyb ve směru chodu hodinových ručiček mezi podokny v normálním zobrazení

F6

Pohyb proti směru chodu hodinových ručiček mezi podokny v normálním zobrazení

SHIFT+F6

Přepnutí zobrazení v podokně náhledu

Akce

Klávesa

Zobrazení Miniatura

CTRL+T

Zobrazení Jeden obrázek

CTRL+G

Zobrazení Filmový pás

CTRL+B

Přiblížení nebo oddálení obrázku

Akce

Klávesa

Přiblížení

+

Oddálení

-

Přiblížení nebo oddálení podle velikosti podokna

=

Výběr všech obrázků

Akce

Klávesa

Výběr všech obrázků

CTRL+A

Výběr více obrázků

Akce

Klávesa

Jeden obrázek vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Jeden obrázek vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Jeden řádek nahoře

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Jeden řádek dole

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Odstranění a kopírování obrázků

Akce

Klávesa

Odstranění vybraných obrázků

DELETE

Vyjmutí vybraných obrázků

CTRL+X

Kopírování vybraných obrázků

CTRL+C

Vložení vyjmutých nebo zkopírovaných obrázků

CTRL+V

Vrácení poslední provedené akce

CTRL+Z

Barva, jas a kontrast

Akce

Klávesa

Barva, jas a kontrast

CTRL+Q

Použití podokna a okna Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k veškerému obsahu nápovědy systému Office. V okně Nápověda jsou zobrazena témata a jiný obsah nápovědy.

V podokně Nápověda

Akce

Klávesa

Zobrazení podokna Nápověda

F1

Výběr další položky v podokně Nápověda

TAB

Výběr předcházející položky v podokně Nápověda

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Přesunutí zpět na předcházející podokno úloh

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí dopředu na další podokno úloh

ALT+ŠIPKA VPRAVO

V okně Nápověda

Akce

Klávesa

Přesunutí zpět k předcházejícímu tématu Nápovědy

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí dopředu k dalšímu tématu Nápovědy

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Zobrazení příkazů nabídky pro okno Nápověda. Vyžaduje, aby okno Nápověda bylo aktivní (klikněte v okně Nápověda na některou položku).

SHIFT+F10

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×