Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office Project Web Access

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám na americkém rozložení klávesnice.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Office Project 2007 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Poznámka : Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Online nápověda

Použití okna nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Okno nápovědy

Akce

Klávesa

Otevření okna nápovědy

F1

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem nápovědy a aktivní aplikací

ALT+TAB

Návrat na domovskou stránku aplikace název aplikace

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr předchozí nebo následující položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu či hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný odkaz Zobrazit vše, Skrýt vše, skrytý text nebo hypertextový odkaz

ENTER

Přechod zpět k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod vpřed k následujícímu tématu nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Pomalé posouvání nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rychlejší posouvání nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Změna umístění okna nápovědy. Okno může být připojeno k aktivní aplikaci (vedle okna aplikace) nebo odděleno od aplikace (samostatné).

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy. Okno nápovědy musí být aktivováno (je třeba klepnout na některou položku v okně nápovědy).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Pokud kurzor není umístěn v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a poté stiskněte ŠIPKU DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat

F6 a poté stiskněte ŠIPKU DOLŮ

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy; například přepínání mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aplikace Microsoft Office Project Web Access

Navigace v aplikaci Project Web Access

Akce

Klávesa

Přesunutí výběru mezi odkazy na horním panelu odkazů

ALT+J

Přesunutí výběru z jedné webové části na jinou webovou část na stránkách, které používají více webových částí

ALT+W

Rozbalení rozevíracích seznamů

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přístup k položkám nabídky pomocí klávesnice

Akce

Klávesa

Otevření nabídky Nový

ALT+N

Otevření nabídky Akce

ALT+C

Otevření nabídky Přejít na

ALT+G

Výběr příkazu Zobrazení

ALT+W

Výběr příkazu Nastavení

ALT+I

Výběr příkazu Filtr

ALT+R

Výběr příkazu Skupina

ALT+P

Výběr příkazu Hledat

ALT+Q

Výběr první položky v rozbalené sekci s kartami

ALT+B

Navigace na stránkách formuláře

Akce

Klávesa

Výběr tlačítka OK

ALT+O nebo ENTER

Výběr tlačítka Odeslat/Uložit

ALT+S

Výběr tlačítka Zrušit/Zavřít

ALT+C

Výběr tlačítka Odstranit

ALT+X

Navigace v dialogovém okně Import

Akce

Klávesa

Výběr tlačítka OK

ALT+O nebo ENTER

Výběr tlačítka Zrušit/Zavřít

ALT+C

Přidání mapování

ALT+M

Získání seznamu k importu

ALT+G

Navigace na specifických stránkách

Akce

Klávesa

Výběr pole Dostupné skupiny v části Skupiny zabezpečení na stránce Upravit zdroj

ALT+B

Výběr pole Dostupné kategorie v části Kategorie zabezpečení na stránce Upravit zdroj

ALT+G

Spuštění vybraného pravidla na stránce Pravidla

CTRL+R

Úprava vybraného požadavku na stránce Zprávy o stavu

ALT+I

Odstranění vybraného požadavku na stránce Zprávy o stavu

ALT+L

Zobrazení odpovědí na vybraný požadavek na stránce Zprávy o stavu

ALT+W

Plánování administrativní doby na stránce Centrum časových rozvrhů

ALT+P

Vytvoření nového časového rozvrhu náhradníka na stránce Centrum časových rozvrhů

ALT+S

Aktualizace seznamu časových rozvrhů na stránce Centrum časových rozvrhů

ALT+R

Navigace v ovládacím prvku mřížky

Aplikace Microsoft Office Project Web Access, která je webovým klientem serveru Microsoft Office Project Server 2007, používá k zobrazení různých informací ovládací prvky mřížky ActiveX a HTML.

Některé stránky v aplikaci Office Project Web Access používají k zobrazení a úpravě informací mřížky založené na tabulkách HTML. Mřížku založenou na tabulce HTML naleznete například na stránce Úkoly. V mřížkách HTML lze použít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa

Přesunutí do následující buňky nebo následujícího řádku

TAB nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do předchozí buňky nebo předchozího řádku

ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT TAB

Přesunutí nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí dolů

ŠIPKA DOLŮ nebo ENTER

Přechod na adresu URL ve vybrané buňce

ENTER

Odebrání fokusu z vybrané buňky

ESC

Přesunutí do poslední buňky nebo posledního řádku

CTRL+END

Přesunutí do první buňky nebo prvního řádku

CTRL+HOME

Přepnutí zvýraznění řádků

CTRL+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení seskupení

CTRL+MEZERNÍK

Rozbalení skupiny

CTRL+PLUS

Sbalení skupiny

CTRL+MINUS

Přepnutí stavu zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Otevření rozevírací buňky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Aplikace Office Project Web Access používá k zobrazení a úpravě informací také ovládací prvky mřížky ActiveX. Mřížku ActiveX naleznete například na stránce Centrum projektů. V mřížkách ActiveX lze použít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa

Přesunutí do následující buňky nebo následujícího řádku

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do předchozí buňky nebo předchozího řádku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí do poslední buňky nebo posledního řádku

CTRL+END

Přesunutí do první buňky nebo prvního řádku

CTRL+HOME

Rozbalení nebo sbalení skupiny

CTRL+SHIFT+PLUS nebo CTRL+SHIFT+MINUS

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×