Klávesové zkratky pro aplikaci InfoPath

V tomto tématu nápovědy jsou uvedeny klávesové zkratky pro vyplňování formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath.

Používáte-li rozložení klávesnice, které se liší od jazykové verze programu — například rozložení klávesnice pro němčinu s anglickou (U.S.) verzí programu — některé z následujících klávesových zkratek mohou fungovat odlišně.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné najednou stisknout dvě a více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy odděleny čárkou (,).

Tip : Chcete-li vyhledat určitou klávesovou zkratku v tomto tématu, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a potom stiskněte klávesy CTRL+F. Chcete-li toto téma nápovědy vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a potom stiskněte klávesy CTRL+P.

Vyplňování formulářů

Přesunutí mezi poli

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesunutí mezi poli v pořadí prvků daného formuláře

TABULÁTOR

Přesunutí zpět mezi poli v pořadí prvků daného formuláře

SHIFT+TABULÁTOR

Vložení nového řádku nebo oddílu tabulky s opakováním

CTRL+ENTER

Zadání textu do polí

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vyhledání slova nebo fráze v poli

CTRL+F

Nahrazení slova nebo fráze v poli

CTRL+H

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Zkopírování vybraného textu

CTRL+C

Vložení textu nebo položky

CTRL+V

Zobrazení vybraného ovládacího prvku Výběr data

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na začátek položky

HOME

Přesun kurzoru na konec položky

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA DOLEVA

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA DOPRAVA

Přesun kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL + ŠIPKA DOLEVA

Přesun kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL + ŠIPKA DOPRAVA

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení symbolu euro.

CTRL+ALT+E

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Výběr textu v polích

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT + ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek řádku

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec řádku

SHIFT+END

Výběr textu ve víceřádkových polích od pozice kurzoru po začátek položky

CTRL+SHIFT+HOME

Výběr textu ve víceřádkových polích od pozice kurzoru po konec položky

CTRL+SHIFT+END

Formátování textu v polích

Text je možné formátovat pouze v Textové pole s formátováním, která kromě textu podporují také formátování a grafiku.

Tip : Chcete-li rychle určit, zda se jedná o textové pole s formátováním, umístěte do pole kurzor. Pokud jsou tlačítka na panelu nástrojů Formátování aktivní a nezobrazují se šedě, pak se jedná o textové pole s formátováním.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Odebrání veškerého formátování z vybraného textu

CTRL+MEZERNÍK

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Použití nebo odebrání formátování tučného písma u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívy u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání formátování přeškrtnutí u vybraného textu

ALT+SHIFT+K

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Zkopírování formátování vybraného textu

CTRL+SHIFT+C

Použití zkopírovaného formátu na vybraný text.

CTRL+SHIFT+V

Použití nebo odebrání stylu Normální u vybraného textu

CTRL+SHIFT+N

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 1 u vybraného textu

ALT+CTRL+1

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 2 u vybraného textu

ALT+CTRL+2

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 3 u vybraného textu

ALT+CTRL+3

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+SHIFT+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odstranění odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání vybraného odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Použití písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+F

Použití velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu o dva body

CTRL+SHIFT+,

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu o dva body

CTRL+SHIFT+.

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu o jeden bod

CTRL+]

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu o jeden bod

CTRL+[

Otevření podokna úloh Písmo

CTRL+D

Práce s textem psaným zprava doleva

Následující klávesové zkratky jsou povoleny pouze v případě, že jste nainstalovali jazyky se zápisem textu zprava doleva.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Změna směru odstavce na psaní zprava doleva

CTRL+RIGHT SHIFT

Změna směru odstavce na psaní zleva doprava

CTRL+LEFT SHIFT

Práce s tabulkami

Následující klávesové zkratky jsou povoleny pouze v Textové pole s formátováním.

Tip : Chcete-li rychle určit, zda se jedná o textové pole s formátováním, umístěte do pole kurzor. Pokud jsou tlačítka na panelu nástrojů Formátování aktivní a nezobrazují se šedě, pak se jedná o textové pole s formátováním.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Změna šířky sloupce vlevo bez změny šířky ostatních sloupců

Podržení klávesy SHIFT při současném tažení myší

Přesunutí mezi sousedními buňkami

KLÁVESY SE ŠIPKAMI (Jestliže buňky obsahují text, stiskněte opakovaně.)

Změna velikosti všech vybraných řádků nebo sloupců na stejnou výšku či šířku

Podržení klávesy ALT při současném tažení myší

Výběr obsahu buňky tabulky

F2

Opravy a uložení změn

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Zobrazení další chyby ověření platnosti dat

CTRL+SHIFT+E

Zobrazení podrobností o vybrané chybě ověření dat

CTRL+SHIFT+S

Kontrola pravopisu

F7

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

SHIFT+F12

Uložení formuláře

CTRL+S

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×