Klávesové zkratky pro Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace o klávesových zkratkách

Pomocí klávesových zkratek můžete rychle provádět úkoly – stisknete na klávesnici jednu nebo víc kláves a úkol se provede. Když stisknete například PŘÍKAZ +P, otevře se dialogové okno Tisk.

Poznámky : 

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Macintosh a některé nástroje můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Macintoshe, resp. v nástroji.

Běžné funkce Outlooku

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření Outlooku bez spuštění plánů a se zakázaným připojením k poštovnímu serveru. Tuto možnost použijte, když chcete zabránit upozorňování na chybu připojení, zatímco používáte Outlook bez připojení k síti.

SHIFT (při spouštění Outlooku)

Otevření nástroje Database Utility, když máte zavřený Outlook

Podržte klávesu OPTION a potom klikněte na ikonu Outlooku v Docku.

Uložení položky

PŘÍKAZ + S

Tisk položky

PŘÍKAZ +P

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ +Y

Minimalizace aktivního okna

PŘÍKAZ +M

Vytvoření nové složky v navigačním podokně

PŘÍKAZ +SHIFT+N

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení vpravo

PŘÍKAZ +\

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení dole

SHIFT+ PŘÍKAZ +\

Přesunutí vybrané položky do jiné složky

SHIFT+ PŘÍKAZ +M

Kopírování vybrané položky do jiné složky

SHIFT+ PŘÍKAZ +C

Výběr všech položek v seznamu položek, pokud je seznam položek v aktivním podokně

PŘÍKAZ + A

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

OPTION+ PŘÍKAZ +R

Skrytí Outlooku

PŘÍKAZ +H

Ukončení Outlooku

PŘÍKAZ + Q

Okna a dialogová okna

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení pošty

PŘÍKAZ +1

Přechod do zobrazení kalendáře

PŘÍKAZ +2

Přechod do zobrazení kontaktů

PŘÍKAZ +3

Přechod do zobrazení úkolů

PŘÍKAZ +4

Přechod do zobrazení poznámek

PŘÍKAZ +5

Otevření okna průběhu nebo jeho změna na aktivní okno

PŘÍKAZ +7

Otevření protokolu chyb nebo jeho změna na aktivní okno

PŘÍKAZ +8

Otevření aplikace Můj den

PŘÍKAZ +9

Otevření okna pro hledání kontaktů

PŘÍKAZ +0

Otevření dialogového okna Předvolby

PŘÍKAZ +ČÁRKA (,)

Otevření prohlížeče médií

CTRL+ PŘÍKAZ +M

Přecházení vpřed mezi otevřenými okny

PŘÍKAZ +TILDA (~)

Přecházení vzad mezi otevřenými okny

SHIFT+ PŘÍKAZ +TILDA (~)

Zavření aktivního okna

PŘÍKAZ + W

Otevření vybrané položky

PŘÍKAZ + O

Postup vpřed na další pole v dialogovém okně

TAB

Postup vzad na předchozí pole v dialogovém okně

SHIFT+TAB

Prohledávat

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Základní vyhledávání v Outlooku

OPTION+ PŘÍKAZ +F

Rozšířené vyhledávání v Outlooku

SHIFT+ PŘÍKAZ +F

Hledání textu v položce

PŘÍKAZ +F

Hledání dalšího výskytu stejného textu v položce

PŘÍKAZ + G

Hledání předchozího výskytu stejného textu v položce

PŘÍKAZ +SHIFT+G

Zrušení probíhajícího vyhledávání

PŘÍKAZ +TEČKA (.)

Pošta

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové zprávy

PŘÍKAZ + N

Odeslání otevřené zprávy

PŘÍKAZ +RETURN

Odeslání všech zpráv z Outlooku a příjem všech příchozích zpráv

PŘÍKAZ +K

Odeslání všech zpráv z Outlooku

SHIFT+ PŘÍKAZ +K

Uložení otevřené zprávy do složky Koncepty

PŘÍKAZ + S

Přidání přílohy k otevřené zprávě

PŘÍKAZ + E

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

PŘÍKAZ +DVOJTEČKA (:)

Kontrola jmen příjemců v otevřených zprávách

CTRL+ PŘÍKAZ +C

Odpověď odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, pokud je zpráva poslaná ze seznamu adresátů)

PŘÍKAZ +R

Odpověď všem

SHIFT+ PŘÍKAZ +R

Předání zprávy příjemci

PŘÍKAZ +J

Otevření vybrané zprávy v samostatném okně

PŘÍKAZ + O

Vymazání příznaku vybrané zprávy

OPTION+ PŘÍKAZ +APOSTROF (')

Označení vybrané zprávy za nevyžádanou poštu

PŘÍKAZ +SHIFT+J

Označení vybrané zprávy za vyžádanou poštu

PŘÍKAZ +SHIFT+OPTION+J

Zobrazení předchozí zprávy

CTRL+[

Zobrazení další zprávy

CTRL+]

Přesunutí vybrané zprávy do složky

SHIFT+ PŘÍKAZ +M

Zmenšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

PŘÍKAZ +SPOJOVNÍK (-)

Zvětšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

PŘÍKAZ ++

Posunutí dolů na další obrazovku s textem nebo, pokud jste na konci zprávy, zobrazení další zprávy

MEZERNÍK

Posunutí nahoru na předchozí obrazovku s textem nebo, pokud jste na začátku zprávy, zobrazení předchozí zprávy

SHIFT+MEZERNÍK

Odstranění vybrané zprávy

DELETE

Odstranění aktuální zprávy a zavření okna zpráv (pokud je otevřené)

PŘÍKAZ +DELETE

Označení vybraných zpráv jako přečtených

PŘÍKAZ +T

Označení vybraných zpráv jako nepřečtených

SHIFT+ PŘÍKAZ +T

Označení všech zpráv ve složce jako přečtených

OPTION+ PŘÍKAZ +T

Kalendář

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové události

PŘÍKAZ + N

Otevření vybrané události v kalendáři

PŘÍKAZ + O

Odstranění události v kalendáři

DELETE

Přepnutí zobrazení, aby zahrnovalo dnešek

PŘÍKAZ +T

Otevření výběru data pro zobrazení data

SHIFT+ PŘÍKAZ +T

V zobrazení dne přejděte na předchozí den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přejděte na předchozí týden. V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

PŘÍKAZ +ŠIPKA DOLEVA

V zobrazení dne přejděte na další den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přejděte na další týden. V zobrazení měsíce přejděte na další měsíc.

PŘÍKAZ +ŠIPKA DOPRAVA

Kontakty

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového kontaktu

PŘÍKAZ + N

Uložení a zavření kontaktu

PŘÍKAZ +RETURN

Otevření vybraného kontaktu

PŘÍKAZ + O

Odstranění kontaktu

DELETE

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření předchozího kontaktu

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření dalšího kontaktu

CTRL+]

Úkoly

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového úkolu

PŘÍKAZ + N

Uložení a zavření úkolu

PŘÍKAZ +RETURN

Otevření vybraného úkolu

PŘÍKAZ + O

Odstranění úkolu

DELETE

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření předchozího úkolu v seznamu úkolů

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření dalšího úkolu v seznamu úkolů

CTRL+]

Poznámky:

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové poznámky

PŘÍKAZ + N

Otevření vybrané poznámky

PŘÍKAZ + O

Odstranění poznámky

DELETE

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření předchozí poznámky v seznamu poznámek

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření další poznámky v seznamu poznámek

CTRL+]

Odeslání poznámky v podobě e-mailové zprávy

PŘÍKAZ +J

Odeslání poznámky v podobě přílohy k e-mailové zprávě

CTRL+ PŘÍKAZ +J

Úpravy a formátování textu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí vybraného textu do schránky

PŘÍKAZ + X

Kopírování výběru do schránky

PŘÍKAZ + C

Kopírování výběru do knihy výstřižků

CTRL+OPTION+C

Vložení výběru ze schránky

PŘÍKAZ + V

Odstranění multimediálního klipu z knihy výstřižků

CTRL+OPTION+V

Vložení výběru ze schránky a přizpůsobení stylu podle cíle

SHIFT+OPTION+ PŘÍKAZ +V

Změna vybraného textu na tučný

PŘÍKAZ +B

Změna vybraného textu na kurzívu

PŘÍKAZ +I

Podtržení vybraného textu

PŘÍKAZ +U

Přeškrtnutí vybraného textu

SHIFT+ PŘÍKAZ +X

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

OPTION + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního slova

OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění znaku nalevo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

DELETE

Odstranění znaku napravo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Odstranit

Pokud vaše klávesnice neobsahuje klávesu Odstranit , použijte kombinaci FN+DELETE.

Vložení zarážky tabulátoru

TAB

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

PŘÍKAZ +ŠIPKA DOLEVA

Přesunutí kurzoru na konec řádku

PŘÍKAZ +ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru na začátek textu zprávy

PŘÍKAZ +ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec textu zprávy

PŘÍKAZ +ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek vybraného textu

PŘÍKAZ +HOME

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

PŘÍKAZ +END

Posunutí nahoru

PAGE UP

Posunutí dolů

PAGE DOWN

Označení zpráv, kontaktů nebo úkolů příznakem pro zpracování

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění dnes

CTRL+1

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění zítra

CTRL+2

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění tento týden

CRTRL+3

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění příští týden

CTRL+4

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, bez termínu splnění

CTRL+5

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání vlastního termínu splnění

CTRL+6

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání připomenutí

CTRL+=

Označení vybrané položky jako dokončené

CTRL+0

Vymazání příznaku pro zpracování u vybraných položek

OPTION+ PŘÍKAZ +APOSTROF (')

Okno nápovědy

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření nabídky s nápovědou k Outlooku

SHIFT+ PŘÍKAZ +?

Posunování k začátku tématu nápovědy vždy po jedné obrazovce

PAGE UP

Posunování ke konci tématu nápovědy vždy po jedné obrazovce

PAGE DOWN

Posunování k začátku tématu nápovědy vždy po jednom řádku

ŠIPKA NAHORU

Posunování ke konci tématu nápovědy vždy po jednom řádku

ŠIPKA DOLŮ

Kopírování výběru do schránky

PŘÍKAZ + C

Zavření okna nápovědy

PŘÍKAZ + W

Viz taky

Klávesové zkratky pro symbol měny euro

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×