Klávesové zkratky pro Office Delve

Když stisknete klávesu Tab nebo šipkové klávesy, budete se přesouvat mezi oblastmi nebo položkami. Když stisknete klávesu Enter, vyberete zvýrazněnou položku nebo možnost.

Klávesová zkratka

Provedená akce

Tab

Přechod na další oblast nebo položku. Přejdete třeba na další stránku nebo osobu v levém navigačním podokně, z jedné karty obsahu na další nebo z jedné oblasti na kartě obsahu na další.

Shift+Tab

Přechod na předchozí oblast nebo položku.

Enter a mezerník

Výběr zvýrazněné oblasti nebo položky. Pokud jste třeba v levém navigačními podokně zvýraznili stránku nebo osobu a stisknete klávesu Enter, otevřete tuto stránku nebo profilovou stránku osoby.

Pokud jste zvýraznili oblast názvu karty obsahu a stisknete klávesu Enter, otevřete dokument.

Pokud jste zvýraznili oblast rozbalení v dolní části karty obsahu, zobrazíte stisknutím mezerníku další podrobnosti o dokumentu.

Esc

Vrácení akce zpět. Třeba odebrání zvýraznění z oblasti karty obsahu nebo odchod z karty a pokračování v navigaci mezi kartami.

Šipka dolů

Posunutí dolů v seznamu nebo posunutí dolů v okně Třeba posun dolů v seznamu návrhů hledání.

Šipka nahoru

Posunutí nahoru v seznamu nebo posunutí nahoru v okně.

Když jste v oblasti obsahu stránky v Delvu, můžete také pomocí šipky nahoru, šipky dolů a kláves Page Up, Page Down, Home a End posouvat obsah stránky.

Alt+Šipka doleva

nebo Backspace

Přechod na předchozí stránku

Alt+Šipka doprava

Přechod na následující stránku

Viz taky

Co je Delve?

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×